625 views

DAVRANIŞ BİLİMLERİ I

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

DAVRANIŞ BİLİMLERİ I
Küreselleşme Ve Ekonomi Kurumu
Çözümlü Sorular 1

1. Fiziksel güç gerektiren işlerin erkeklere ait olduğu,
polis ve askerler gibi cerrahların da erkek; çocuk
hastalıkları uzmanlarının, öğretmen ve hemşirelerin
kadın olması gerektiği gibi bir takım uygulamalar
hangi tür ayrımcılık içerisinde yer alır?
A) İzole ederek ayrımcılık yapma
B) Küçük grup ayrımcılığı
C) Doğrudan kurumlaşmış ayrımcılık
D) Doğrudan kurumlaşmamış ayrımcılık
E) Dolaylı kurumlaşmış ayrımcılık
Çözüm: Dolaylı kurumlaşmış ayrımcılık (indirect
institutionalized discrimaination): Toplumdaki iş
bölümünde bazı işlerin erkeklere bazılarının
kadınlara ait olduğuna dair yerleşmiş uygulamaların
sürdürülmesidir. Örneğin fiziksel güç gerektiren
işlerin erkeklere ait olduğu, polis ve askerler gibi
cerrahların da erkek; çocuk hastalıkları
uzmanlarının, öğretmen ve hemşirelerin kadın olması
gibi eğilimleri içermektedir. Bu durumda doğru
cevap E şıkkıdır. Doğru cevap E’ dir.

2. Aşağıdakilerden hangisi sosyalizmin
özelliklerinden biri değildir?
A) Rekabet yoktur
B) Üretim araçlarında toplumun ortak mülkiyeti
sözkonusudur
C) Malların üretimi paylaşımında kar amacı
güdülmez
D) Merkezi planlama vardır
E) Bireyler sermaye, toprak ve makinelerin
sahibidir
Çözüm: Sosyalizm, kapitalizme karşıt bir ekonomik
sistem olarak bazı temel özelliklere sahiptir: i.
Üretim araçlarında toplumun ortak mülkiyeti söz
konusudur. ii. Merkezi planlama vardır. Neyin ne
kadar nerede üretileceğine devlet karar verir. iii.
Malların üretimi paylaşımında kar amacı güdülmez.
iv. Rekabet yoktur. Doğru cevap E’ dir.3. Aşağıdakilerden hangisi Appadural ve Sarıbay’a
göre glokalleşme yaratan kültürel mekanlardan biri
değildir?
A) Etno-mekân
B) Tekno-mekân
C) Finans-mekân
D) Zihinsel-mekân
E) Bilişsel-mekân
Çözüm: Appadural ve Sarıbay’a göre glokalleşme
yaratan kültürel mekanlar; Etno-mekân, Teknomekân,
Finans-mekân, Zihinsel-mekân ve Medyamekân’dır.
Bilişsel-mekân kavramı yoktur. Doğru
cevap E’ dir.

4. Aşağıdakilerden hangisi işlevselci yaklaşımın
temel konusudur?
A) Dev şirketler kapitalizme hükmetmektedir.
B) Dev şirketler çıkarları sözkonusu olduğunda
birleşirler.
C) Kapitalizm sayesinde işçilerin nasıl daha fazla
sömürüldüğünü anlatır.
D) Güç/iktidar dağılımı üzerinde durur.
E) İş ve çalışma, sosyal dayanışmanın temelidir.
Çözüm: İşlevselci yaklaşıma göre iş ve çalışma,
sosyal dayanışmanın temelidir. Doğru cevap E’ dir.

5. McLuhan ortaya attığı küresel köy kavramının
gelişmesini temelde hangi gelişmeye bağlamaktadır?
A) Coğrafi keşifler
B) Elektronik iletişimin yaygınlaşması
C) Küreselleşmenin emperyalizmin yerini alması
D) Zengin ve fakir arasındaki tabakalaşmanın
keskinleşmesi
E) Bireylerde daha büyük bir sistemin parçası
olduğu bilincinin artması
Çözüm: Küresel köy kavramı, elektronik iletişimin
yaygınlaşmasıyla birlikte, dünyanın küçük bir
topluluk gibi olacağı anlamına gelmektedir. Örneğin,
dünyanın pek çok farklı yerindeki insanlar, televizyon
programları yoluyla aynı haberi izlemektedir. Doğru
cevap B’ dir.6. Küresel köy kavramı aşağıdakilerden hangisi
tarafından ortaya atılmıştır?
A) Robertson
B) Parsons
C) Friedman
D) Giddens
E) McLuhan
Çözüm: Küresel köy kavramı, Kanadalı düşünür M.
Mc Luhan tarafından ilk kez kullanılmıştır. Özellikle
elektronik iletişimin yaygınlaşmasıyla birlikte,
dünyanın küçük bir topluluk gibi olacağı anlamına
gelmektedir. Örneğin, dünyanın pek çok farklı
yerindeki insanlar, televizyon programları yoluyla
aynı haber olaylarını izlemektedir. Doğru cevap E’
dir.

7. Aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde temel
toplumsal kurumlar ile toplumda yerine getirdikleri
işlevler doğru bir şekilde verilmiştir?
A) Koruma İşlevi – Sağlık
B) Bütünleştirme İşlevi – Aile ve Eğitim
C) Uygulama İşlevi – Siyaset
D) Yönlendirme İşlevi – Din
E) Koruma İşlevi – Ekonomi
Çözüm: i. Bütünleştirme işlevi: Aile ve eğitim
toplumda bu işlevi gören temel kurumlardır. ii.
Yönlendirme işlevi: Siyaset kurumu, siyasal parti
örgütleri aracılığıyla bu işlevi yerine getirir. iii.
Uygulama işlevi: Toplumda ekonomi kurum olarak
üretim, tüketim, bölüşüm vb. ilişkileri düzenler. iv.
Koruma işlevi: Din kurumu bazen çatışmaya yol açsa
da işlevselciler tarafından olumlu işlevi ön plan
çıkartılır. Çünkü kurum olarak din, tüm insanlar
arasında eşitlik ve adaleti kurmak üzere kurallar
koyar. Doğru cevap B’ dir.

8. Aşağıdakilerden hangisi Parsons’a göre toplumsal
kurumların işlevlerinden değildir?
A) Bütünleştirme işlevi
B) Farklılaştırma işlevi
C) Yönlendirme işlevi
D) Koruma işlevi
E) Uygulama işlevi
Çözüm: Kurumlar arası karşılaştırma yapıldığında
bazı ortak özelliklere sahip olduğu görülür. Örneğin
hepsi toplumda belirli ihtiyaçları karşılamak üzere
ortaya çıkmıştır. Nitekim Parsons (1961) toplumsal
yapıda temel dört işlev ve bunları yerine getiren
kurumları bir model halinde ortaya koyar:
Bütünleştirme işlevi: Aile ve eğitim toplumda bu
işlevi gören temel kurumlardır. Yönlendirme işlevi:
Siyaset kurumu, siyasal parti örgütleri aracılığıyla
bu işlevi yerine getirir. Uygulama işlevi: Toplumda
ekonomi kurum olarak üretim, tüketim, bölüşüm
vb.
ilişkileri düzenler. Koruma işlevi: Din kurumu bazen
çatışmaya yol açsa da işlevselciler tarafından olumlu
işlevi ön plan çıkartılır. Çünkü kurum olarak din, tüm
insanlar arasında eşitlik ve adaleti kurmak üzere
kurallar koyar. Doğru cevap B’ dir.

9. Appadural (1993) ve Sarıbay (1998)’a göre
glokalleşme yaratan kültürel makanlar (space)
bulunmaktadır ve bunları beş başlık altında
toplamaktadırlar. Aşağıdakilerden hangisi bu beş
başlıktan biri değildir?
A) Etno-mekan
B) Sanal-mekan
C) Tekno-mekan
D) Finans-mekan
E) Zihinsel-mekan
Çözüm: Appadural (1993) ve Sarıbay (1998)’a göre
glokalleşme yaratan kültürel makanlar (space)
bulunmaktadır ve bunları beş başlık altında toplamak
mümkündür. Bunlar: Etno-mekan, Tekno-mekan,
Finans-mekan, Medya-mekan ve Zihinsel-mekan
Doğru cevap B’ dir.

10. Aşağıdakilerden hangisi sosyalizmin temel
özelliklerinden biridir?
A) Üretim araçlarının özel mülkiyeti vardır.
B) Bireyler sermaye, toprak ve makinelerin
sahibidir ve ne üretileceğine kendileri karar
verirler.
C) Kar amacı gütmek çok önemlidir. En az
maliyetle en fazla karı elde etmek hedeflenir.
D) Piyasada rekabet, satın almak ve satma
isteyenler arasında yapılır.
E) Malların üretimi paylaşımında kar amacı
güdülmez.
Çözüm: Sosyalizm, kapitalizme karşıt bir ekonomik
sistem olarak bazı temel özelliklere sahiptir. bu
özelliklerden üçüncüsü: Malların üretim
paylaşımında kar amacı güdülmez özelliğidir. Doğru
cevap E’ dir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi