469 views

AÖF SOSYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

AÖF SOSYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Araştırma Probleminin Oluşturulması Ve Uygun Yöntem Ve Tekniklerin Seçilmesi
Çözümlü Sorular 1

1. Bir çevre bilim uzmanı olan Ali, nükleer silah denemelerinin okyanus dibindeki etkilerini araştırmak istemektedir. Ancak çalışmak istediği konuda daha önce yapılmış herhangi bir araştırmanın olmadığını görmüştür. Bu bilgilere göre Ali’nin hangi tür araştırma yöntemine başvurması yerinde olacaktır?
A) Keşfedici
B) Pragmatik
C) Betimleyici
D) Açıklayıcı
E) Boylamsal
Çözüm: Keşfedici araştırmaların tercih sebeplerinden biri ” İncelenmek istenen konu hakkında sistematik ampirik bir çalışma yapılmamış olması ya da yapılan çalışmaların son derece az olması” dır. Doğru cevap A’dır.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

 2. Cezaevinden yeni çıkmış olan bireylerin toplumsal yaşamda karşılaştıkları sorunlar nelerdir? Yeni emekli olmuş bireyler yeni toplumsal rollerine nasıl uyum sağlamaktadırlar? Yoksullar, yoksulluğun nedeni olarak neleri görmektedirler? Yukarıda yer alan araştırma sorularından hangisi ya da hangileri betimleyici araştırmalar kapsamında yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I-II
D) I-III
E) I-II-III
Çözüm: Araştırma konusu hakkında genel bir bakış açısı kazanmak, belirli bir durumu kendi doğal ortamı içinde saptamak ve sistematik olarak betimlemek amacıyla yapılan araştırmalara betimleyici araştırmalar denir. Yukarıda yer alan araştırma sorularının tümü betimleyici özellik taşımaktadır. Doğru cevap E’dir.3. I. Teorik araştırmalar II. Pragmatik araştırmalar III. Açıklayıcı araştırmalar Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri “kullanımlarına göre araştırmalar” sınıflamasında yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I-II
D) I-III
E) I-II-III
Çözüm: Kullanımlarına göre araştırma türleri teorik ve pragmatik araştırmalardır. Açıklayıcı araştırmalar, amaçlarına göre araştırmalar çatısı altında yer alır. Doğru cevap C’dir.

4. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri hipotezlerin özelliklerindendir? I. Mevcut bilgilerle, doğrulanmış genelleme ve kuramlarla çelişmemelidir II. Verinin nitel ya da nicel oluşuna göre ölçüm yöntemleri sağlamalıdır III. Belirli değişkenler arasındaki ilişki hakkında bir ifade olduğu için kapsamı sınırlıdır IV. Terminolojiye dair ön çalışmaları da kapsamalıdır
A) Yalnız I ve II
B) Yalnız I,II ve IV
C) Yalnız I ve III
D) Yalnız II ve IV
E) I, II, III ve IV
Çözüm: Mevcut bilgilerle, doğrulanmış genelleme ve kuramlarla çelişmemelidir. Belirli değişkenler arasındaki ilişki hakkında bir ifade olduğu için kapsamı sınırlıdır. Doğru cevap C’dir.

5. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri keşfedici amaçlı araştırmaların amaçlarındandır? I. Araştırmacının konuyla ilgili merakını gidermek ve ön bilgi sağlamak II. Konuyla ilgili daha kapsamlı bir araştırmanın yapılıp yapılamayacağını sınamak III. Sonraki araştırmalarda kullanılabilecek veri toplama araçları geliştirmek
A) Yalnız I ve II
B) Yalnız I,II ve IV
C) Yalnız I ve III
D) Yalnız II ve IV
E) Yalnız I, II ve III
Çözüm: Araştırmacının konuyla ilgili merakını gidermek ve ön bilgi sağlamak, konuyla ilgili daha kapsamlı bir araştırmanın yapılıp yapılamayacağını sınamak, sonraki araştırmalarda kullanılabilecek veri toplama araçları geliştirmek. Doğru cevap E’dir.

6. 2017-2018 akademik yılında Anadolu Üniversitesi hazırlık okulunda İngilizce öğrenen öğrencilerin başarı durumlarını izlemek için mezun olduğu lisede hazırlık eğitimi almış ve almamış öğrencilerden oluşan iki grup dönem boyunca izlenmiş ve dönem sonunda başarı durumları karşılaştırılmıştır. Yukarıda verilen örnekte ne tür bir araştırma yöntemi izlenmiştir?
A) Betimleyici araştırma
B) Pragmatik araştırma
C) Kohort araştırması
D) Açıklayıcı araştırma
E) Teorik araştırma
Çözüm: Kohort araştırmaları zaman zaman kuşak araştırması olarak da adlandırılır. Belli bir süre içerisinde (örn. 2017 – 2018 akademik yılı) benzer yaşam deneyimini paylaşan (örnn. Anadolu Üniversitesinde İngilizce hazırlık okumak) insan gruplarının belirli bir ödnem iiçinde belrili bir özelliğe sahip olan veya benzer bir deneyimi paylaşan kişilerin oluşturduğu gruba verilen addır kohort. Kohort araştırmalarında ölçümün her tekrarlanışında aynı örneklem grubundan veri toplanmaz (örn. hazırlık okuyanlar ve okumayanlar) ama her ölçümde aynı kohorttan (örn. 2018-18 de Anadolu Üniversitesinde İngilizce Hazırlık okuyan öğrenciler) örneklem seçilir. Doğru cevap C’dir.7. Ergenliğin başlangıcı ile bitişi arasındaki sürede bireyin sosyalleşme becerisindeki değişimi inceleyen bir araştırmacı için en uygun araştırma hangisi olacaktır?
A) Kesitsel araştırma
B) Eğilim araştırması
C) Panel araştırması
D) Kohort araştırması
E) Hipotez sınamaya yönelik araştırma
Çözüm: Eğilim araştırmaları, belirli bir araştırma evreninde zaman içerisinde meydana gelen değişimleri inceleyen araştırmalardır. Araştırma sorusunda bir zaman içerisinde meydana gelen eğilim incelenmek istendiğinden eğilim araştırmasının kullanılması uygun olacaktır. Doğru cevap B’dir.

8. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Literatür taramasının özelliklerindendir? I. Geliştirilmekte olan araştırma problemiyle doğrudan ilgili olmalı ve bu problem etrafında örgütlenmelidir II. Araştırma problemiyle ilgili bütün ilgili çalışmaları içermeli ve ilgisiz çalışmaları içermemelidir. III. Magazinler, dergiler, gazeteler gibi yayınları da içerebilir. IV. Konuyla ilgili daha fazla araştırma gerektiren önemli sorular ortaya koyabilmelidir
A) Yalnız I ve II
B) Yalnız I,II ve IV
C) Yalnız I ve III
D) Yalnız IV
E) Yalnız I,II ve IV
Çözüm: Geliştirilmekte olan araştırma problemiyle doğrudan ilgili olmalı ve bu problem etrafında örgütlenmelidir, araştırma problemiyle ilgili bütün ilgili çalışmaları içermeli ve ilgisiz çalışmaları içermemelidir, konuyla ilgili daha fazla araştırma gerektiren önemli sorular ortaya koyabilmelidir Doğru cevap E’dir.

9. Sınanmak üzere oluşturulmamış, doğru olduğu kabul edilen yargılara ne ad verilir?
A) Varsayım
B) Kavram
C) Önerme
D) Değişken
E) Hipotez
Çözüm: Sınanmak üzere oluşturulmamış, doğru olduğu kabul edilen yargılara varsayım adı verilir. Diğer şıklardaki kavramların tanımı için kitabınızın “Varsayım, Önerme, Kavram, İşlemselleştirme, Değişken ve Hipotez” isimli konu başlığına bakınız. Doğru cevap A’dır.

10. Aşağıdaki araştırma konusu – veri toplama aracı eşleştirmelerinden hangisi araştırmanın konusuna uygun olmayacaktır?
A) Oy verme eğilimi – Görüşme
B) Ürün memnuniyet incelemesi – Anket
C) Zorbalık davranışı – Gözlem
D) Aile içi şiddet – Görüşme
E) Uygulama Etki Değerlendirmesi – Görüşme, Anket
Çözüm: Oy verme eğilimi örneklemden evrene genelleme amacı taşıyacağından, büyük örneklemlere ulaşmaya olanak sağlayacak veri toplama araçlarının kullanılması uygun olacaktır. Bu amaç doğrultusunda anketin kullanılması daha uygundur. Doğru cevap A’dır.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi