126 views

AFET RİSK AZALTMA POLİTİKALARI

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

 AFET RİSK AZALTMA POLİTİKALARI
Afet Uygulamaları Ve Geçmiş Afetlerden Çıkarılan Dersler
Çözümlü Sorular 1

1. I. Enerji sağlayan sistemlerde arızalar meydana
gelmesi
II. İkincil afetlerin meydana gelmesi
III. Arama kurtarma ekiplerinin yeterli sayıda
olmaması
IV. Asılsız söylenti ve yalan bilgilerle kamuoyunun
yanıltılması
V. Afet anında tüm iletişim sistemlerinin çalışamaz
hâle gelmesi
Yukarıda verilen sebeplerden hangisi Marmara
depreminde kriz yönetimi sürecinde yaşanan en
büyük sorundur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Çözüm: Afet anında tüm iletişim sistemlerinin
çalışamaz hâle gelmesi, bir süre olay bölgesinden
sağlıklı bilgi alınamaması ve ilk saatlerde afetin yol
açtığı yıkım konusunda yeterli değerlendirme
yapılamaması arama ve kurtarma faaliyetlerinin
sağlıklı bir şekildeyönetilememesine neden olmuştur.
Doğru cevap E’ dir.

2. Bütünleşik afet yönetimi sisteminin asıl amacı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Afetler alanında faaliyet gösteren sivil toplum
kuruluşları için uygulama standartlarını belirleme
B) Afet olmadan önce meydana gelecek zararları
önleme
C) Afet ve acil durumlarda etkin müdahale
D) Kriz yönetiminden çok risk yönetimine geçilme
E) Afet sonrasında iyileştirme çalışmalarının bir
bütünlük içerisinde yürütme
Çözüm: Bütünleşik afet yönetimi sistemi olarak
adlandırılan bu model, tehlike ve risklerin önceden
tespitini, afet olmadan önce meydana gelecek
zararları önleyecek veya en aza indirecek önlemlerin
alınmasını, afet ve acil durumlarda etkin müdahale
ve koordinasyonun sağlanmasını ve afet sonrasında
iyileştirme çalışmalarının bir bütünlük içerisinde
yürütülmesini öngörmektedir. Bu model ile önceliği
kriz yönetimi olan anlayıştan önceliği risk yönetimi
olan anlayışa geçilmiştir. Doğru cevap D’ dir.3. UNICEF iş birliği ile ‘’Psiko-Sosyal Eğitim’’
programı öğretmen ve öğrencilere hangi üniversiteler
tarafından verilmiştir?
A) Ankara Üniversitesi, Abant İzzet Baysal
Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi
B) Anadolu Üniversitesi, Abant İzzet Baysal
Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi
C) Ankara Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi,
Uludağ Üniversitesi
D) Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi,
Uludağ Üniversitesi
E) Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi,
Uludağ Üniversitesinde
Çözüm: Ankara Üniversitesi, Abant İzzet Baysal
Üniversitesi, Uludağ Üniversitesinde UNICEF iş
birliği ile ‘’Psiko-Sosyal Eğitim’’ programları
uygulanmıştır. Doğru cevap A’ dır.

4. Büyük Marmara depremi ne zaman
gerçekleşmiştir?
A) 12 Ağustos 1995
B) 17 Ağustos 1999
C) 19 Ağustos 1998
D) 17 Ağustos 1996
E) 12 Ağustos 1999
Çözüm:17 Ağustos 1999 sabahı, yerel saatle 03.02’
de gerçekleşen 7,4 büyüklüğünde ve merkez üssü
Gölcük olan deprem Türkiye’ de yaşanmış en yıkıcı
depremlerden biridir. Doğru cevap B’ dir.

5. Aşağıdakilerden hangisi deprem
bölgesinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından
yapılan çalışmalardan birisidir?
A) Barınma yardımı
B) BağKur prim borçlarına erteleme
C) Kolay emeklilik
D) Protez yardımı
E) Bedelsiz yakıt ikmalleri
Çözüm: Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından
yapılan çalışmalar; barınma yardımı, onarım
yardımı, iş yeri yardımları, ev alana ve yapana
yardım, yıkık-ağır-orta hasarlı konutlar yardımı
konularda hizmetler verilmiştir. Doğru cevap A’ dır.
6. Marmara depremiyle birlikte aşağıdaki telefon
hatlarından hangisi servise başlamıştır?
A) 199
B) 155
C) 153
D) 126
E) 188
Çözüm: Depremin ilk saatlerinden itibaren Telsiz
Genel Müdürlüğü amatör telsiz is- tasyonu faaliyete
geçirilmiştir. “199 Alo Yardım’’ hattı servise
başlamıştır. Doğru cevap A’ dır.

7. Bakanlar Kurulu Kararı ile “Başbakanlık Kriz
Yönetim Merkezi Yönetmeliği” hangi yılda
yürürlüğe konulmuştur?
A) 1976
B) 1986
C) 1996
D) 2006
E) 2016
Çözüm: 30.09.1996 tarih ve 96/8716 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile “Başbakanlık Kriz Yönetim
Merkezi Yönetmeliği” yürürlüğe konularak kriz
yönetimine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.
Doğru cevap C’ dir.

8. Aşağıdakilerden hangisi 1999 Büyük Marmara
Depremlerinde Afet Uygulamaları, Sorunlar ve
Alınan Derslerden biridir?
A) Gerekli görülen zaruri ihtiyaç maddelerinin
dağıtımını düzenleme
B) İleri yardım dağıtım noktalarını belirleme
C) Müdahale ve iyileştirme alanında yapılan
hizmetleri anlatabilme
D) Van-Erciş Depremlerinde koordinasyonun 3
önemini kavrayabilme
E) Depremlerde yaşanan sorunlar ve çözüm yolları
4 hakkında değerlendirme yapabilme
Çözüm: 1999 Büyük Marmara Depremlerinde Afet
Uygulamaları, Sorunlar ve Alınan Dersler: 1999
Büyük Marmara Depremlerinde 1 müdahalede
yaşanan sorunları açıklayabilme – Müdahale ve
iyileştirme alanında yapılan hizmetleri anlatabilme,
– depremlerden alınan dersleri ve yeni modelin
niteliklerini anlayabilme. Doğru cevap C’ dir.

9. Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi
Yönetmeliği’nin yürürlükten kaldırılmasından sonra
İçişleri Bakanlığı kendi görev alanıyla ilgili bu
ihtiyacı ortadan kaldırmak, güvenlik ve asayiş
alanında faaliyet gösteren birim ve kuruluşlar
arasında koordinasyon ve iş birliğini sağlamak üzere,
Bakanlık merkezde ve illerde aşağıdakilerden
hangisini kurmuştur?
A) Afet ve Acil Durum Yönetmeliği
B) Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezleri
C) Hükûmet Acil Eylem Planı
D) Sivil Toplum Kuruluşları
E) Aktif Yaşam Derneği
Çözüm: İçişleri Bakanlığı kendi görev alanıyla ilgili
bu ihtiyacı ortadan kaldırmak, güvenlik ve asayiş
alanında faaliyet gösteren birim ve kuruluşlar
arasında koordinasyon ve iş birliğini sağlamak
üzere, Bakanlık merkezde ve illerde Güvenlik ve Acil
Durumlar Merkezlerini (GAMER) kurarak yeni bir
yapılanmaya gitmiştir. Doğru cevap B’ dir.

10. Aşağıdakilerden hangisi sivil savunma kanunu’na
göre olağanüstü yetkileri kullanacak kamu otorite ve
mercilerinden değildir?
A) Belediyeler
B) Bakanlar Kurulu
C) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
D) Vali
E) Kaymakamlar
Çözüm: Afet ve acil durumlarla diğer olağan dışı
durumlar, olağan olmayan yetki kullanımını
gerektiren kriz hâlleridir. Bu yetki kullanım ihtiyacı,
bozulan toplum hayatını ve kamu düzenini hızlı bir
şekilde normale döndürmek gerekli ve zorunludur.
Olağan dışı durumlardan, olağan dönemlere has
usuller uygulanarak kısa sürede çıkmak mümkün
değildir. Özetle afet uygulamalarında olağanüstü
yetki kullanılması zorunlu ve gereklidir.7126 Sayılı
Sivil Savunma Kanunu’na göre olağanüstü yetkileri
kullanacak kamu otorite ve mercileri, Bakanlar
Kurulu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Vali
ve Kaymakamlardır. Doğru cevap A’ dır.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi