396 views

ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER VE BAKIM HİZMETLERİ

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER VE BAKIM HİZMETLERİ
Özel Gereksinimli Bireyler
Çözümlü Sorular 1

1. Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım hizmetleri kapsamında değildir?
A) Bireyin yetersizliğini kabulünün sağlanması
B) Banyo yaptırılması
C) Tırnaklarının kesilmesi
D) Yemek ve içecek ihtiyacının giderilmesi
E) Odasının temizlenmesi
Çözüm: Bireyin yetersizliğini kabulünün sağlanması, bir psiko-sosyal destek hizmetidir. Kişisel bakımla ilgili değildir. Doğru cevap A’ dır.

2. Aşağıda verilenlerden hangisi sosyal hizmet uzmanlarının özel gereksinimli bireylerin eğitiminde ve toplumsal bilinçlendirmeyi sağlamada yaptıkları hizmetler arasında yer almaz?
A) Özel gereksinimli bireyleri destekleme
B) Özel gereksinimli bireylerin ailelerini destekleme
C) Toplumsal çalışmaları destekleme
D) Özel gereksinimli bireye para yardımı toplama
E) Özel gereksinimli birey ve ailesine danışmanlık yapma
Çözüm: Özel gereksinimli bireye para yardımı toplama; sosyal hizmet uzmanlarının özel gereksinimli bireylerin eğitiminde ve toplumsal bilinçlendirmeyi sağlamada yaptıkları arasında yer almaz. Doğru cevap D’dir.3. I. Genetik Bozukluklar II. Kalıtsal Metabolizma Bozuklukları III. Kromozom Bozuklukları IV. Beslenme Yetersizliği Yukarıdaki maddelerden yetersizliğe yol açan yapısal nedenler arasındadır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I, II ve III
D) I ve IV
E) I,II, III ve IV
Çözüm: Yapısal nedenler genetik bozukluklar, kalıtsal metabolizma bozuklukları ve kromozom bozuklukları olarak ele alınabilir. Doğru cevap C’dir.

4. Bir kişinin geçirdiği bir trafik kazası sonucunda bacağını kaybetmesi durumu aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tanımlanabilir?
A) Fiziksel engel
B) Zedelenme
C) Özür
D) Yetersizlik
E) Özel gereksinim
Çözüm: Zedenlenme kavramı, bir vücut parçası ya da organın kaybı ya da işlevinin azalmasını tanımlamaktadır. Bir kişinin geçirdiği bir trafik kazası sonucunda bacağını kaybetme durumu zedelenmeye örnektir. Doğru cevap B’dir.

5. I. Rehberlik Araştırma Merkezleri II. Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri III. Aile Danışma ve Rehabilitasyon Merkezleri IV. Özel Bakım Merkezleri’nde Bakımevi Hizmeti Seçeneklerin hangisinde SHÇEK tarafından uygulanan kurum bakım hizmetleri veren yerler doğru olarak belirtilmiştir?
A) I ve II
B) I ve III
C) I,II ve IV
D) II, III ve IV
E) I,II, III ve IV
Çözüm: SHÇEK tarafından verilen kurum bakım hizmetleri üç farklı kurumda hizmet vermektedir. Bu kurumlardan ilkinde, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde, yatılı olarak özel gereksinimli bireylerin bakım ve rehabilitasyonuna yönelik hizmetler verilmektedir. Diğer bir kurum bakım hizmeti olan Aile Danışma ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde, gündüzlü olarak hizmet verilmekte ve bu merkezlerde özel gereksinimli bireylere bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunulmakta ve özel gereksinimli bireye sahip ailelerin ve annelerin bakım yükünün hafifletilmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Son olarak, Özel Bakım Merkezleri’nde Bakımevi Hizmeti, bakıma gereksinim duyan özel gereksinimli bireyin kendisinin ya da aile üyelerinin talebi doğrultusunda bakım hizmeti özel bakım merkezlerinde de gerçekleştirebilecektir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM) tıbbi değerlendirme sürecinin hemen ardından özel gereksinimli çocukların ve ailelerinin eğitim boyutunda ilk hizmet alacakları yerlerdir. Doğru cevap D’dir.6. Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli bireylere yönelik sosyal hizmetler arasında yer almaz?
A) Aile danışmanlığı ve eğitim hizmetleri
B) Mesleki eğitim ve rehabilitasyon merkezleri
C) Sosyal rehabilitasyon hizmetleri
D) Bakım ve rehabilitasyon merkezleri
E) Psikolojik tedavi merkezleri
Çözüm: Ülkemizde, SHÇEK tarafından özel gereksinimli bireylere yönelik başlıca sosyal hizmet uygulamaları, Aile Danışmanlığı ve Eğitim Hizmetleri, Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Sosyal Rehabilitasyon Hizmetleri, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde sunulan özel bakım hizmetleridir. Doğru cevap E’dir.

7. I. Özel gereksinimli birey ve ailesiyle yapılan bireysel çalışmalar II. Özel gereksinimli gruplar ve aileleriyle yapılan kollektif çalışmalar III. Toplumsal bilinçlenmeyi sağlamak amacıyla özel gereksinimli bireyler ve ailelerin katılımı sağlama toplumsal boyut çalışmaları IV. Aile ile grupla psikolojik danışmanlık SHÇEK tarafından özel gereksinimli bireylere yönelik başlıca sosyal hizmet uygulamaları, Aile Danışmanlığı ve Eğitim Hizmetleri, Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Sosyal Rehabilitasyon Hizmetleri, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde sunulan özel bakım hizmetleridir. Sosyal hizmet uzmanları bu kurumlarda özel gereksinimli bireyler ve ailelerle çalışmalarını hangi şekilde yürütmektedirler?
A) II ve IV
B) I ve II
C) I ve III
D) I,II ve III
E) I, II ve IV
Çözüm: Sosyal hizmet uzmanları özel gereksinimli bireylerle çalışmalarını üç şekilde yürütmektedirler: (a) özel gereksinimli birey ve ailesiyle yapılan bireysel çalışmalar, (b) özel gereksinimli gruplar ve aileleriyle yürütülen kolektif çalışmalar, (c) toplumsal bilinçlenmeyi sağlamak amacıyla özel gereksinimli bireyler ve ailelerin katılımının sağlandığı toplumsal boyuttaki çalışmalardır. Doğru cevap D’dir.

8. Aşağıdakilerin hangisinde SHÇEK tarafından verilen kurum bakım hizmetleri doğru olarak verilmiştir?
A) Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri- Aile Danışma ve Rehabilitasyon Merkezleri- Özel Bakım Merkezleri
B) Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri- Sosyal Hizmet Merkezleri- Özel Bakım Merkezleri
C) Aile Danışma ve Rehabilitasyon Merkezleri- Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri- Çocuk Bakım merkezleri
D) Çocuk Bakım Merkezleri- Sosyal Hizmet Merkezleri- Özel Bakım Merkezleri
E) Aile Danışma ve Rehabilitasyon Merkezleri- Çocuk Bakım Merkezleri- Özel Bakım Merkezleri
Çözüm: SHÇEK tarafından verilen kurum bakım hizmetleri üç farklı kurumda hizmet vermektedir. Bu kurumlardan ilkinde, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde, yatılı olarak özel gereksinimli bireylerin bakım ve rehabilitasyonuna yönelik hizmetler verilmektedir. Diğer bir kurum bakım hizmeti olan Aile Danışma ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde, gündüzlü olarak hizmet verilmekte ve bu merkezlerde özel gereksinimli bireylere bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunulmakta ve özel gereksinimli bireye sahip ailelerin ve annelerin bakım yükünün hafifletilmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Son olarak, Özel Bakım Merkezleri’nde Bakımevi Hizmeti, bakıma gereksinim duyan özel gereksinimli bireyin kendisinin ya da aile üyelerinin talebi doğrultusunda bakım hizmeti özel bakım merkezlerinde de gerçekleştirebilecektir. Doğru cevap A’dır.

9. Özel eğitim sınıflarında sınıf mevcudu en fazla kaç öğrencidir?
A) 5
B) 8
C) 10
D) 12
E) 7
Çözüm: Özel eğitim sınıfları, genel eğitim okullarının ya da özel eğitim okullarının bünyesinde açılan belirli bir yetersizlik grubundaki (görme, işitme, zihinsel yetersizlik gibi) öğrencilerin birlikte eğitim gördükleri sınıflardır. Bu sınıfların bazılarında ilköğretim programları, bazılarında ise farklı eğitim programları uygulanmaktadır. Sınıf mevcutları en fazla 10 öğrencidir. Doğru cevap C’dir.

10. Aşağıdakilerden hangisi yetersizliğe yol açan yapısal nedenler arasında yer almaz?
A) Genetik bozukluklar
B) Doğum sırasındaki olumsuz durumlar
C) Kalıtsal metabolizma bozuklukları
D) Kromozom bozuklukları
E) Kalıtsal bozukluklar
Çözüm: Dünya Sağlık Örgütü ve bu konuda çalışan pek çok uzman yetersizliğe yol açan nedenleri yapısal nedenler ve edinilmiş nedenler olarak iki başlıkta ele almaktadır. Yapısal nedenler; genetik bozukluklar, kalıtsal metabolizma bozuklukları ve kromozom bozuklukları olarak ele alınabilir. Edinilmiş nedenler ise; bebeğin doğum öncesi, doğum sırasındaki ya da sonrasında ya da erken çocukluk döneminde çok değişik nedenlerle beyin gelişimini etkileyen olumsuz durumlara maruz kalması olarak tanımlanabilir. Doğru cevap B’dir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi