İşletme

AÖF ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. 

İşletme

Programın Amaçları

İşletme Lisans Programının derslerinin içeriği, öğrencilerimizin teorik ve uygulamalı işletmecilik bilgisi elde edebilmelerine, işletme problemlerini çözümleyebilmelerine ve analitik düşünmelerine olanak sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. Öğrencilerimizi geleceğin girişimcileri olarak yetiştirmek de işletme programının amaçları arasındadır.

Programa Kimler Kayıt Yaptırabilir?

İşletme Lisans Programına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır. Bu programa kayıt olabilmek için kayıt türleri ve koşullarını anlatan Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasını inceleyebilirsiniz.

Okutulan Dersler – AKTS Kredileri

I.YARIYIL (Güz Dönemi)

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu/Seçmeli

Teorik/Uygulama

AKTS

BİL101U

Temel Bilgi Teknolojileri I

Zorunlu

3+0

3.0

HUK101U

Hukukun Temel Kavramları

Zorunlu

3+0

4.0

İKT103U

İktisada Giriş I

Zorunlu

3+0

5.0

İŞL105U

İşletme İlkeleri

Zorunlu

3+0

5.0

MAT105U

Matematik I

Zorunlu

3+0

4.0

MUH103U

Genel Muhasebe I

Zorunlu

3+0

5.0

SOS113U

Davranış Bilimleri I

Zorunlu

3+0

4.0

Toplam

30

II.YARIYIL (Bahar Dönemi)

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu/Seçmeli

Teorik/Uygulama

AKTS

BİL102U

Temel Bilgi Teknolojileri II

Zorunlu

3+0

3.0

HUK110U

Borçlar Hukuku

Zorunlu

3+0

4.0

İKT104U

İktisada Giriş II

Zorunlu

3+0

5.0

İŞL106U

İşletme Fonksiyonları

Zorunlu

3+0

5.0

MAT106U

Matematik II

Zorunlu

3+0

4.0

MUH104U

Genel Muhasebe II

Zorunlu

3+0

5.0

SOS114U

Davranış Bilimleri II

Zorunlu

3+0

4.0

Toplam

30

III.YARIYIL (Güz Dönemi)

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu/Seçmeli

Teorik/Uygulama

AKTS

HUK211U

Ticaret Hukuku I

Zorunlu

3+0

4.0

İKT203U

Mikro İktisat

Zorunlu

3+0

5.0

İST201U

İstatistik I

Zorunlu

3+0

4.0

İŞL205U

İşletme Yönetimi

Zorunlu

3+0

5.0

İŞL207U

Dönemsonu İşlemleri

Zorunlu

3+0

4.0

İŞL209U

İşletme Bilgi Sistemleri

Zorunlu

3+0

5.0

TAR201U

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Zorunlu

3+0

3.0

Toplam

30

IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu/Seçmeli

Teorik/Uygulama

AKTS

HUK212U

Ticaret Hukuku II

Zorunlu

3+0

4.0

İKT204U

Makro İktisat

Zorunlu

3+0

5.0

İST202U

İstatistik II

Zorunlu

3+0

4.0

KÜL202U

Görsel Kültür

Zorunlu

3+0

4.0

MUH208U

Muhasebede Bilgi Yönetimi

Zorunlu

3+0

6.0

PZL212U

Tedarik Zinciri Yönetimi

Zorunlu

3+0

4.0

TAR202U

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Zorunlu

3+0

3.0

Toplam

30

V.YARIYIL (Güz Dönemi)

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu/Seçmeli

Teorik/Uygulama

AKTS

ALM301U

Almanca 1 (ALM)

Zorunlu

0+0

3.0

FİN201U

Finansal Yönetim I

Zorunlu

3+0

5.0

FRA301U

Fransızca 1 (FRA)

Zorunlu

0+0

3.0

İNG301U

Ingilizce 1 (ING)

Zorunlu

0+0

3.0

İŞL301U

Uluslararası İşletmecilik

Zorunlu

3+0

4.0

İŞL303U

Üretim Yönetimi

Zorunlu

3+0

5.0

İŞL305U

Yönetimde Güncel Yaklaşımlar

Zorunlu

3+0

4.0

MUH301U

Maliyet Muhasebesi

Zorunlu

3+0

4.0

PZL103U

Pazarlama Yönetimi

Zorunlu

3+0

5.0

Toplam

36

VI.YARIYIL (Bahar Dönemi)

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu/Seçmeli

Teorik/Uygulama

AKTS

ALM302U

Almanca 2 (ALM)

Zorunlu

0+0

3.0

FİN202U

Finansal Yönetim II

Zorunlu

3+0

5.0

FRA302U

Fransızca 2 (FRA)

Zorunlu

0+0

3.0

HUK108U

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Zorunlu

3+0

5.0

İNG302U

Ingilizce 2 (ING)

Zorunlu

0+0

3.0

İŞL302U

Örgüt Kuramı

Zorunlu

3+0

4.0

MUH302U

Maliyet Yönetimi

Zorunlu

3+0

4.0

PZL304U

Pazarlama İletişimi

Zorunlu

3+0

4.0

SOS110U

Örgütsel Davranış

Zorunlu

3+0

5.0

Toplam

36

VII.YARIYIL (Güz Dönemi)

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu/Seçmeli

Teorik/Uygulama

AKTS

İŞL201U

İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik

Zorunlu

3+0

4.0

İŞL401U

Denetim

Zorunlu

3+0

5.0

İŞL403U

Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar

Zorunlu

3+0

5.0

İŞL405U

Stratejik Yönetim I

Zorunlu

3+0

5.0

MLY201U

Türk Vergi Sistemi

Zorunlu

3+0

5.0

İŞL293U

Girişimcilik ve İş Kurma

Zorunlu

3+0

3.0

TÜR201U

Türk Dili I

Zorunlu

3+0

3.0

Toplam

30

VIII.YARIYIL (Bahar Dönemi)

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu/Seçmeli

Teorik/Uygulama

AKTS

FİN402U

Finansal Tablolar Analizi

Zorunlu

3+0

5.0

İKT402U

Türkiye Ekonomisi

Zorunlu

3+0

5.0

İŞL402U

İnsan Kaynakları Yönetimi

Zorunlu

3+0

5.0

İŞL406U

Stratejik Yönetim II

Zorunlu

3+0

5.0

PZL402U

Küresel Pazarlama

Zorunlu

3+0

4.0

İLT184U

Etkili İletişim Teknikleri

Zorunlu

3+0

3.0

TÜR202U

Türk Dili II

Zorunlu

3+0

3.0

Toplam

30

Sınavların Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenir.

Sınavlar sayfasından;

  • Sınavların nasıl yapıldığı ve organizasyonu,

  • Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı,

  • Sınava girmek için gerekli belgeleri ve sınavda uyulacak kuralların neler olduğu,

  • Sınav süreleri,

  • Sınavda sorulan sorular ve cevapların yayınlanması,

  • Sınav sonuçlarının ilan edilmesi,

  • Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar

hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca, sınavların değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri bilmek ve derslerinizden nasıl geçebileceğinizi öğrenmek için Öğrenci Değerlendirme Sistemi sayfasından bilgi edinebilirsiniz.

Mezuniyet Koşulları

İşletme Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

İşletme Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “İşletme Fakültesi İşletme Lisans Programı Diploması” alırlar.

Sınavsız İkinci Üniversite Olanağı

İşletme Lisans Programından mezun olan öğrenciler, yaşam boyu öğrenme odaklı olan Anadolu Üniversitesinin sınavsız İkinci Üniversite kayıt türü ile aynı alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih ederek öğrenimlerine devam edebilirler.

İkinci Üniversite hakkında Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasından bilgi alabilirsiniz.

Lisansüstü Eğitim Olanakları

İşletme Lisans Programı mezunları isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.

İş Olanakları

İşletme Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, kamu ve özel sektörde çeşitli yönetim kademelerinde çalışabilirler. Mezunlarımız pazarlama, satış, muhasebe, finans, denetim ve insan kaynakları gibi çeşitli alanlarda görev yapabilirler.

 

AÖF ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. 

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi