431 views

AÖF ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
Mondoros’ Tan Lozan’ A Türkiye
Çözümlü Sorular 1

1. Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Millînin özellikleri arasında yer almaz?
A) Sınırlar, İstanbul ve Marmara’nın güvenliğini sağlaması.
B) Azınlıklar ve buna bağlı olarak Anadolu dışındaki Türk ve Müslümanların haklarının korunması.
C) Siyasi, adli ve mali alanda gelişmemizi önleyecek bütün sınırlamaların kaldırılması.
D) Milli egemenlik anlayışına dayalı yeni bir yönetim amaçlaması.
E) Lozan Antlaşması’nda müzakere konularının temelini oluşturması
Çözüm: Misak-ı Milli, vatan topraklarının sınırlarını belirlemesi ve tam bağımsızlık hedeflerini içeren bir belgedir. Devletin yönetim anlayışını belirleyen içeriğe sahip değildir. Doğru cevap D’dir.

2. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan milli mücadele derneklerinin amaçlarından biri değildir?
A) Saltanata ve hilafete savaş açmak
B) Halkı mücadeleye teşvik etmek
C) Bağımsızlıktan yana olmak
D) İşgaller karşısında halkı örgütlemek
E) Vatanı bir an önce işgalden kurtarmak
Çözüm: Bu derneklerin amaçları arasında saltanata ve hilafete savaş açmak düşüncesi yoktur. Doğru cevap A’dır.



3. Seçeneklerdeki derneklerden hangisi İzmir ve civarında kurulmuş olan yararlı bir cemiyettir?
A) Redd-i İlhak Cemiyeti
B) Etnik-i Eterya
C) Mavri Mira
D) Makabi Cemiyeti
E) Hınçak ve Taşnak Cemiyeti
Çözüm: Redd-i İlhak prensibini savunan İzmir Müdafaa-i Vatan Heyeti kurulmuştur. İzmir’in işgalinden önce büyük bir miting düzenleyen bu cemiyet Batı Anadolu’da millî direniş ruhunun oluşmasında öncülük etmiştir. Doğru cevap A’dır.

4. Aşağıdakilerden hangisinde Mustafa Kemal Paşa’nın 30 Nisan 1919’da atandığı görev doğru olarak verilmiştir?
A) 9. Kolordu Komutanlığı
B) 14. Kolordu Komutanlığı
C) Samsun ve Bölgesi Genel Valisi
D) 5. Ordu Müfettişliği
E) 9. Ordu Müfettişliği
Çözüm: Doğru seçenek E seçeneğidir. Mustafa Kemal 30 Nisan 1919’da askeri ve sivil yetkileriyle Samsun ve çevresindeki durumu kontrol etmek üzere 9. Ordu Müfettişi olarak atanmıştır. Doğru cevap E’dir.

5. Mondros Mütarekesi hangi tarihte imzalanmıştır?
A) 30 Ekim 1918
B) 15 Mayıs 1919
C) 4 Aralık 1918
D) 20 Mart 1916
E) 1 Aralık 1918
Çözüm: Mondros Mütarekesi, Rauf Bey (Orbay) başkanlığındaki Osmanlı heyeti ile İtilaf Devletleri adına Akdeniz Filosu Komutanı İngiliz Amiral Calthorphe arasında 30 Ekim 1918’de imzalandı. Doğru cevap A’dır.



6. Seçeneklerdeki vilayetlerden hangisi Vilayet-i Sitte arasında yer almaz?
A) Van
B) Elazığ
C) Diyarbakır
D) Kars
E) Sivas
Çözüm: Osmanlı dönemi idari taksimatında Van, Elazığ, Diyarbakır, Erzurum, Sivas ve Bitlis, vilayetleri; günümüzde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun hemen tamamını içine alan kısımdır. Doğru cevap D’dir.

7. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Mütarekesi maddelerinden biri değildir?
A) Osmanlı ordusu terhis edilecek.
B) İtilaf Devletleri gerekli gördükleri stratejik yerleri işgal edebilecekler.
C) Demir yollan İtilaf Devletleri’nin kontrolüne bırakılacak.
D) Mebusan Meclisi dağıtılacak.
E) Altı doğu ilinde karışıklık çıkarsa bu iller işgal edilecek.
Çözüm: İtilaf Devletleri, Çanakkale ve İstanbul Boğazlarıyla Toros tünellerini işgal edecekti (md:1,10). Osmanlı suları ve Karadeniz’de bulunan torpiller gösterilecek ve temizlenecekti (md:2,3). İtilaf Devletleri’ne mensup savaş esirleri ve Ermeni esir ve tutuklular derhal teslim edilecek (md:4), Osmanlı Ordusu terhis edilecek, eldeki silah ve mühimmat teslim edilecek, küçük gemiler dışında donanma İtilaf Devletleri gözetimine bırakılacaktı (md:5,6). Kuzeybatı İran ve Kafkasya’daki Osmanlı kuvvetleri savaştan önceki sınırlara çekilecek, güneydeki ateşkes sınırları dışındaki Osmanlı kuvvetleri derhal İtilaf kuvvetlerine teslim edilecek (md:11,16, 17) ve bütün haberleşme ağı İtilaf memurlarının kontrolüne bırakılacaktı (md:12). Antlaşmanın en ağır maddesi ise İtilaf Devletleri’ne “güvenliği tehdit edecek bir durum ortaya çıktığında” ülkenin dilediği yörelerini işgal imkânı tanıyan ve Osmanlı Devleti’nin hükümranlık hakkını fiilen bitiren yedinci maddesi idi. Öte yandan, 24. maddeye göre; 6 vilayette karışıklık çıktığı takdirde bu vilayetlerin herhangi bir kısmı işgal edilebilecekti. Doğru cevap D’dir.

8. Mondros Antlaşmasının 7.maddesine göre İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıktığında ülkenin dilediği yörelerini işgal edebilecekti. Bu madde göz önünde bulundurulduğunda seçeneklerdekilerden hangisi çıkarılabilir?
A) Osmanlı Devleti güvenliğini garanti altına almıştır.
B) Osmanlı Devleti kendisi için karlı sayılabilecek bir antlaşma imzalamıştır.
C) Osmanlı Devleti bu madde ile toprakları üzerindeki hükümranlık hakkını kaybetmiştir.
D) Osmanlı Devleti toprakları bu madde sonucunda işgallerden korunma altına alınmıştır.
E) Osmanlı devletinin onaylamış olduğu bu madde ülkenin halen güçlü olduğunu göstermektedir.
Çözüm: Antlaşmanın en ağır maddesi ise İtilaf Devletleri’ne “güvenliği tehdit edecek bir durum ortaya çıktığında” ülkenin dilediği yörelerini işgal imkânı tanıyan ve Osmanlı Devleti’nin hükümranlık hakkını fiilen bitiren yedinci maddesi idi. Doğru cevap C’dir.

9. Mustafa Kemal Atatürk’ün askerlik görevinden istifa etmesinin ardından onu ziyarete gelen 15. Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir Paşa’nın, hazır ol durumunda selam verdikten sonra “Kolordum ve ben emrinizdeyim Paşam” ifadesi neyi göstermektedir?
A) Askerler arasında Milli Mücadele ve Atatürk’e duyulan inancın güçlü olduğunu.
B) Askerlerin arasında Mustafa Kemal Paşa’nın istifasının bir güvensizlik yarattığını.
C) Milli Mücadeleye henüz yeterli desteğin olmadığının.
D) Mustafa Kemal Paşa’nın askerlikten istifa etmek zorunda bırakılması.
E) Mustafa Kemal Paşa’nın askerlikten istifası nedeniyle otorite boşluğunun doğacağı.
Çözüm: Arkadaşları ona bağlılıklarını ortaya koydular. 15. Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir Paşa, Mustafa Kemal Paşa’yı ziyarete geldi. Hazır ol durumunda selam verdikten sonra “Kolordum ve ben emrinizdeyim Paşam” diyerek yüksek bir karakter örneği sergiledi. Doğru cevap A’dır.

10. Mondros Mütarekesi Antlaşmasına göre Doğu Anadolu’ da bir Ermeni Devleti kurulması niyetleri hangi maddede bulunmaktadır?
A) Dördüncü maddeye göre İtilaf devletlerinin bütün esirleri ile Ermeni esirleri kayıtsız şartsız İstanbul’da teslim edilmesi.
B) Onuncu maddeye göre Toros tünelleri, İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesi.
C) On ikinci maddeye göre haberleşme ağının İtilaf Devletleri memurlarına bırakılması.
D) Yedinci maddeye göre güvenliği tehdit edecek bir durum ortaya çıktığında ülkenin dilediği yöreleri işgal imkânı tanıyan ve Osmanlı Devletinin hükümranlık hakkını fiilen bitirmek.
E) Yirmi dördüncü maddeye göre altı vilayette karışıklık çıktığında herhangi bir kısmını işgal edebilecekti.
Çözüm: İtilaf Devletlerinin Doğu Anadolu bölgesinde bir Ermeni Devleti kurma niyetleri saklı bulunuyordu. Nitekim İngilizce metninde söz konusu 6 vilayetten altı Ermeni Vilayeti olarak bahsedilmişti. Doğru cevap E’dir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. 



Bir Cevap Yazın

Blog Kategorileri



Son Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi