595 views

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

 SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR
Sermaye Piyasası Araçları
Çözümlü Sorular 1

1. Sahiplerine, ortaklık hakkına sahip olmaksızın
kârdan pay alma, tasfiye bakiyesinden yararlanma,
yeni pay alma ve belli bazı olanaklardan yararlanma
hakkı veren sermaye piyasası aracıdır.
Yukarıda tanımı verilen senet türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kasa hisse senedi
B) Bedelli hisse senetleri
C) Oydan yoksun hisse senedi
D) Katılma intifa senedi
E) Primsiz hisse senedi
Çözüm: Katılma intifa senedi; Sahiplerine, ortaklık
hakkına sahip olmaksızın kârdan pay alma, tasfiye
bakiyesinden yararlanma, yeni pay alma ve belli bazı
olanaklardan yararlanma hakkı veren sermaye
piyasası aracıdır. Doğru cevap D’ dir.

2. Aşağıdakilerden hangisi sermaye artışlarına göre
hisse senetlerindendir?
A) Primsiz hisse senedi
B) Bedelsiz hisse senetleri
C) Primli hisse senedi
D) Oydan yoksun hisse senedi
E) Hamiline yazılı hisse senetleri
Çözüm: Bedelli hisse senetleri: Bedelli hisse
senetleri, karşılığında şirkete taze para girişi
sağlayan senetlerdir. Bedelli hisse senetleri, kuruluş
aşamasında veya sermaye artırımlarında, eski
ortakların rüçhan haklarını kullanmalarıyla veya
halka arz yoluyla üçüncü kişiler tarafından satın
alınırlar. Bedelsiz hisse senetleri: Bedelsiz hisse
senetleri ise, dağıtılmayan kârlar, yeniden değerleme
değer artış fonu, sabit varlıkların satışından elde
edilen kazançlar veya iştiraklerdeki değer
artışlarının sermayeye eklenmesi nedeniyle çıkarılan
ve işletmeye fon girişi sağlamayan hisse senetleridir.
Doğru cevap B’ dir.3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde hisse
senedinin tanımı yer alır?
A) Anonim şirketlerin veya iktisadi kamu
kuruluşlarının çıkardığı uzun vadeli borç senedidir.
B) Mevcut ortakların, yeni ihraç edilecek hisse
senetlerinden öncelikli satın alma hakkıdır.
C) Anonim şirketlerde ve sermayesi paylara
bölünmüş komandit şirketlerde, sermayenin belli
bir oranını temsil eden menkul kıymettir.
D) Sahibine bütün haklar› sağlayan hisse senedidir.
E) Sahibine oy hakkım hariç diğer ortaklık
haklarısağlayan hisse senetleridir.
Çözüm: Anonim şirketlerde ve sermayesi paylara
bölünmüş komandit şirketlerde, sermayenin belli bir
oranını temsil eden menkul kıymet hisse senedi
olarak adlandırılı. Doğru cevap C’ dir.

4. I. İpotek teminatlı menkul kıymetler I
I. İpotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç
edilen hisse senedi dışındaki sermaye piyasası
araçları I
II. İpoteğe dayalı menkul kıymetler
IV. Varlığa dayalı menkul kıymet
Yukarıdakilerden hangileri ipotekli sermaye piyasası
araçlarındandır?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
E) I ve IV
Çözüm: İpotek teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe
dayalı menkul kıymetler, ipotek finansmanı
kuruluşları tarafından ihraç edilen hisse senedi
dışındaki sermaye piyasası araçları ve konut
finansmanından kaynaklanan alacaklara dayalı
olarak veya bu alacakların teminatı altında ihraç
edilen diğer sermaye piyasası araçlarıdır. Doğru
cevap D’ dir.

5. Aşağıdakilerden hangisi para piyasasının
tanımıdır?
A) Kısa vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı
piyasadır.
B) Uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı
piyasadır.
C) Kısa vadeli fon arzının karşılaştığı piyasadır.
D) Uzun vadeli fon arzının karşılaştığı piyasadır.
E) Uzun ve kısa vadeli fon arz ve talebinin
karşılaştığı piyasadır.
Çözüm: Para piyasası kısa vadeli fon arz ve talebinin
karşılaştığı piyasadır. Doğru cevap A’ dır.6. Tahvilde “kupon oranı” dendiğinde hangisi
anlaşılmalıdır?
A) Vade
B) İtfa tarihi
C) Döviz kuru
D) Nominal faiz oranı
E) Nominal değer
Çözüm: Kupon oranı: Nominal değer üzerinden
yüzde olarak belirtilen, tahvil sahibinin alacağı faiz
miktarıdır. Doğru cevap D’ dir.

7. Belirli bir varlık veya göstergeyi belirli bir tarihte
ya da tarihe kadar alma ya da satma hakkı veren ve
aracı kurumlarca ihraç edilebilen menkul kıymet
hangisidir?
A) Ortaklık varantı
B) Vadeli işlem sözleşmesi
C) Şirket varantı
D) Endeks opsiyon sözleşmesi
E) Aracı kuruluş varantı
Çözüm: Aracı kuruluş varantları, elinde bulunduran
kişiye, dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden
belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli
bir tarihe kadar alma veya satma hakkı veren ve bu
hakkın kaydi teslimat ya da nakit uzlaşı ile
kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye
piyasası araçlarıdır. …aracı kuruluşlarca ihraç
edilebilir. Doğru cevap E’ dir.

8. Türev piyasalarda aynı ürünün aynı anda farklı
fiyatlarla alınıp satılmasından kazanç elde etmek
amacıyla ucuz olduğu yerden alıp pahalı olduğu
yerde satarak risk almadan kazanç elde eden
işlemciye ne ad verilir?
A) Spekülatör
B) Arbitrajcı
C) Riskten korunan
D) Tefeci
E) Tüccar
Çözüm: Türev piyasalarda, korunmak isteyenler ve
spekülatörler yanında, arbitrajcılar da faaliyet
gösterir. Arbitraj, aynı ve eşit miktardaki bir malın eş
zamanlı olarak bir piyasadan alınıp diğer piyasada
avantajlı bir fiyattan satılarak riske girmeden, fiyat
farklılıklarından dolayı kâr elde edilmesi işlemidir.
Bu işlemi yapanlara, arbitrajcı denilmektedir. Doğru
cevap B’ dir.

9. Kar payından yararlanma hakkı verip oy hakkı
olmayan ve nama yazılı olması zorunlu olan menkul
kıymet türü hangisidir?
A) Adi hisse senedi
B) Oydan yoksun hisse senedi
C) Tahvil
D) İmtiyazlı hisse senedi
E) Katılma intifa senedi
Çözüm: …oy hakkı hariç, sahibine kâr payından ve
istediğinde tasfiye bakiyesinden imtiyazlı olarak
yararlanma hakkını ve diğer ortaklık haklarını
sağlayan hisse senetleridir. Oydan yoksun hisse
senedinin nama yazılı olması zorunludur. Doğru
cevap B’ dir.

10. A Bankası bir “Varlık Finansmanı Fonu” kurup,
fon portföyündeki varlıkları teminat göstererek fon
temin etmek amacıyla borçlanma araçları çıkarsa, bu
araçlar aşağıdakilerden hangisi olur?
A) Varlık teminatlı borç senedi
B) Varlık teminatlı menkul kymet
C) Varlığa dayalı menkul kıymet
D) Varlık sertifikası
E) İpotek sertifikası
Çözüm: Bankalar, finansal kiralama ve finansman
flirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları ve gerekli
nitelikleri taşıyan aracı kuramların kurabileceği
“Varlık Finansmanı Fonları” tarafından fon
portföyündeki varlıklar karşılığında ihraç edilen
borçlanma senetlerine “Varlığa Dayalı Menkul
Kıymet” (VDMK) denilir. Doğru cevap C’ dir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi