129 views

KBRN SAVUNMA VE GÜVENLİK

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KBRN SAVUNMA VE GÜVENLİK
Halk Sağlığı Ve Kbrn İlişkisi
Çözümlü Sorular 1

1. Bir KBRN olayından sonra sağlık personelinin
aşağıdaki temel görevlerinden hangisi ilk sırada
olandır?
A) Yaralıların dekontaminasyonunu sağlamak
B) Yaralıların ileri tanı ve tedavi işlemlerini
gerçekleştirmek
C) Kullanılan ajanı tespit ve teşhis etmek
D) Yaralıları triyaj yoluyla sınıflandırmak
E) Yaralılara ilkyardım uygulamak
Çözüm: Bir KBRN olayından sonra sağlık personeli
yaralıları triyaj yoluyla sınıflandırmalıdır.
Devamında yaralılara ilkyardım uygulama,
dekontaminasyonunu sağlama, kullanılan ajanı tespit
ve teşhis etme ve yaralıların ileri tanı ve tedavi
işlemlerini gerçekleştirme gelir. Doğru cevap D’ dir.

2. I. Tarımsal kayıpların meydana gelmesi
II. Tarımsal ürün ticaretinin engellenmesi
III. Bitki ve hayvan hastalıklarının yayılması
IV. Bitkisel patojenlerin kullanılması
Yukardakilerden hangileri agroterörizmde böcek
kullanımının doğurduğu sonuçlardandır?
A) I, II ve IV
B) I, II ve III
C) II ve III
D) III ve IV
E) II ve IV
Çözüm: Agroterörizmde böcek kullanımının
doğurduğu sonuçların bazıları tarımsal kayıpların
meydana gelmesi, tarımsal ürün ticaretinin
engellenmesi ve çeşitli bitki-hayvan hastalıklarını
yayılmasıdır.Bitkisel patojenlerin kullanılması böcek
kullanımının bir sonucu değildir. Doğru cevap B’ dir.3. Triyaj beşli sınıflama sistemlerinde turuncu ne
anlama gelmektedir?
A) Hemen
B) Çok acil
C) Acil
D) Standart
E) Acil değil
Çözüm: Manchester Triyaj Skalası’nda turuncu “çok
acil”anlamına gelmektedir. Doğru cevap B’ dir.

4. ASBESTOS kısaltmasındaki ilk “S” harfi neyi
temsil etmektedir?
A) Sıvı-Katı-Gaz
B) Sahada Etkilenenler
C) Semptomların Süresi
D) Dekontaminasyon seti
E) Saptama
Çözüm: Müdahale edilen insanda biyolojik ajanlarla
bir temastan şüphelenildiğindeolayın şekli, ajanın
özelliği, kaç kişinin olaydan etkilendiği,
dekontaminasyon ihtiyacının olupolmadığı hızla
gözden geçirilmelidir. Olaydan etkilenenlere
müdahalede bu bilgiler önemlidir. Edinilmesi
gereken bilgiler ASBESTOS (Ajan, Sıvı-Katı-Gaz,
Bulaş Bölgesi, Etki, Sahada Etkilenenler, Triaj, Olası
Diğer Tanılar, Semptomların Süresi) kısaltması ile
özetlenebilir. Doğru cevap A’ dır.

5. Biyolojik savaş ajanlarına müdahalede
algoritmasının ilk basamağı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Objektif kriterlerin belirlenmesi
B) Atak hızının hesaplanması
C) Doğru vaka tanımlaması
D) Salgının doğrulanması
E) Sağlık personelinin korunması
Çözüm: Biyolojik savaş ajanlarına müdahalede
algoritması: 1. Salgının doğrulanması (ilk aşama)
2. Atak hızının hesaplanması 3. Doğru vaka
tanımlaması 4. Objektif kriterlerin belirlenmesi
(panik atmosferini önlemek için çok önemli) Doğru
cevap D’ dir.6. Aşağıdakilerden seçeneklerin hangisinde Triyaj
tanımı doğru olarak verilmiştir?
A) Yaralı ve hastalarnı ileri tanı ve tedavi
işlemlerini gerçekleştirmektir
B) Yaralı ve hastaları sınıflandırarak tedavi
önceliğini sınıflandırmaktır.
C) Yaralı ve hastaların dekontaminasyonunu
sağlayarak ilkyardım uygulamaktır.
D) Olay anı ve olay sonrası verilecek cevapları
kapsayan bir müdahale planı hazırlanmaktır.
E) Ulusal sağlık merkezlerinin koordineli ve etkin
bir şekilde çalışmasını desteklemektir.
Çözüm: Triyaj, yaralı ve hastaları o an ki
durumlarının ciddiyetine göre sınıflandırıp; tedavi,
bakım ve tahliye konularında önceliklerini belirleme
ve sıraya sokma sürecidir Doğru cevap B’ dir.

7. Manchester triyaj skalasına göre kırmızı renk ne
anlam ifade etmektedir?
A) Hastaya hemen müdahale edilmelidir.
B) Hastaya 240 dakika içinde müdahale
edilmelidir.
C) Hastaya müdahale edilmemelidir.
D) Hastaya 60 dk. içinde müdahale edilmelidir.
E) Hastaya çok acil şekilde müdahale edilmelidir.
Çözüm: Manchester triyaj skalasına göre kırmızı
renk hemen müdahale edilmeli anlamına gelir. Doğru
cevap A’ dır.

8. Aşağıdakilerden hangisi tarımsal terör amaçlı
kullanılabilecek ajanlar arasında yer almaz?
A) Bakteriler
B) Virüsler
C) Mantarlar
D) Kimyasal Toksinler
E) Hayvanlar
Çözüm: Hayvanlar tarımsal terör amaçlı
kullanılabilecek ajanlar arasında yer almaz Doğru
cevap E’ dir.

9. Sanitasyon kavramı aşağıdakilerden hangisinde
tam olarak doğru olarak verilmiştir?
A) İnsan sağlığının korunması ve uzun süre yüksek
düzeyde tutulması amacına yönelik olup; sağlık
bilimi, sağlık hizmetleridir.
B) Sağlıklı yaşam için çevreyi sağlıklı ve temiz
tutmak ve insan sağlığına zararlı olabilecek
faktörleri ortadan kaldırmaktır.
C) Gıdanın üretimi, depolanması ve tüketiminin
sağlığa uygun koşullarda yapılması olarak
tanımlanmaktadır
D) Endüstriyel kontaminantlar, gıda işleme
sırasında oluşan toksik maddeler ve gıda katkı
maddelerin çevreye zarar vermesidir.
E) Virüslerden ve parazitlerden kaynaklanan
hastalıklar haftalar veya aylar sonra vücutta ortaya
çıkmasıdır.
Çözüm: Sanitasyon sağlıklı yaşam için çevreyi
sağlıklı ve temiz tutmak ve insan sağlığına zararlı
olabilecek faktörleri ortadan kaldırmaktır. Doğru
cevap B’ dir.

10. Yaralı ve hastaları o anki durumlarının
ciddiyetine göre sınıflandırıp; tedavi, bakım ve
tahliye konularında önceliklerini belirleme ve sıraya
sokma sürecine ne ad verilmektedir?
A) Tıbbi kimyasal savunma
B) Triyaj
C) Kemoproflaksi
D) Patogenez
E) Sanitasyon
Çözüm: Tıbbi kimyasal savunma; sağlık personeli
tarafından kimyasal yaralılara verilen sağlık hizmet
desteğine denmektedir. Kemoproflaksi; önceden
ilaçla koruma yöntemidir. Patogenez; bir hastalığın
kaynağı ve gelişmesi sırasında organizmada
meydana gelen değişiklikler bütünüdür. Sanitasyon
ise; sağlıklı yaşam için çevreyi sağlıklı ve temiz
tutmak ve insan sağlığına zararlı olabilecek
faktörleri ortadan kaldırmak şeklinde
tanımlanabilmektedir. Doğru cevap B’ dir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi