386 views

DİN PSİKOLOJİSİ ÇÖZÜMLÜ SORULAR

DİN PSİKOLOJİSİ
Dindarlığın Gelişimi
Çözümlü Sorular 1

1. Sosyal öğrenme teorisine göre, çocukta tabii bir
duygu olarak ortaya çıkan din duygusunun
gelişmesinde ve şekillenmesinde aşağıdaki
faktörlerden hangisi etkili değildir?
A) Taklit
B) Öğrenme
C) Özdeşleşme
D) İçselleştirme
E) Örnek alma
Çözüm: Sosyal öğrenme teorisine göre, çocukta tabii
bir duygu olarak ortaya çıkan din duygusunun
gelişmesinde ve şekillenmesinde taklit, öğrenme,
özdeşleşme ve örnek alma etkiliyken içselleştirme
etkili değildir. Doğru cevap D’ dir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

2. Bilişsel gelişim teorisini ortaya atan ve geliştiren
psikolog aşağıdakilerden hangisidir?
A) Piaget
B) Bowlby
C) Kirkpatrick
D) Elkind
E) Harms
Çözüm: Psikolog J. Piaget tarafından ileri sürülen ve
genel kabul gören teorilerden biri olan “bilişsel
gelişim modeli”dir. Günümüzde dinî gelişimle ilgili
olarak ileri sürülen teorilerin büyük çoğunluğu, bu
teorinin entelektüel uzantıları olarak
değerlendirilmektedir. Doğru cevap A’ dır.3. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık dönemi dini
gelişiminin ayırıcı özelliklerinden biridir?
A) Benmerkezcilik
B) Düşünmeden kabul
C) Himaye altında bulunma ihtiyacı
D) Şüphe ve sorgulama
E) Ölüm korkusu
Çözüm: A, B ve C şıklarında yer alan özellikler
çocukluk, D şıkkında yer alan özellik ergenlik
döneminin özellikleriyken, E şıkkında yer alan
özelliğin yaşlılık dönemine ait bir özellik olduğu
görülmektedir. Doğru cevap E’ dir.

4. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde tam
bir dini bağlanmaya engel olabilen durumların
dışında kalır?
A) Cinsellik
B) Bağımsızlık
C) Maddiyat
D) Katı akılcılık
E) İradecilik
Çözüm: Ergenlik döneminde kendini gösteren,
cinsellik, bağımsızlık gibi güdülerin yanı sıra, “katı
akılcılık” ve “iradecilik”, kendi benliğini en üstün
tutma eğilimleri, tam bir dinî bağlanmaya engel
olabilmekte, böylece ergenler dinî bakış açısına
kapalı kalabilmektedir. Maddiyat ise bu dönemde
dini bağlanmaya engel olabilen durumlardan
değildir. Doğru cevap C’ dir.

5. İnsan hayatında dini hayatta bir dengelenme,
yeniden yapılanma, eski inanç ve alışkanlıkları
gözden geçirip düzenleme yönünde gelişmeler
genellikle hangi dönemde yaşanır?
A) Orta yaş dönemi
B) Genç yetişkinlik dönemi
C) Ergenlik dönemi
D) Yaşlılık dönemi
E) Çocukluk dönemi
Çözüm: Dini hayatta bir dengelenme, yeniden
yapılanma, eski inanç ve alışkanlıkları gözden
geçirip düzenleme yönünde gelişmeler genç
yetişkinlik döneminde yaşanır. Doğru cevap B’ dir.

6. ……… döneminin en karakteristik özelliklerinden
biri olan düşünmedenkabul, din konusunda da
geçerlidir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A) Çocukluk
B) Erinlik
C) Ergenlik
D) Yetişkinlik
E) Yaşlılık
Çözüm: Çocukluk döneminin en karakteristik
özelliklerinden biri olan düşünmeden kabul, din
konusunda da geçerlidir. Bunun için çocuklar din
konusunda çok küçük içsel çatışmalar yaşar veya hiç
yaşamazlar. Dinî hayat onların yaşamında normal
bir şekilde, derece derece yayılmaya başlar. Bunun
için inançları, yaşayan bir iman haline gelen bir
şahıs örneği, bu gelişme sürecinde hassas ve güçlü
bir uyarıcıdır. çocuğun dinî kurumlarla ilişkisi ve
zaman zaman bu kurumlarda yapılan etkinliklere
katılması diğer bir uyarıcı faktördür. Doğru cevap A’
dır.7. ……… döneminde şehvani duygular, kızgınlık,
ahlaki infial, kendini beğenmişlik, hırs, kendine ilgi
gösterilmesi ve inançlarda dogmatizm gibi konularda
zayıflamalar olabilmektedir. Yukarıda noktalı yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Erinlik dönemi
B) Ergenlik dönemi
C) Gençlik dönemi
D) Çocukluk dönemi
E) Orta yaş dönemi
Çözüm: Orta yaşta bulunan yetişkinler, fizyolojik
değişim ve farklılaşma yanında önemli psikolojik
değişiklikler yaşamaktadır. Orta yaş döneminde
şehvani duygular, kızgınlık, ahlaki infial, kendini
beğenmişlik, hırs, kendine ilgi gösterilmesi ve
inançlarda dogmatizm gibi konularda gençlik
dönemine göre zayıflamalar olabilmektedir. Doğru
cevap E’ dir.

8. Ödül, ceza, pekiştirme, model alma gibi öğrenme
ilkeleri hangi teorinin unsurlarındandır?
A) Bilişsel gelişim teorisi
B) Sosyal öğrenme teorisi
C) Duygusal ilişki teorisi
D) Bağlanma teorisi
E) Baldwin teorisi
Çözüm: Çocukluk dönemi dinî gelişimini daha
iyi anlamamızı sağlayan teorilerdenbirisi sosyal
öğrenme teorisidir. Bu teoriye göre sosyal öğrenme
ilkeleri, ödül, ceza, pekiştirme, taklit ve model alma
fikirlerine dayanmaktadır. Basitbir şekilde çocuklar
herhangi bir ödül kazandıkları davranışları
hatırlamalarıveya onları tekrarlamaları kuvvetle
muhtemelken, cezalandırıldıkları davranışları
tekrarlama ihtimalleri azdır. Doğru cevap B’ dir.

9. Bilişsel gelişim modeli kim tarafından öne
sürülmüştür?
A) Fukuyama
B) Walt
C) Kennedy
D) E. Carl
E) J. Piaget
Çözüm: J. Piaget tarafından ileri sürülen ve genel
kabul gören teorilerden biri olan “bilişsel gelişim
modeli”dir. Günümüzde dinî gelişimle ilgili olarak
ileri sürülen teorilerin büyük çoğunluğu, bu teorinin
entelektüel uzantıları olarak değerlendirilmektedir.
Piaget teorisinin temel görüşü, çocukların her biri
bir öncekinden daha karmaşık ve nitelik olarak
birbirinden farklı olmak üzere birbirini izleyen
bilişsel evrelerden geçerek gelişmeleri ile ilgilidir.
Doğru cevap E’ dir.

10. Çocuklarda dini düşünce ve davranış; ilk olarak
hangi yaş düzeyinden itibaren ortaya çıkar?
A) 1
B) 3
C) 5
D) 7
E) 9
Çözüm: Çocuklar ancak 3 yaşından itibaren
dinî mahiyette söz, duygu ve davranışla
ilgilenmeye başlamaktadır. Başlangıçta dinî
kavramların muhtevasını anlayamasa da, çocukların
dualara ve ibadetlere karşı ilgisi oldukça yüksektir.
İlk olarak aile büyüklerinin icra etmiş olduğu dinî
pratikleri gözlemleyen çocuklardaki dinî ilgi, taklit ve
özdeşleşme yoluyla kendini göstermeye başlamakta,
zamanla sosyal çevrenin dinî ortamı ve kendi ferdi
kabiliyetine göre yavaş yavaş gelişip derinleşerek
kişiliğe mal olmaktadır. Doğru cevap B’ dir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi