421 views

KAMU MALİYESİ

KAMU MALİYESİ
Devlet Ve Ekonomi
Çözümlü Sorular 1

1. Aşağıdakilerden hangisi devleti tanımlamaya çalışan yaklaşımlardan biri değildir?
A) Organik devlet
B) Aristotelesçi devlet
C) Uzlaşmacı devlet
D) Hegelci devlet
E) Toplum sözleşmesi devleti
Çözüm: Uzlaşmacı devlet. Doğru cevap C’dir.

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kamu maliyesinin kapsamına girmez?
A) Devlet hangi hizmetleri sunmalıdır?
B) Devletin ekonomik rolü daha etkin hale getirilebilir mi?
C) Devlet hangi vergileri toplamalıdır?
D) Devlet hizmetlerindeki görev dağılımı eşit seviyede midir?
E) Devlet neden bazı ekonomik faaliyetlere girerken diğerlerine girmemektedir?
Çözüm: Devlet neden bazı ekonomik faaliyetlere girerken diğerlerine girmemektedir? Devletin faaliyetlerinin kapsamı yıllar içerisinde neden değişmektedir ve ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir? Devlet hangi hizmetleri sunmalıdır? Hangi vergileri toplamalı ve hangi koşullarda borçlanmalıdır? Devletin ekonomik rolü daha etkin hale getirilebilir mi? Kamu maliyesi işte bu tür sorulara yanıt arayan bir bilim dalıdır. Kamu maliyesi devletin harcamalarını ve gelirlerini incelemektedir. Bir ülkenin milli gelirinin bir bölümü, devlet tarafından, kamu harcamalarını finanse etmek için kullanılır. Doğru cevap D’dir.3. Klasik liberal görüşün bütçeyle ilgili görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bütçe denkliği iç borç alınarak sağlanabilir.
B) Bütçe denkliğinin sağlanması zorunludur.
C) Bütçe denkliği dış borç alınarak sağlanabilir.
D) Bütçe açıkları parasal ve mali disiplini etkilemez.
E) Bütçe açığı kamu harcamalarındaki artış kadar özel harcamaları da artırır.
Çözüm: Bütçe denkliğinin sağlanması zorunludur.. Doğru cevap B’dir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

4. Kamu kesiminde belirli bir amacın gerçekleştirilebilmesi için ayrılmış bulunan, gerektiği zaman kullanılmak üzere belirli bir hesapta toplanan ve harcanan paralara ne ad verilmektedir?
A) Fonlar
B) Döner Sermayeler
C) Kamu İktisadi Teşebbüsleri
D) Yerel Yönetimler
E) Sosyal Güvenlik Kurumları
Çözüm: Fonlar. Doğru cevap A’dır.

5. Temelini Rousseau, Hobbes ve Locke’un görüşlerinin oluşturduğu devlet yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hegelci devlet
B) Organik devlet
C) Toplum sözleşmesi devleti
D) Marksist devlet
E) Aristotelesçi devlet
Çözüm: Toplum sözleşmesi devleti. Doğru cevap C’dir.

6. Merkatilizme göre devletin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplumu zenginleştirmek
B) Gelir dağılımını düzeltmek
C) Adaleti sağlamak
D) Bireysel özgürlükleri sağlamak
E) Ekonomik faaliyetlerin tümünü üstlenmek
Çözüm: Toplumu zenginleştirmek. Doğru cevap A’dır.7. Aşağıdakilerden hangisi bir toprak parçası üzerinde, bir otorite altında yaşayan insan topluluğudur?
A) Piyasa
B) Bürokrasi
C) Devlet
D) Baskı grubu
E) Seçmen
Çözüm: Devlet. Doğru cevap C’dir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

8. Devletin beşeri unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
A) Millet
B) Vatan
C) Ülke
D) İktidar
E) Egemenlik
Çözüm: Millet. Doğru cevap A’dır.

9. Aşağıdakilerden hangisi ekonomide mal ya da hizmetleri alabilmek için yeterli para ya da benzerlerinin mevcut olması sonucunda etkin olan talebi tanımlayan kavramdır?
A) Etkin talep
B) Enflasyonist talep
C) Eksik talep
D) Efektif talep
E) Stagflasyon
Çözüm: Keynes, eksik istihdamın bir yönünü meydana getiren işsizliğin ve bunun sonucu olarak kabul edilebilecek gelir düşüklüğünün nedenini, efektif talebin yeterli olmamasına bağlamaktadır. Efektif talep ise, ekonomide mal ya da hizmetleri alabilmek için yeterli para ya da benzerlerinin mevcut olması sonucunda etkin olan taleptir. Doğru cevap D’dir.

10. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme sürecinde devletin fonksiyonlarında meydana gelen bir değişim değildir?
A) Sermaye üzerindeki vergilerin azaltılması
B) Teknolojik yatırımların artırılması
C) Şirketlerin rekabet etmesini sağlamaya yönelik teşvikler
D) Mülkiyet haklarının ihlali
E) Piyasaları düzenleyici faaliyetlerde bulunmak
Çözüm: Küreselleşme ile birlikte devletin ekonomik hayata yönelik fonksiyonlarında da birtakım gelişmeler yaşanmıştır. Devletin artan fonksiyonları şöyle sıralanabilir: -Sermaye üzerindeki vergilerin azaltılması -Teknolojik yatırımların artırılması -Şirketlerin rekabet etmesini sağlamaya yönelik teşvikler -Piyasaları düzenleyici faaliyetlerde bulunmak -Mülkiyet haklarının korunması ve özelleştirmenin yasal altyapısının hazırlanması gibi. Küreselleşme ile birlikte mülkiyet haklarının ihlali değil korunmasına yönelik düzenlemeler artırılmıştır. Doğru cevap D’dir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi