135 views

GÖÇ VE GÖÇ SORUNLARI

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

GÖÇ VE GÖÇ SORUNLARI
Göç Kavramına İlişkin Temel Bilgiler
Çözümlü Sorular 1

1. Uluslararası koruma statüsü hangi durumda sona erer?
A) Yeni vatandaşlığını kazandığı ülkenin korumasından faydalanmıyorsa
B) Kaybettiği vatandaşlığını kendi isteğiyle tekrar kazanırsa
C) Terk ettiği ülkeye kendi isteğiyle tekrar dönüyorsa
D) Vatansız olup da statü verilmesine yol açan koşullar önceden kalktığı için daha önce yaşadığı ikamet ülkesine dönebilecekse
E) Statü verilmesini sağlayan koşullar ortadan kalktığı için vatandaşı olduğu ülkenin korunmasından yararlanabilecekse
Çözüm: Yeni vatandaşlığını kazandığı ülkenin korumasından faydalanmıyorsa Uluslararası koruma sıtatüsü sona erer. Doğru cevap A’dır.

2. İnsanları uluslararası kabul görmüş bir devlet sınırından, yasa dışı olarak taşımaya aracılık eden kişilere ne ad verilir?
A) Vatansız
B) Göçmen kaçakçısı
C) Göçmen
D) Mülteci
E) Sığınmacı
Çözüm: Göçmen Kaçakçısı: Kişileri, uluslararası kabul görmüş bir devlet sınırından yasa dışı olarak taşımaya aracılık eden kişidir. Doğru cevap B’dir.3. Kişinin her zamanki ikameti olan ülkesinden ayrılarak, en az bir yıl için farklı bir ülkeye gitmesine ve gittiği ülkenin artık, kişinin yeni ve olağan ikamet ülkesi haline gelmesine ne denir?
A) Düzenli göç
B) Uzun süreli göç
C) Bireysel göç
D) Kitlesel göç
E) Mevsimlik geçici göç
Çözüm: Hedef ülke ya da bölgede kalış süresine göre yapılan ayrımda eğer birey her zamanki (olağan) ikameti olan ülkesinden ayrılarak en az bir yıl için farklı bir ülkeye gitmişse ve gittiği ülke artık yeni ve olağan ikamet ülkesi haline gelmişse bu “uzun süreli (vadeli) göç” olarak tanımlanmaktadır. Doğru cevap B’dir.

4. Mülteci statüsünü henüz kazanamamış olan kişiye, ne ad verilir?
A) Göçmen
B) İstisnai göçmen
C) Yerinden edilmiş kişi
D) Sığınmacı
E) Vatansız
Çözüm: Sığınmacı uluslararası hukuk anlamında mülteci başvurusunu yapmış, ancak henüz işlemleri tamamlanmamış olan yabancıyı ifade etmektedir. Bu açıdan bakıldığında sığınmacı, mülteci statüsünü henüz kazanamamış olan kişidir. Doğru cevap D’dir.

5. Türkiye’ye gelen Suriyelilerin tamamına yakını, hangi kapsam altında ülkemizde bulunmaktadır?
A) Uluslararası koruma
B) İkincil koruma
C) Geçici koruma
D) Göçmen
E) Vatansız
Çözüm: Türkiye’ye gelen Suriyelilerin tamamına yakını, geçici koruma kapsamı altındadır Doğru cevap C’dir.6. Hangi göç türü “gönüllü” ve “zorunlu” olmak üzere iki grupta incelenmektedir?
A) Gerçekleşme Nedenine Göre Göçler
B) Hedef Yerine Göre Göçler
C) Yasal Duruma Göre Göçler
D) Hacmine Göre Göçler
E) Süresine Göre Göçler
Çözüm: Gerçekleşme nedenine göre uluslararası göçler; “gönüllü” (iradi) ve “zorunlu” (gayri iradi ya da irade dışı) göç olmak üzere iki başlık altında toplanmaktadır. Doğru cevap A’dır.

7. Bulundukları ülke sınırları içinde çeşitli ekonomik sosyal ve çevresel nedenlerle yer değiştirmek zorunda kalmış kişilere ne ad verilir?
A) Yerinden edinmiş kişiler
B) Göç etmiş kişiler
C) Kitlesel göç edenler
D) İç göç edenler
E) Düzenli göç edenler
Çözüm: Bulundukları ülke sınırları içinde çeşitli ekonomik sosyal ve çevresel nedenlerle yer değiştirmek zorunda kalmış kişilere Yerinden edinmiş kişiler adı verilir. Doğru cevap A’dır.

8. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin verilerine göre günümüzde kaç milyon zorla yerinden edilmiş göçmen vardır?
A) 70 milyondan fazla
B) 65 milyondan fazla
C) 40 milyondan az
D) 75 milyon
E) 73 milyon
Çözüm: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK/United Nations High Commissioner for Refugees-UNHCR) verilerine göre günümüzde zorla yerinden edilmiş 65 milyondan fazla göçmen bulunmaktadır. Doğru cevap B’dir.

9. Türk hukuk sistemi içinde “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişi” olarak tanımlanan kişiler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sığınmacılar
B) Mülteciler
C) Göçmenler
D) Vatansızlar
E) Yabancılar
Çözüm: Türk hukuk sistemi içinde de yabancı kavramı vatandaşlık kavramı baz alınarak açıklanmaktadır. 5901 sayılı “Türk Vatandaşlığı Kanunu”na (TVK) göre yabancı; “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişi” olarak tanımlanmıştır. Doğru cevap E’dir.

10. “Kişiler ailevi nedenlerle; ebeveyn ya da eşin yanına gitmek, eş ya da ebeveynin iş araması, eş ya da ebeveynin göç etmesi vb. nedenlerle olabileceği gibi can ve mal güvenliğine ilişkin kaygı vb. güvenlik nedenleriyle de yaşadıkları bölgeyi terk ederek başka bölgelere gitmektedirler. Tüm bu nedenlerin yanı sıra bulunduğu bölgede yaşam standartlarını yükseltemeyeceği düşüncesiyle yani psikolojik nedenlerle de bireyler göç kararı alabilmektedirler.” Bu açıklama aşağıdaki göç nedenlerinden hangisi kapsamındadır?
A) Demografik Nedenler
B) Siyasal ve Sosyal Nedenler
C) Doğa Olaylarından Kaynaklanan Nedenler
D) Ekonomik Nedenler
E) Göçmenler
Çözüm: Göçün Siyasal ve Sosyal Nedenleri Bireyler çoğu zaman ekonomik faktörler kadar; çocuklarına daha iyi eğitim imkânı sağlayabilmek, akrabalarıyla yakın olmak, dinî özgürlüklerini kullanmak gibi nedenlerle de göç kararı verebilmektedirler. Kişiler ailevi nedenlerle; ebeveyn ya da eşin yanına gitmek, eş ya da ebeveynin iş araması, eş ya da ebeveynin göç etmesi vb. nedenlerle olabileceği gibi can ve mal güvenliğine ilişkin kaygı vb. güvenlik nedenleriyle de yaşadıkları bölgeyi terk ederek başka bölgelere gitmektedirler. Tüm bu nedenlerin yanı sıra bulunduğu bölgede yaşam standartlarını yükseltemeyeceği düşüncesiyle yani psikolojik nedenlerle de bireyler göç kararı alabilmektedirler. Doğru cevap B’dir. Doğru cevap B’dir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi