447 views

AÖF SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR
Finansal Sistem Ve Finansal Piyasalar
Çözümlü Sorular 1

1. Devletin tahvil karşılığı borçlanmasının anapara ve
faiz ödemelerini yapmaması ya da aksatması
olasılığının çok düşük olması devlet tahvilinin hangi
özelliğe sahip olduğunu gösterir?
A) Getirisinin yüksek olması
B) Fiyatının düşük olması
C) İkincil piyasada satılmaması
D) Riskinin düşük olması
E) İşlem hacminin düşük olması
Çözüm: Finansal varlıktan elde edilecek nakit
akışlarının gerçekleşme olasılığı arttıkça risk
düşecektir. Risk, finansal varlığın türüne, vadesine,
çıkaran kurumun durumuna göre değişecektir.
Finansal varlığın riski, finansal varlığı çıkaran
kurumun niteliğine bağlı olarak farklılık gösterir.
Devletin çıkardığı tahviller ile özel firmaların
çıkardığı tahviller aynı risk düzeyinde değildir. Riske
bağlı olarak finansal varlıklarının fiyatı da
değişecektir. Doğru cevap D’ dir.

2. Mevduat kabul etmeyen, kredi vermeyen;
işletmelerin menkul kıymet ihraçlarında danışmanlık
ve aracılık yapan banka türü hangisidir?
A) Katılım Bankaları
B) Yatırım Bankaları
C) Kalkınma Bankaları
D) Ticaret Bankaları
E) Merkez Bankaları
Çözüm: Yatırım bankaları, mevduat kabul etmeyen,
kredi vermeyen; işletmelerin menkul kıymet
ihraçlarında danışmanlık ve aracılık yapan
kurumlardır. Doğru cevap B’ dir.3. Bir komisyon karşılığında fon arz edenlerle fon
talep edenleri karşılaştıran kurumlara ne ad verilir?
A) Dealer
B) Broker
C) Yatırım ortaklığı
D) Factoring şirketi
E) Yüklenim aracılığı
Çözüm: Bir komisyon karşılığında fon arz edenlerle
fon talep edenleri karşılaştıran kurumlara Broker
denir. Doğru cevap B’ dir.

4. Aşağıdakilerden hangisi finansal varlıkların fiyat
hareketleri üzerinde rol oynamaz?
A) Faiz
B) Altın
C) Tahvil
D) Servet düzeyi
E) Döviz
Çözüm: Servet düzeyi, finansal varlıkların fiyat
hareketleri üzerinde rol oynamaz, aksine finansal
varlıkların fiyat hareketleri servet düzeyini etkiler.
Doğru cevap D’ dir.

5. I. Tasarruf sahipleri (Fon arz edenler)
II. Yatırımcılar (Fon talep edenler)
III. Yatırım ve finansman araçları
IV. Yardımcı kuruluşlar
V. Hukuki ve idari düzenlemeler
Yukarıdakilerin hangileri finansal sistemde temel
unsurlar dışında fon akışına aracılık eden,
destekleyen ve gözetleyen unsurlar kapsamında
değerlendirilebilir?
A) I, II ve IV
B) II, III ve IV
C) III, IV ve V
D) II, IV ve V
E) I, II ve III
Çözüm: Finansal piyasalar, sadece fon arz edenlerle
fon talep edenlerden oluşmamaktadır. Finansal
piyasaları; fon arz edenler ve fon talep edenler
yanında fon akımlarına aracılık eden kurumlar, fon
akımını sağlayan finansal varlıklar piyasaların adil,
şeffaf ve güven ortamı içinde çalışmasını sağlayacak
hukuki ve idari düzenlemelerden oluşan bir sistem
olarak düşünmek gerekir. Doğru cevap C’ dir.6. Nominal faiz oranı % 15 olduğuna göre beklenen
enflasyonun % 10 olması durumunda beklenen reel
getiri ne kadar olacaktır?
A) %3
B) %4
C) %4,5
D) %5
E) %5,5
Çözüm: Reel faiz = ((1 + Nominal faiz oranı) / (1+
Beklenen enflasyon oranı) ) – 1 Reel faiz = ((1 +
0.15)/(1+0.1)) – 1 = % 4.5 Doğru cevap C’ dir.

7. Borsada bir manipülatörün yapay fiyat hareketleri
yaratarak haksız kazanç elde ettiği şeklinde bir haber
bu borsaya ilişkin hangi yargıyı ortaya çıkarır?
A) Tüm fiyatlar yanlıştır.
B) İşlem hacmi çok yüksektir.
C) Piyasada çok fazla yatırımcı vardır.
D) Derinliği yüksektir.
E) Etkinliği düşüktür.
Çözüm: Finansal piyasaların etkinliği: Çok sayıda
alıcı ve satıcının bulunduğu ve alıcı ve satıcıların tek
başlarına piyasayı etkileyecek bir paya sahip
olmadığı piyasalar etkindir denir. Doğru cevap E’
dir.

8. Aşağıdaki kurumlardan hangisi kişilerden katılma
belgeleri karşılığında toplanan paralarla sermaye
piyasası ve kıymetli madenlerden oluşan portföyleri
işletirler?
A) Varlık yönetim şirketleri
B) Yatırım ortaklıkları
C) Yatırım fonları
D) Risk sermaye şirketleri
E) Factoring şirketleri
Çözüm: Katılım belgeleri karşılığında toplanan
paralarla sermaye piyasası ve kıymetli madenlerden
oluşan portföyleri işleten kurumlara yatırım ortaklığı
denir. Doğru cevap B’ dir.

9. Yatırımcı Ahmet,” A” şirketinin üç ay önceki halka
arzında aldığı hisse senedini yatırımcı Selim’e satarsa
bu işlemin aşağıdaki piyasalardan hangisinde
yapıldığı kesin olarak söylenebilir?
A) Birincil Piyasa
B) İkincil piyasa
C) Para piyasası
D) Örgütlenmiş piyasa
E) Örgütlenmemiş piyasa
Çözüm: Finansal varlıkların ilk kez alıcılara satıldığı
piyasaya birincil piyasa denir. Birincil piyasalardaki
işlemler neticesinde bu finansal varlıkları ihraç eden
kurumlara fon girişi olur. İkincil piyasalar ise daha
önce alınıp satılan finansal varlıkların tekrar işlem
gördüğü piyasalardır. Doğru cevap B’ dir.

10. Topladıkları mevduatlar genellikle 1 yıl ve daha
kısa vadeli iken, 10 yıla varan vadelerle konut kredisi
kullandırması bankaların hangi fonksiyonunu ifade
eder?
A) Kaynaklara Akıcılık Sağlama
B) İşlem ve Bilgilenme Maliyetlerini Azaltmak
C) Vade ve Miktar Ayarlaması Yapmak
D) Risk Ayarlaması Yapmak
E) Finansal Danışmanlık Hizmeti Sunmak
Çözüm: Vade ve Miktar Ayarlaması Yapma:
Genellikle tasarruf sahipleri küçük miktarlarda ve
kısa süreli olarak fon sunarlarken fon talep edenler
daha uzun süreli ve büyük tutarlarda fon talep
etmektedir. Finansal kurumlar küçük miktardaki ve
kısa süreli fonları tasarruf sahiplerinden toplayarak
daha uzun süreli ve büyük miktarlarda fon talep
edenlere sunabilmektedir. Doğru cevap C’ dir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi