185 views

GÖÇ VE GÖÇ SORUNLARI

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

GÖÇ VE GÖÇ SORUNLARI
Göç Ve Sağlık Sorunları
Çözümlü Sorular 1

1. Aşağıdakilerden hangisi göç durumlarında en fazla görülen bulaşıcı hastalıklar arasında yer almaz?
A) Tüberkülöz
B) Suçiçeği
C) Kabakulak
D) Kızamıkçık
E) Gastrit
Çözüm: Göç durumlarında en fazla ortaya çıkan sağlık sorunları arasında temel fizyolojik ihtiyaçların yeterince karşılanamaması nedeniyle sindirim yolu enfeksiyonları ve solunum yolu enfeksiyonları gibi sağlık sorunları sayılabilir. Daha detaylı inceleyecek olursak göç durumlarında en fazla görülen bulaşıcı hastalıklara tüberküloz, HIV/AIDS, Hepatit A, B ve C, kızamık, suçiçeği, kabakulak, kızamıkçık, difteri, tetanoz, boğmaca, poliomyelit, tifo, kolera, sıtma gibi hastalıklar örnek olarak gösterilebilir(Tülek, 2017). Doğru cevap E’dir.

2. Göçlerin sağlık açısından en büyük etkisi aşağıdakilerden hangileri üzerinde görülmektedir?
A) Madde bağımlılığı
B) Psikolojik sağlık
C) Bulaşıcı-enfeksiyöz hastalıklar
D) Çalışma koşulları
E) Beslenme bozukluğu
Çözüm: Göçlerin sağlık açısından en büyük etkileri bulaşıcı-enfeksiyöz hastalıkların ortaya çıkmasında ve yayılmasında gözlenmektedir. Bu dönemlerde su ve besinlerle bulaşan hastalıkların, solunum yoluyla bulaşan hastalıkların, cinsel yolla bulaşan hastalıkların sayısında artış olabilmektedir. Doğru cevap C’dir.3. Vücudun gereksinim duyduğu besin ögelerinin yetersiz miktarda ve içerikte alındığında ortaya çıkan klinik duruma ne denir?
A) Akustik Nöroma
B) Kolera
C) Malnutrisyon
D) Bronşit
E) Hipotiriodi
Çözüm: Malnutrisyon, diğer bir ifade ile yetersiz beslenme, vücudun gereksinim duyduğu besin ögelerinin yetersiz miktarda ve içerikte alındığında ortaya çıkan klinik durumdur. Doğru cevap C’dir.

4. Avrupa Birliği (AB) ile Sağlık Bakanlığı arasında Türkiye’de bulunan Suriyelilerin sağlık hizmetlerini geliştirme amaçlı imzalanan projenin adı nedir?
A) SAĞLIK
B) ESENLİK
C) SIHHAT
D) TEMENNİ
E) İYİLİK
Çözüm: Ekonomik yükün bir kısmı ülke dışından gelen kaynaklarla finanse edilmektedir. Örneğin, Avrupa Birliği (AB) ile Sağlık Bakanlığı arasında Türkiye’de bulunan Suriyelilerin sağlık hizmetlerini geliştirme amaçlı 300 Milyon avroluk “SIHHAT” projesi imzalanmış olup, projeyle birlikte yaklaşık 3,2 milyon Suriyeliye sağlık hizmeti verilmesi amacıyla 790 göçmen sağlığı birimi, 26 mobil sağlık birimi ve 5 kanser tarama biriminin hizmete açılması planlanmaktadır. Proje çerçevesinde 9 ilde 10 toplum ruh sağlığı merkezinin de hizmete açılması söz konusu olup, 270 bin bebek ve kadın, D vitamini ve demir takviyeleriyle desteklenmesi gündeme alınmıştır. Doğru cevap C’dir.

5. “Her bireyin kendi potansiyelini gerçekleştirdiği, yaşamın normal stresleriyle baş edebileceği, verimli çalışabileceği ve kendisine ya da topluluğuna katkıda bulunabileceği bir durum” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kalp sağlığı
B) Fiziksel sağlık
C) Ruhsal sağlık
D) Bedensel sağlık
E) Eklem sağlığı
Çözüm: WHO’ya göre psikolojik sağlık ya da ruh sağlığı, “her bireyin kendi potansiyelini gerçekleştir- diği, yaşamın normal stresleriyle baş edebileceği, verimli çalışabileceği ve kendisine ya da toplulu- ğuna katkıda bulunabileceği bir durum” olarak tanımlanmaktadır. Buna göre doğru Cevap C’dir. Doğru cevap C’dir.6. “Organize edilmiş toplum çalışmaları sonunda çevre sağlık koşullarını düzelterek, bireylere sağlık bilgisi vererek, bulaşıcı hastalıkları önleyerek, hastalıkların erken tanı ve tedavisini sağlayacak, sağlık örgütleri kurarak, toplumsal çalışmaları her bireyin sağlığını sürdürecek bir yaşam düzeyini sağlayacak biçimde geliştirerek hastalıklardan korunmayı, yaşamın uzatılmasını, beden ve ruh sağlığı ile çalışma gücünün artırılmasını sağlayan bir bilim ve sanattır.” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Yaşam Kalitesi
B) Sağlık
C) Halk Sağlığı
D) Psikolojik Sağlık
E) Geçici Koruma
Çözüm: Halk Sağlığı, organize edilmiş toplum çalışmaları sonunda çevre sağlık koşullarını düzelterek, bireylere sağlık bilgisi vererek, bulaşıcı hastalıkları önleyerek, hastalıkların erken tanı ve tedavisini sağlayacak, sağlık örgütleri kurarak, toplumsal çalışmaları her bireyin sağlığını sürdürecek bir yaşam düzeyini sağlayacak biçimde geliştirerek hastalıklardan korunmayı, yaşamın uzatılmasını, beden ve ruh sağlığı ile çalışma gücünün artırılmasını sağlayan bir bilim ve sanattır. Doğru cevap C’dir.

7. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye sağlık sisteminde sığınmacılara sağlık hizmetleri sunumunda yapılması gereken işlemler arasında sayılamaz?
A) Sığınmacıların sosyal ve psikolojik sağlığı üzerinde de çalışmalar yürütülmelidir.
B) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve eradikasyonu için gerekli adımlar acilen atılmalıdır.
C) Sığınmacıların sağlık hizmetlerine erişimi ile ilgili sorunlar belirlenip bir an önce çözüme kavuşturulmalıdır.
D) Özellikle entegrasyon konusunda başarısız olan sığınmacılar geri gönderilmelidir.
E) Suriyeli sağlık personelinin sığınmacılara sağlık hizmeti sunmada Türkiye Sağlık Sistemine entegrasyonu sağlanmalıdır.
Çözüm: A, B, C ve E seçenekleri Türkiye sağlık sisteminde sığınmacılara sağlık hizmetleri sunumunda yapılması gereken işlemler arasındadır. Doğru cevap D’dir.

8. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?
A) UNHCR
B) UNFPA
C) WHO
D) UNICEF
E) NATO
Çözüm: Türkiye’de göçmenlere verilen sağlık hizmetlerinin sunumundan ve koordinasyonundan Sağlık Bakanlığı sorumludur. Bakanlık bu görevini Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, AFAD Başkanlığı, özel ve üniversite hastaneleri, yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşları, Birleşmiş Milletlere bağlı WHO, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK/ United Nations High Commissioner for Refugees-UNHCR), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (United Nations Population Fund-UNFPA), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu gibi uluslararası kuruluşlarla paydaşlık ilişkileri kurarak yürütmektedir. Doğru cevap A’dır.

9. Aşağıdakilerden hangisi bebek ve çocukların göç sırasında sağlık açısından risk grubunda bulunmalarının sebepleri arasında yer almamaktadır?
A) Göç nedeniye yeterli beslenememe
B) Savaşın psikolojisini anlayamama
C) Bulaşıcı hastalıklara yönelik bağışıklama yapılamaması
D) Bir veya birkaç kronik hastalığa sahip olma
E) Ruhsal yönden eksiklik hissetme
Çözüm: Bebekler ve çocuklar özellikle fiziksel ve ruhsal yönden en iyi bir şekilde gelişmeleri gereken dönemlerde göç olgusuyla karşılaşmaları nedeniyle yeterli besinlere ulaşamaması, ruhsal yönden eksiklik hissetmeleri, savaşın psikolojisini anlayamamaları gibi nedenlerle olumsuz etkilenmektedir. Ayrıca bulaşıcı hastalıklara yönelik bağışıklama sistemi yapılamaması ve bağışıklık sistemlerinin yeterince gelişememesi nedeniyle hastalıklara karşı çok savunmasız olmaktadırlar ve bu durum hastalıkları daha zor atlatmalarına ve ölüm risklerinin daha fazla olmasına yol açmaktadır. Doğru cevap D’dir.

10. Türkiye’nin zulümden ve savaştan kaçanlara yönelik uyguladığı politika aşağıdakilerden hangisidir?
A) Transit geçiş
B) Açık kapı politikası
C) İltica politikası
D) Tampon ülke
E) Geçici koruma politikası
Çözüm: Göç olgusu yıllardır uluslararası ve ulusal düzeyde yaşanmaktadır ve bunun nedenleri, etkileri ve sonuçları birçok akademik ve sosyolojik çalışmaya konu olmaktadır. Türkiye, uluslararası hukuka ve evrensel insan haklarına uygun biçimde zulümden ve savaştan kaçanlara yönelik “açık kapı politikası” ve gelenlerin geri gönderilmemesi ilkesini (non-refoulement) uygulamaktadır. Doğru cevap B’dir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

 

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi