421 views

TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI
Türkiye Ekonomisinin Kurumsal Yapısı Ve Dönüşümü
Çözümlü Sorular 1

1. Birinci Türkiye İktisat Kongresi hangi yıl
gerçekleştirilmiştir?
A) 1980
B) 1925
C) 1923
D) 1927
E) 1963
Çözüm: Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu takiben
Kurtuluş Savaşı’nın noktalandığı İzmir’de, ülkenin
birçok yerinden gelen, toplumu oluşturan sınıfları
ve/veya grupları temsil eden 1135 delege bir araya
gelerek 17 Şubat 1923 tarihinde Birinci Türkiye
İktisat Kongresi’ni gerçekleştirmişlerdir. Doğru
cevap C’ dir.
2. İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararların
ardından ticaret bankası olarak 1924 yılında hangi
banka kurulmuştur?
A) Ziraat Bankası
B) Halkbank
C) Sanayi ve Maadin Bankası
D) Merkez Bankası
E) İş Bankası
Çözüm: İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararların
ardından ticaret bankası olarak 1924 yılında İş
Bankası kurulmuştur. Ardından sanayi kesiminin
finansmanı için Sanayi ve Maadin Bankası, tarım
sektörü için de Ziraat Bankasının kuruluşuyla
Türkiye’de bankacılık sistemi gelişmiştir. Doğru
cevap E’ dir.


3. “Üretim araçlarının özel mülkiyetine ve bu
araçların onlara sahip olmayan işçi sınıfı tarafından
işletilmesine dayanan toplumsal yapı”
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyalizm
B) Kapitalizm
C) Liberalizm
D) Neo-liberalizm
E) Komünizm
Çözüm: Kapitalizm; üretim araçlarının özel
mülkiyetineve bu araçların onlara sahip olmayanişçi
sınıfı tarafından işletilmesinedayanan toplumsal
yapıdır. Doğru cevap B’ dir.
4. I. Büyüme hızında istikrarsızlık
II. Yabancı sermaye girişinde serbestlik
III. Yüksek faiz oranları
IV. Siyasi istikrarsızlık
Yukarıdakilerden hangi/hangileri 90’lı yıllardaki
Türkiye’nin ekonomik özelliklerindendir?
A) I, II, III
B) II, III, IV
C) II, III
D) I, II, III, IV
E) I, III, IV
Çözüm: 90’lı yıllarda Türkiye’nin ekonomik
özellikleri; Büyüme hızında istikrarsızlık Yüksek faiz
oranları Siyasi istikrarsızlık Yüksek oranlı ve
kalıcılaşmış enflasyon Artan kamu borcu Kamu
maliyesinde disiplinsizlik ve artan kamu açıkları’dır.
Doğru cevap E’ dir.
5. Aşağıdaki kuramcılardan hangisinin klasik iktisat
teorisi karşısındaki konumu diğerlerinden farklıdır?
A) Thorstein Veblen
B) John Rogers Commons
C) Adam Smith
D) Karl Polanyi
E) Wesley Clair
Çözüm: Thorstein Veblen, John Rogers Commons ve
Wesley Clair klasik iktisat anlayışına eleştiri yönelten
kurumsal iktisatçılar iken, Karl Polanyi “Büyük
Dönüşüm” eseriyle klasik iktisat anlayışına karşı
çıkmış olan bir kuramcıdır. Dolayısıyla söz konusu
kuramcılar klasik iktisat anlayışına yönelik eleştirel
ve olumsuz bir bakışa sahiptir. Bununla birlikte,
görünmez el olarak tanımladığı mekanizma sayesinde
bireylerin faydasını maksimize ederken aslında
toplumun gelişmesine katkıda bulunduğunu ifade
eden Adam Smith ise klasik iktisat teorisinin
kurucusudur. Doğru cevap C’ dir.

6. Özel sektörün Türkiye’de mesleki üst kuruluşu ve
yasal temsilcisi olan TOBB, aşağıdaki görevlerden
hangisini yürütmez?
A) Türkiye girişimcisinin çalışmalarına öncülük ve
liderlik eder.
B) Özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda
siyasi güce görüş ve çözümlerini iletir.
C) İç ticaret yapılırken kullanılan bazı
belgeleri düzenler.
D) Odalar ve Borsalar arasında
çıkabilecek mesleki anlaşmazlıkları çözer.
E) Yabancı kuruluşlarla kurumsal bağlar kurar.
Çözüm: Özel sektörün Türkiye’de mesleki üst
kuruluşuve yasal temsilcisi olan TOBB, aşağıdaki
görevleriyürütür:• Türkiye girişimcisinin
çalışmalarına öncülükve liderlik eder,• Özel sektörün
ihtiyaçları doğrultusunda siyasigüce görüş ve
çözümlerini iletir,• Kanunlar ve düzenlemeler ile
ilgili görüşleriniilgili bakanlıklara, meclis
komisyonlarınasunar,• Tabanını oluşturan
KOBİ’lerin ekonomidenhak ettiği payı alması için
oda ve borsalarkanalıyla bilgi ve danışmanlık
hizmetisunar, • Ticari, ekonomik ve uluslararası iş
birliğialanlarında yararlı olabilecek her türlü
bilgiyiüyelerine sunar; ülke, il ve sektör
bazındaekonomik raporlar hazırlar,• Yabancı
kuruluşlarla kurumsal bağlar kurar,iş birliği
anlaşmaları imzalar, çok taraflı odave uluslararası
kuruluşlarda Türkiye özelsektörünü temsil eder,• Dış
ticaret yapılırken kullanılan bazı belgeleridüzenler,•
Odalar ve Borsalar arasında çıkabilecekmesleki
anlaşmazlıkları çözer Doğru cevap C’ dir.
7. özel sektörün Türkiye’de mesleki üst kuruluşu ve
yasal temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) TOBB
B) TÜSİAD
C) TESK
D) TİSK
E) DİSK
Çözüm: özel sektörün Türkiye’de mesleki üst
kuruluşu ve yasal temsilcisi 1950 yılında çıkan 5590
sayılı Kanun ile kurulmuş olan Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği’dir (TOBB). Doğru cevap A’ dır.
8. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisinin
90’lı yıllardaki özelliklerinden biri değildir?
A) Büyüme hızında istikrarsızlık
B) Yüksek oranlı ve kalıcı enflasyon
C) Kamu maliyesinde disiplinsizlik
D) Artan kamu borcu
E) Düşük faiz oranları
Çözüm: 1994 yılında yaşanan krizin ardından
Uluslarası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası
gözetiminde yapısal bir dönüşümün yaşanmaya
başladığı 90’lı yıllarda Türkiye ekonomisinin
özellikleri “büyüme hızında istikrarsızlık” “yüksek
oranlı ve kalıcı enflasyon” “kamu maliyesinde
disiplinsizlik ve artan kamu açıkları” “artan kamu
borcu”, “yüksek faiz oranları” ve “siyasi
istikrarsızlık” olarak sıralanabilir. Doğru cevap E’
dir.
9. Aşağıdakilerden hangisi spesifik piyasalara
yönelik kurumlardan biri değildir?
A) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
B) Şeker Kurumu
C) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
D) Telekomünikasyon Kurumu
E) Kamu İhale Kurumu
Çözüm: Spesifik piyasalara yönelik kurumlar,
“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu”, “Şeker
Kurumu”, “Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme
Kurumu”, “Telekomünikasyon Kurumu” ve “Kamu
İhale Kurumu” olarak sıralanabilir. Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu ise spesifik
piyasalara yönelik kurumlardan biri değil,
denetleyici ve düzenleyici kurumlardan biridir.
Doğru cevap C’ dir.
SOS319U – TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI
Ünite 5 – Türkiye Ekonomisinin Kurumsal Yapısı Ve Dönüşümü
Çözümlü Sorular 1
3
10. Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankası’nın
görev ve yetkilerinden biridir?
A) İkili ve çok taraflı dış ekonomik ilişkileri
düzenlemek
B) Sosyal güvenlik alanında, kamu idareleri
arasında koordinasyon ve iş birliğini sağlamak
C) İş ve meslek analizleri yapmak
D) Para politikasını belirlemek
E) Türkiye girişimcisinin çalışmalarına öncülük ve
liderlik etmek
Çözüm: Para politikasını belirlemek: Banka fiyat
istikrarı amacına uygun olarak para politikasını
belirler ve uygular. Bu amaçla faiz oranlarını
belirler ve bankalara son kredi veren kurum olarak
hizmet eder. Diğer bir deyişle Merkez Bankası
bankaların bankasıdır. Ayrıca para politikası
amaçlarını gerçekleştirmek için mali piyasaları
yakından takip ederek faaliyet gösteren kuruluşların
uygun hareket edip etmediklerini denetler. Doğru
cevap D’ dir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. 

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi