487 views

AÖF DİN PSİKOLOJİSİ

AÖF DİN PSİKOLOJİSİ
Din Psikolojisi Bilimi
Çözümlü Sorular 1

1. Aşağıdakilerden hangisi Din Bilimlerinden biri
değildir?
A) Kelam
B) Din Antropolojisi
C) Din Sosyolojisi
D) Din Fenomenolojisi
E) Dinler Tarihi
Çözüm: Kelam . Doğru cevap A’ dır.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

2. Aşağıdakilerden hangisi din psikologlarının
görevlerindendir?
A) Dinin gerçek kaynağı ve özü, dini kavram ve
değerlerin nihai hakikati gibi konularda hüküm
vermek
B) Tanrı’nın varlığının ispatı ya da inkarına yol
açacak deliller üretmek
C) Din, mezhep, gelenek ve doktrinin diğerlerine
üstünlüğünü tartışmak
D) Dini metinlere dayalı araştırma yapmak
E) İnsan tecrübe ve davranışında ortaya çıkan dini
tezahürleri anlamaya çalışmak
Çözüm: Din Psikolojisi, bireylerin ruhsal yaşayış ve
davranışlarında ortaya çıkan dinî olguyu anlamak,
tasvir etmek ve en genel kavramsal çerçevelerle ifade
etmek amacıyla araştırmalarını sürdürür. Bu
anlamda din psikologlarının görevi din üzerinde, dinî
metinlere dayalı bir araştırma yapmak değil, insan
tecrübe ve davranışında ortaya çıkan dinî tezahürleri
anlamaya çalışmaktır. Doğru cevap E’ dir.3. Totem ve Tabu, Bir yanılsamanın geleceği, Musa
ve Tektanrıcılık gibi din ile ilgili görüş ve
değerlendirmelerini ortaya koyduğu, dindarlığın
psiko dinamik bir gelişmeye bağlı olduğunu ileri
süren kişi kimdir?
A) S. Freud
B) A. Maslow
C) V. Frankl
D) W. James
E) E. Fromm
Çözüm: Totem ve Tabu, Bir yanılsamanın geleceği,
Musa ve Tektanrıcılık gibi din ile ilgili görüş ve
değerlendirmelerini ortaya koyduğu, dindarlığın
psiko dinamik bir gelişmeye bağlı olduğunu ileri
süren kişi Freud’dur. Doğru cevap A’ dır.

4. I. Din Sosyolojisi
II. Din Fenomenolojisi
III. Dini İnanç ve öğretileri
IV. Din Felsefesi
V. Dini Mezhep ve Cemaat farklılıkları Din
Bilimleri, İlâhiyat İlimleri ile İnsan Bilimlerinin
kesiştikleri bir ortak noktada yer alan bir dizi bilim
dalıdır. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri din
bilimlerinin başlıca çalışma alanlarındandır?
A) Yalnız IV
B) I ve II
C) III ve V
D) III, IV ve V
E) I, II ve IV
Çözüm: Din Psikolojisi ile aynı sınır üzerinde yer
alan ve dinî olguları tecrübî yöntemlerle inceleyen
bir dizi bilim dalı olan Din Bilimleri denilen bu
alanların başlıcaları şunlardır: Din Sosyolojisi, Din
Fenomenolojisi, Din Antropolojisi, Din Felsefesi,
Dinler Tarihi. Dini inanç ve öğretileriyle , mezhep ve
cemaat farklılıkları ilahiyat ilimlerinin konusudur.
Doğru cevap E’ dir.

5. Din psikolojisi araştırma yöntem ve tekniklerinden
‘Olaylar ya uzaktan kendi doğal akışı içerisinde
(doğal gözlem), ya da araştırmacının kendisi de
olayların içinde yer alarak (katılımcı gözlem)
anlaşılmaya çalışılan yöntem aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kişilik Testleri
B) Davranış Analizi
C) Kişisel Dokümanların Sistemli İncelenmesi
D) Tutum Ölçekleri
E) Sistemli Gözlemler
Çözüm: Sistemli gözlemler: Bilimsel çalışma her
şeyden önce olayları gözlemleyerek başlar. Olaylar
ya uzaktan kendi doğal akışı içersinde (doğal
gözlem), ya da araştırmacının kendisi de olayların
içinde yer alarak (katılımcı gözlem) anlaşılmaya
çalışılmaktadır. Doğru cevap E’ dir.

6. Aşağıdakilerden hangisi din psikolojisinin konuları
arasında yer almaz?
A) Bireyin ruhsal yaşayış ve davranışları içerisinde
dini nitelikli olgular
B) Dindar ya da olumlu ya da olumsuz bir şekilde
din ile bir bağı bulunan insanı psikolojik bakımdan
anlama çabası
C) Dinin gerçek kaynağı ve özü, dini kavram ve
değerlerin nihai hakikati gibi konularda hüküm
yürütmek
D) Dinin ve ya dine karşı olan anlatı ve
söylemlerin karşısında bireyin ortaya koyduğu
olumlu veya olumsuz öznel tutumları
E) Dindarlığın çok çeşitli şekillerde ortaya çıkışı,
gelişimi, yapılanması, değişim ve dönüşümleri
Çözüm: Din Psikolojisinin temel ilgi alanıdır.
Özellikle kişilerin yaşadıkları dindarlığı anlamaya
odaklanmış olması bakımından Din Psikolojisinin
kendine has bir konusu ve alanı vardır. Din
Psikolojisi, bireylerin yaşadıkları dinî hayatı oluşum,
yapı, gelişim şartları ve süreçleri, sonuçları ve
etkileri açısından ele alan bir bilim dalıdır. Din
olgusunu insan bilincindeki yapılanması, ruhsal
tecrübe ve davranış olarak kendini ifade edişini çok
çeşitli yönleriyle tespit ve tasvir etmeye çalışır. Dinin
gerçek kaynağı ve özü, dinîkavram ve değerlerin
nihai hakikati gibi konularda hüküm yürütmek din
psikologlarının araştırma konuları arasında değildir.
Doğru cevap C’ dir.7. Din psikolojisi araştırma yöntem ve tekniklerinden
olan ve olayların ya uzaktan kendi doğal akışı
içerisinde ya da araştırmacının kendisinin bizzat
içinde yer alarak anlamaya çalışıldığı yöntem
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kişilik testleri
B) Davranış analizi
C) Kişisel Dökümanaların Sistemli İncelenmesi
D) Tutum ölçekleri
E) Sistemli Gözlemler
Çözüm: Bilimsel çalışma her şeyden önce olayları
gözlemleyerek başlar. Olaylar ya uzaktan kendi
doğal akışı içersinde (doğal gözlem), ya da
araştırmacının kendisi de olayların içinde yer alarak
(katılımcı gözlem) sistemli gözlemler aracılığıyla
anlaşılmaya çalışılır. Doğru cevap E’ dir.

8. Din psikolojisinin başlıca alanlarından olan Erdem
psikolojisinin konuları aşağıdakilerden hangisidir?
A) Farklı bilinç yapıları ve ben ötesi deneyimler;
dini ve mistik tecrübe
B) Sevgi, diğerkâmlık, bağışlayıcılık gibi temel
değerlerin psikolojik yansımaları
C) Denetim odağı, dogmatizm, otoritecilik,
köktencilik
D) Dini kurumlar ve organizasyonlar, dini liderlik
E) Dindarlığın fizik ve ruh sağlığına etkileri, psiko
sosyal uyum
Çözüm: Farklı bilinç yapıları ve ben ötesi
deneyimler; dini ve mistik tecrübe mistisizmin başlıca
konularındandır. Denetim odağı, dogmatizm,
otoritecilik, köktencilik dini tutumların
konularındandır. Dini kurumlar ve organizasyonlar,
dini liderlik birey ve dini gruplar arasındaki
ilişkilerin konularındandır. Dindarlığın fizik ve ruh
sağlığına etkileri, psiko sosyal uyum din ve ruh
sağlığının konularındandır. Dindarlık ve manevi
yaşamın duygusal temelleri, erdemler, din, ahlak ve
ruh sağlığı ilişkisi; sevgi, diğerkâmlık, şükran,
bağışlayıcılık, alçakgönüllülük gibi temel değerlerin
görünümleri ve psikolojik yansımaları ise erdem
psikolojisinin konularındandır. Doğru cevap B’ dir.

9. I. Dini ayin ve törenler
II. Dini tabiat ve yetenek
III. Ana baba dininin etkileri
IV. İbadetlerin tabiatı
V. Dini kurumların etkileri
Yukarıdakilerden hangileri dini gelişimi etkileyen
faktörlerdendir?
A) I ve II
B) I, III ve IV
C) II, III ve IV
D) II, III ve V
E) I, II, III ve V
Çözüm: Dini gelişimi etkileyen faktörleri dini tabiat
ve yetenek, ana baba dininin etkileri, dini öğrenme ve
dini kurumların etkileri olarak ele alabilmek
mümkündür. Doğru cevap D’ dir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi