İstanbul Üniversitesi Güz Dönemi Bitirme Sınavı SonuçlarıAÖF ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız. 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. 

 

Arkadaşlar bilindiği gibi İstanbul Üniversitesinden de Açık ve Uzaktan öğretim okuyarak önlisans veya lisans mezunu olabilirsiniz

2-3 Aralık 2017 tarihinde yapılan AUZEF Güz Dönemi Ara Sınavı sonrası sonuçlar da açıklandı.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sınavlarının geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmakta ve her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Bazı Uzaktan eğitim programlarında çoktan seçmeli sınav tipinin dışında Klasik ve Sözlü sınavlar uygulanabilmektedir

Sınav sonucunuzu Açıköğretim öğrencileri http://acikogretim.istanbul.edu.tr adresinden giriş yaparak öğrenebilirsiniz. Uzaktan Eğitim öğrencileri https://ue.istanbul.edu.tr adresinden giriş yaparak öğrenebilirsiniz.

Açık Öğretim ÖYS’ye Giriş Yapmak İçin Tıklayınız

http://acikogretim.istanbul.edu.tr/

Uzaktan Eğitim ÖYS’ye Giriş Yapmak İçin Tıklayınız

https://ue.istanbul.edu.tr/

AKSİS’e Giriş Yapmak İçin Tıklayınız

https://aksis.istanbul.edu.tr/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f

AUZEF Anasayfa İçin Tıklayınız

http://auzef.istanbul.edu.tr/index.php

Sınavlara ve Sonuçlara itiraz

MADDE 21 – (1) Sınav sonuçlarına itiraz, sınavın bitiş tarihinden itibaren üç gün içinde yapılır. Bu süre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yeniden belirlenebilir.

(2) İtirazlar, kimlik bilgileri açık olmak koşulu ile yazılı dilekçe veya dijital ortamda yapılır. Belirlenen süre dışında yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

(3) İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır ve sonuçlar ilgili öğrenciye yazı ile veya elektronik ortamda bildirilir.

(4) Sınav sonuçlarına itiraz maddi hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.

Sınavların değerlendirilmesi

MADDE 22 – (1) Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki derslerin, çoktan seçmeli test olarak merkezi usulle yapılan sınavlarının değerlendirmesinde sadece öğrenci cevap kağıtları dikkate alınır.

 

(2) Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir.

 

(3) Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki tüm derslerde, bir ders için Ham Başarı Puanı hesaplanırken yarıyıl/yıl içi etkinliklerin etkisi en fazla %40, yarıyıl/yıl sonu sınavının etkisi ise en az %60 ağırlık katsayısı alınarak ortalama puan hesaplanır.

 

(4) Uzaktan öğretim programlarında, Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse devam ile ilgili durum, yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına %20 ağırlık katsayısı ile etki eder. Sadece bir ara sınavın yapıldığı uzaktan öğretim programlarında yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanı hesaplanırken derse devam durumunun etkisi %20; ara sınavın etkisi %80’dir.

 

(5) Derslerin ham başarı puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır: a) Uzaktan öğretim programlarındaki derslerde; [(Derse Devam Puanı) x 0,20 + (Ara Sınav Puanı) x 0,80] x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60 b) Açık öğretim programlarındaki derslerde; (Ara Sınav Puanı) x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60(6) Açık öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavlarında beş şıklı olarak hazırlanan her bir test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak test ham puanı hesaplanır.

 

(7) Uzaktan öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavlarında ders ham puanı hesaplanırken yanlış cevaplar dikkate alınmaz; her bir doğru cevap sayısı ile soru puanı çarpılarak test ham puanı oluşturulur.

 

 

SINAV TARİHLERİ

Vize, Bitirme, Telafi ve Tek Ders Sınavı Tarihleri

Güz Dönemi

Bahar Dönemi

Ara Dönem (Vize) Sınavları

02 ARALIK – 03 ARALIK 2017

14 NİSAN – 15 NİSAN 2018

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları)

23 ARALIK – 24 ARALIK 2017

26 MAYIS – 27 MAYIS 2018

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları)

27 OCAK – 28 OCAK 2018

30 HAZİRAN – 1 TEMMUZ 2018

 

 

AÖF ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız. 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi