Sosyoloji

AÖF ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. 

Sosyoloji

Programın Amaçları

Sosyoloji Lisans Programının amacı, açıköğretim sistemiyle sosyoloji bölümlerini tercih eden öğrencilerin yerel ve küresel düzeydeki toplumsal değişmeleri anlayabilmeleri ve temel sosyal problemleri çözümlemeleridir.

Sosyoloji lisans programında çağın gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler öğrencilere aktarılarak düşünen, sorgulayan, eleştiren ve toplumsal refahın gelişimine katkıda bulunan uzman sosyologlar yetiştirilecektir.

Programa Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Sosyoloji Lisans Programına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır. Bu programa kayıt olabilmek için kayıt türleri ve koşullarını anlatan Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasını inceleyebilirsiniz.

Okutulan Dersler – AKTS Kredileri

I.YARIYIL (Güz Dönemi)

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu/Seçmeli

Teorik/Uygulama

AKTS

BİL101U

Temel Bilgi Teknolojileri I

Zorunlu

3+0

3.0

ÇEK101U

Sosyal Politika

Zorunlu

3+0

5.0

PSİ101U

Psikolojiye Giriş

Zorunlu

3+0

4.0

SOS101U

Sosyolojiye Giriş

Zorunlu

3+0

4.0

SOS103U

Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar

Zorunlu

3+0

5.0

SOS105U

Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Zorunlu

3+0

4.0

ULİ305U

Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler

Zorunlu

3+0

5.0

Toplam

30

II.YARIYIL (Bahar Dönemi)

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu/Seçmeli

Teorik/Uygulama

AKTS

BİL102U

Temel Bilgi Teknolojileri II

Zorunlu

3+0

3.0

FEL102U

Etik

Zorunlu

3+0

4.0

KÜL102U

Kültür Tarihi

Zorunlu

3+0

4.0

MNT102U

Sembolik Mantık

Zorunlu

3+0

6.0

SİY102U

Türk Siyasal Hayatı

Zorunlu

3+0

4.0

SOS104U

İnsan ve Toplum

Zorunlu

3+0

5.0

SOS106U

Birey ve Davranış

Zorunlu

3+0

4.0

Toplam

30

III.YARIYIL (Güz Dönemi)

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu/Seçmeli

Teorik/Uygulama

AKTS

FEL207U

Felsefe

Zorunlu

3+0

4.0

İST203U

İstatistik

Zorunlu

3+0

4.0

PSİ201U

Sosyal Psikoloji I

Zorunlu

3+0

4.0

SİY201U

Siyaset Bilimi

Zorunlu

3+0

4.0

SOS201U

Klasik Sosyoloji Tarihi

Zorunlu

3+0

4.0

SOS203U

Antropoloji

Zorunlu

3+0

4.0

SOS205U

Toplumsal Değişme Kuramları

Zorunlu

3+0

3.0

TAR201U

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Zorunlu

3+0

3.0

Toplam

30

IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu/Seçmeli

Teorik/Uygulama

AKTS

FEL202U

Bilim Felsefesi

Zorunlu

3+0

4.0

FEL208U

Eğitim Felsefesi

Zorunlu

4+0

6.0

İŞL202U

Kamu Yönetimi

Zorunlu

3+0

5.0

PSİ192U

Eğitim Psikolojisi

Zorunlu

3+0

4.0

PSİ202U

Sosyal Psikoloji II

Zorunlu

3+0

4.0

SOS202U

Modern Sosyoloji Tarihi

Zorunlu

3+0

4.0

TAR202U

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Zorunlu

3+0

3.0

Toplam

30

V.YARIYIL (Güz Dönemi)

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu/Seçmeli

Teorik/Uygulama

AKTS

ALM301U

Almanca 1 (ALM)

Zorunlu

0+0

3.0

FRA301U

Fransızca 1 (FRA)

Zorunlu

0+0

3.0

İNG301U

Ingilizce 1 (ING)

Zorunlu

0+0

3.0

SOS301U

Çağdaş Sosyoloji Kuramları

Zorunlu

3+0

4.0

SOS303U

Ekonomi Sosyolojisi

Zorunlu

3+0

5.0

SOS305U

Aile Sosyolojisi

Zorunlu

3+0

4.0

SOS307U

Kültür Sosyolojisi

Zorunlu

3+0

5.0

SOS309U

Yeni Toplumsal Hareketler

Zorunlu

3+0

5.0

SOS311U

Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi

Zorunlu

3+0

4.0

Toplam

36

VI.YARIYIL (Bahar Dönemi)

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu/Seçmeli

Teorik/Uygulama

AKTS

ALM302U

Almanca 2 (ALM)

Zorunlu

0+0

3.0

FRA302U

Fransızca 2 (FRA)

Zorunlu

0+0

3.0

İNG302U

Ingilizce 2 (ING)

Zorunlu

0+0

3.0

MNT302U

Mantığın Gelişimi

Zorunlu

3+0

5.0

SOS302U

Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler

Zorunlu

3+0

4.0

SOS304U

Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik

Zorunlu

3+0

4.0

SOS306U

Endüstri Sosyolojisi

Zorunlu

3+0

5.0

SOS308U

Kent Sosyolojisi

Zorunlu

3+0

5.0

SOS310U

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

Zorunlu

3+0

4.0

Toplam

36

VII.YARIYIL (Güz Dönemi)

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu/Seçmeli

Teorik/Uygulama

AKTS

SOS313U

Türkiye’ de Sosyoloji

Zorunlu

3+0

5.0

SOS315U

İletişim Sosyolojisi

Zorunlu

3+0

5.0

SOS317U

Hukuk Sosyolojisi

Zorunlu

3+0

5.0

SOS319U

Türkiye’ nin Toplumsal Yapısı

Zorunlu

3+0

4.0

SOS321U

Çevre Sosyolojisi

Zorunlu

3+0

5.0

İŞL293U

Girişimcilik ve İş Kurma

Zorunlu

3+0

3.0

TÜR201U

Türk Dili I

Zorunlu

3+0

3.0

Toplam

30

VIII.YARIYIL (Bahar Dönemi)

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu/Seçmeli

Teorik/Uygulama

AKTS

MNT402U

Klasik Mantık

Zorunlu

3+0

4.0

SOS312U

Türk Sosyologları

Zorunlu

3+0

5.0

SOS314U

Din ve Toplum

Zorunlu

3+0

5.0

SOS316U

Medya Sosyolojisi

Zorunlu

3+0

5.0

SOS318U

Suç Sosyolojisi

Zorunlu

3+0

5.0

İLT184U

Etkili İletişim Teknikleri

Zorunlu

3+0

3.0

TÜR202U

Türk Dili II

Zorunlu

3+0

3.0

Toplam

30

Sınavların Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenir.

Sınavlar sayfasından;

  • Sınavların nasıl yapıldığı ve organizasyonu,

  • Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı,

  • Sınava girmek için gerekli belgeleri ve sınavda uyulacak kuralların neler olduğu,

  • Sınav süreleri,

  • Sınavda sorulan sorular ve cevapların yayınlanması,

  • Sınav sonuçlarının ilan edilmesi,

  • Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar

hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca, sınavların değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri bilmek ve derslerinizden nasıl geçebileceğinizi öğrenmek için Öğrenci Değerlendirme Sistemi sayfasından bilgi edinebilirsiniz.

Mezuniyet Koşulları

Sosyoloji Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Sosyoloji Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Lisans Programı Diploması” alırlar.

Sınavsız İkinci Üniversite Olanağı

Sosyoloji Lisans Programından mezun olan öğrenciler, yaşam boyu öğrenme odaklı olan Anadolu Üniversitesinin sınavsız İkinci Üniversite kayıt türü ile aynı alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih ederek öğrenimlerine devam edebilirler.

İkinci Üniversite hakkında Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasından bilgi alabilirsiniz.

Lisansüstü Eğitim Olanakları

Sosyoloji Lisans Programı mezunları isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.

İş Olanakları

Sosyoloji Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, kamu ve özel sektör kurumlarında istihdam edilebilir. Özel şirketlerin insan kaynakları bölümlerinde, medya kuruluşlarında, araştırma şirketlerinde; Adalet, İçişleri, Aile ve Sosyal Politikalar, Sağlık Bakanlıkları ve benzeri kurumlarda uzman, proje yöneticisi ve sosyolog olarak çalışabilir. Yine çocuk ıslah evlerinde, hapishanelerde, bakıma muhtaç çocuk yurtlarında ve benzeri kuruluşlarda sosyolog, uzman, memur veya araştırmacı olarak çalışabilir. Ayrıca gerekli sertifikalar alındığında aile danışmanı unvanı alabilir ve lisanüstü çalışmalarla akademik kariyer yapabilir.

 

AÖF ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. 

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi