413 views

EKONOMİ SOSYOLOJİSİ ÇÖZÜMLÜ SORULAR

EKONOMİ SOSYOLOJİSİ ÇÖZÜMLÜ SORULAR
Fordizm Ve Post – Fordizm
Çözümlü Sorular 1
1. Aşağıdakilerden hangisi endüstri devriminin yarattığı değişimlerden biridir?
A) Toplam üretim içinde tarımsal üretimin payının artması
B) İlk kentlerin kurulmaya başlanması
C) Esnek teknolojinin yaygınlaşması
D) Bir toplumsal sınıf olarak işçi sınıfının ortaya çıkması
E) Kitlesel üretimden küçük ölçekli üretime geçilmesi
Çözüm: Sanayi devrimi topraktan kopan emeğin mülksüzleşerek işçileşmesine neden olmuş ve yeni bir işçi sınıfının doğmasına neden olmuştur. Doğru cevap D’dir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

2. Aşağıda verilen Endüstri Devriminin yarattığı değişimlerden hangisi doğrudur?
A) İş bölümü ve uzmanlaşma azalmıştır.
B) Teknoloji yoğun üretimden emek yoğun üretime geçilmiştir.
C) üretim miktarlarında çok büyük azalma olmuştur.
D) İşçi sınıfı ve burjuvazi yeni toplumsal sınıflar olarak ortaya çıkmıştır.
E) üretim ve tüketim süreçleri yerelleşmiştir.
Çözüm: Tarım toplumundan endüstri toplumuna geçiş “endüstri devrimi” olarak tanımlanmaktadır. Çünkü endüstri devrimi toplumsal ve ekonomik yaşamı çok radikal bir şekilde değiştirmiştir. Bu değişimlere bakıldığında; iş bölümü ve uzmanlaşma azalmamış artmıştır. Emek yoğun üretimden teknoloji yoğun üretime geçilmiştir. Üretim miktarlarında çok büyük azalma değil artış olmuştur. İşçi sınıfı ve burjuvazi yeni toplumsal sınıflar olarak ortaya çıkmıştır. Üretim ve tüketim süreçleri yerelleşmemiş tersine küreselleşmiştir. Doğru cevap D’dir.3. Post-fordist dönüşüm için “yeni zamanlar” nitelendirmesini yapan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransız Düzenleme Okulu
B) M. Piore ve C. Sabel
C) H. Schmitz
D) S. Hall ve M. Jacques
E) A. Lipietz, M. Aglietta ve A. Pollert
Çözüm: Yeni Zamanlar adlı eseri yazan yazarlardır, aynı zamanda. Doğru cevap D’dir.

4. 1908 yılında ortaya çıkan ve akan band sistemine dayalı üretim sistemine veril ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fordizm
B) Taylorizm
C) Modernizm
D) Post-moderizm
E) Kapitalizm
Çözüm: Diğer seçenekler bir toplumsal yapının ifadesi iken fordizm üretim süreçleriyle ilgilidir. Doğru cevap A’dır.

5. Fordist üretim sürecinde, çalışanların çok sıkı denetlendiği ve “bilimsel yönetim anlayışı” adı verilen sisteme ne ad verilir?
A) Marksizm
B) Taylorizm
C) Leninizm
D) Stalinizm
E) Maoizm
Çözüm: İşletme içi verimliliği ve kârlılığı artırmak için üretim sürecinde kontrolün tümü yönetime geçmekte ve işçilerin yapacağı bütün işler en ince ayrıntısına kadar önceden belirlenmekte ve planlanmaktadır. Bu sisteme Taylorizm adı verilmektedir. Doğru cevap B’dir.6. Aşağıdakilerden hangisi post-fordist dönüşümlere şüpheci yaklaşanlar arasında yer almaz?
A) Williams
B) Atkinson
C) Hyman
D) Clarke
E) Urry
Çözüm: Post-fordist dönüşümler konusunda Atkinson olumlu bir yaklaşıma sahiptir. Atkinson’a göre işletme işgücünün esnek kullanımı sayesinde çalışanlar üzerinde daha rasyonel bir kontrol kurabilmekte ve bu yolla istenilen hedeflere rekabetçi bir ortamda daha kolay ulaşabilmektedir. Atkinson dışındakilerin tamamı ise post-fordist dönüşüme şüpheci yaklaşan isimlerdir. Doğru cevap B’dir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

7. Aşağıdakilerden hangisi fordizmi daha çok sermaye birikim rejimlerine bağlı olarak açıklamakta ve üretim ile tüketim arasındaki dengenin kurulmasını ve bunun devletin makro ekonomik politikaları ile düzenlenmesini esas olarak alınması görüşünün sahibidir?
A) Schmitz
B) Pollert
C) Fransız Düzenleme Okulu
D) Piore ve Sabel
E) Lipietz
Çözüm: Sermaye birikimini rejimlere bağlı olarak açıklayan ve üretim ile tüketim arasındaki dengenin kurulmasını ve bunun devletin makro ekonomik politikaları ile düzenlenmesini esas almak gerektiğini söyleyen Fransız Düzenleme Okuldur. Doğru cevap C’dir.

8. Aşağıdaki seçeneklerin hangisi, 70’li yıllarda gelişmiş kapitalist ülkelerde uygulanan Fordist sistemi olumsuz yönde etkileyen etmenlerden değildir?
A) İç ve dış pazarlarda meydana gelen ani talep değişiklikleri
B) Kitlesel olarak üretilen mallara talebin doyması
C) Taleplerde meydana gelen aşırı farklılaşma
D) Kullanılan teknolojinin esnek olması
E) Artan krize bağlı olarak endüstri ilişkilerinin bozulması
Çözüm: Taleplerde meydana gelen aşırı farklılaşma neticesinde, o yıllarda kullanılan teknoojik donanımın farklı türden üretim yapabilecek esnekliğe sahip olmaması Fordist sistemi olumsuz yönde etkinlemiştir. Doğru cevap D’dir.

9. Endüstriyel kapitalizmin kitlesel üretim ve kitlesel tüketim modelini tanımlamak için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taylorizm
B) Post-taylorizm
C) Fordizm
D) Post-fordizm
E) Determinizm
Çözüm: Fordizm genel olarak Amerika’da Henry Ford tarafından geliştirilen ve daha çok endüstriyel kapitalizmin üretim sürecinde uygulanan ilkeleri tanımlamada kullanılan bir kavramdır. İlk önceleri Antonio Gramsci tarafından Amerikan endüstriyel yaşam biçimini belirtirken kullanılmıştır. Fordizm en kısa ve özlü tanımıyla endüstriyel kapitalizmin kitlesel üretime ve kitlesel tüketime dayalı bir örgütlenme modelidir. Doğru cevap C’dir.

10. Endüstriyel mal ve hizmetlerin üretilmesi, dağıtılması ve tüketilmesine dayanan sosyal ve ekonomik sisteme ne ad verilir?
A) Endüstriyel Kapitalizm
B) Merkantalizm
C) Post-modernizm
D) Sosyalizm
E) Komünizm
Çözüm: Endüstriyel kapitalizm; endüstriyel mal ve hizmetlerin üretilmesi, dağıtılması ve tüketilmesine dayanan bir sosyal ve ekonomik sistemdir. Bu sistemin işleyişi serbest piyasa ekonomisinin temel kuralları çerçevesinde gerçekleşmektedir. Doğru cevap A’dır.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi