Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

77

AÖF ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Programın Amaçları

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Lisans Programının amacı, envanter, taşımacılık, depolama ve paketleme gibi konuları içeren ve bu yönde genel olarak; ekonomi, ithalat ve ihracat uygulamaları, lojistik, muhasebe, pazarlama, dış ticaret işlemleri gibi iktisat ve işletme derslerini kapsayan entegre bir programdır. Günümüz rekabet koşullarında uluslararası ticaret ancak çağdaş lojistik yönetimi anlayışı çerçevesinde yürütülebilmektedir. Dolayısıyla, uluslararası ticaret uygulamaları alanındaki uzmanların kapsamlı bir lojistik bilgisine sahip olmaları beklenmektedir. Lojistik, salt bir taşımacılık faaliyeti olarak değerlendirilmemektedir. Taşımacılığın yanında mal, hizmet, bilgi ve benzeri hususların teslim alınması, depolanması, müşterinin gereksinim duyduğu noktaya kadar taşınması gibi faaliyetlerin ekonomik bir plân dâhilinde koordine edilmesini içeren bir alandır. Bu programın amacı, ülkemizin ve bulunduğu bölgenin uluslararası ticaret ve lojistik gereksinimlerine cevap verebilecek, yeterli bilgi birikimine sahip, iyi derecede yabancı dil bilen, donanımlı ve sektördeki insan kaynakları gereksinimini karşılayabilecek nitelikli uzman elemanlar yetiştirmektir.

Programa Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Lisans Programına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır. Bu programa kayıt olabilmek için kayıt türleri ve koşullarını anlatan Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasını inceleyebilirsiniz.

Okutulan Dersler – AKTS Kredileri

I.YARIYIL (Güz Dönemi)

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu/Seçmeli

Teorik/Uygulama

AKTS

HUK101U

Hukukun Temel Kavramları

Zorunlu

3+0

4.0

İKT103U

İktisada Giriş I

Zorunlu

3+0

5.0

İLT107U

İletişim Bilgisi

Zorunlu

3+0

4.0

İŞL105U

İşletme İlkeleri

Zorunlu

3+0

5.0

LOJ101U

Lojistik İlkeleri

Zorunlu

3+0

3.0

MUH103U

Genel Muhasebe I

Zorunlu

3+0

5.0

SOS113U

Davranış Bilimleri I

Zorunlu

3+0

4.0

Toplam

30

II.YARIYIL (Bahar Dönemi)

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu/Seçmeli

Teorik/Uygulama

AKTS

HUK110U

Borçlar Hukuku

Zorunlu

3+0

4.0

İKT104U

İktisada Giriş II

Zorunlu

3+0

5.0

İŞL106U

İşletme Fonksiyonları

Zorunlu

3+0

5.0

LOJ104U

Lojistik Yönetimi

Zorunlu

3+0

3.0

MUH104U

Genel Muhasebe II

Zorunlu

3+0

5.0

SOS114U

Davranış Bilimleri II

Zorunlu

3+0

4.0

TİC104U

Dış Ticarete Giriş

Zorunlu

3+0

4.0

Toplam

30

III.YARIYIL (Güz Dönemi)

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu/Seçmeli

Teorik/Uygulama

AKTS

FİN401U

Finansal Yönetim

Zorunlu

3+0

5.0

İST203U

İstatistik

Zorunlu

3+0

4.0

TAR201U

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Zorunlu

3+0

3.0

TİC203U

Dış Ticaretin Finansmanı ve Teşviki

Zorunlu

3+0

4.0

TİC205U

Gümrük Mevzuatı

Zorunlu

3+0

4.0

İST205U

Yöneylem Araştırması I

Zorunlu

3+0

5.0

LOJ207U

Ulaştırma Sistemleri ve Yönetimi

Zorunlu

3+0

5.0

Toplam

IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu/Seçmeli

Teorik/Uygulama

AKTS

İŞL402U

İnsan Kaynakları Yönetimi

Zorunlu

3+0

5.0

MUH204U

Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

Zorunlu

3+0

4.0

TAR202U

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Zorunlu

3+0

3.0

TİC204U

Elektronik Ticaret

Zorunlu

3+0

4.0

MLY206U

Uluslararası Ticarette Vergilendirme

Zorunlu

3+0

5.0

İKT212U

Ekonomik Coğrafya

Zorunlu

3+0

4.0

İST206U

Yöneylem Araştırması II

Zorunlu

3+0

5.0

Toplam

30

V.YARIYIL (Güz Dönemi)

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu/Seçmeli

Teorik/Uygulama

AKTS

İKT311U

Uluslararası İktisat Teorisi

Zorunlu

3+0

4.0

İNG301U

Yabancı Dil I

Zorunlu

3+0

3.0

İŞL301U

Uluslararası İşletmecilik

Zorunlu

3+0

4.0

PZL103U

Pazarlama Yönetimi

Zorunlu

3+0

5.0

LOJ301U

Dış Ticarette Risk Yönetimi ve Sigortacılık

Zorunlu

3+0

5.0

İLT303U

Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi

Zorunlu

3+0

4.0

LOJ305U

Depolama ve Envanter Yönetimi

Zorunlu

3+0

5.0

Toplam

30

VI.YARIYIL (Bahar Dönemi)

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu/Seçmeli

Teorik/Uygulama

AKTS

HUK108U

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Zorunlu

3+0

5.0

İNG302U

Yabancı Dil II

Zorunlu

3+0

3.0

İŞL104U

Yönetim ve Organizasyon

Zorunlu

3+0

4.0

TİC106U

Dış Ticaretle İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

Zorunlu

3+0

4.0

ULİ306U

Uluslararası Ekonomi Politik

Zorunlu

3+0

5.0

LOJ302U

Lojistikte Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımı

Zorunlu

3+0

5.0

LOJ303U

Dış Ticaret İşlemleri ve Belgeleri

Zorunlu

3+0

4.0

Toplam

30

VII.YARIYIL (Güz Dönemi)

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu/Seçmeli

Teorik/Uygulama

AKTS

HUK223U

Uluslararası Ticaret Hukuku

Zorunlu

3+0

5.0

LOJ201U

Uluslararası Lojistik

Zorunlu

3+0

4.0

LOJ203U

Lojistik Maliyetleri ve Raporlama I

Zorunlu

3+0

4.0

TİC201U

Dış Ticarette Girişimcilik

Zorunlu

3+0

4.0

TÜR201U

Türk Dili I

Zorunlu

3+0

3.0

LOJ401U

Tehlikeli Madde Lojistiği ve İş Güvenliği

Zorunlu

3+0

5.0

LOJ403U

Stratejik Performans Yönetimi

Zorunlu

3+0

5.0

Toplam

30

VIII.YARIYIL (Bahar Dönemi)

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu/Seçmeli

Teorik/Uygulama

AKTS

LON206U

Bilişim Sistemleri ve Lojistik

Zorunlu

3+0

5.0

LOJ204U

Lojistik Maliyetleri ve Raporlama II

Zorunlu

3+0

4.0

PZL212U

Tedarik Zinciri Yönetimi

Zorunlu

3+0

4.0

PZL402U

Küresel Pazarlama

Zorunlu

3+0

4.0

TÜR202U

Türk Dili II

Zorunlu

3+0

3.0

PZL404U

Uluslararası Satış Yönetimi

Zorunlu

3+0

5.0

LOJ402U

Lojistik Planlama ve Modelleme

Zorunlu

3+0

5.0

Toplam

30

Sınavların Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenir.

Sınavlar sayfasından;

  • Sınavların nasıl yapıldığı ve organizasyonu,

  • Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı,

  • Sınava girmek için gerekli belgeleri ve sınavda uyulacak kuralların neler olduğu,

  • Sınav süreleri,

  • Sınavda sorulan sorular ve cevapların yayınlanması,

  • Sınav sonuçlarının ilan edilmesi,

  • Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar

hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca, sınavların değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri bilmek ve derslerinizden nasıl geçebileceğinizi öğrenmek için Öğrenci Değerlendirme Sistemi sayfasından bilgi edinebilirsiniz.

Mezuniyet Koşulları

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Lisans Programı Diploması” alırlar.

Sınavsız İkinci Üniversite Olanağı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Lisans Programından mezun olan öğrenciler, yaşam boyu öğrenme odaklı olan Anadolu Üniversitesinin sınavsız İkinci Üniversite kayıt türü ile aynı alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih ederek öğrenimlerine devam edebilirler.

İkinci Üniversite hakkında Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasından bilgi alabilirsiniz.

Lisansüstü Eğitim Olanakları

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Lisans Programı mezunları isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.

İş Olanakları

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ekonomi, uluslararası ticaret, finans, bankacılık ve lojistik alanlarında öğretim yapan diğer fakülte ve yüksekokul bölümlerinden mezun olanlarla aynı yasal haklara sahiptirler. Uluslararası lojistik meslek elemanları, uluslararası alanda faaliyet yürüten tüm kuruluşların üretim, depolama, nakliye, pazarlama bölümlerinde, kargo ve nakliye firmalarında, dış ticaretin yoğun olduğu büyük illerde kamu sektörünün gümrük, liman işletmeciliği bölümlerinde istihdam edilebilmektedirler. Mezunlar; ithalat-ihracat uzmanı, dış ticaret elemanı, satın alma uzmanı, satış temsilcisi (iç-dış piyasa) ve pazarlama elemanı olarak görev yapabilmektedirler. Programdan mezun olanların sektördeki istihdam oranı, program amaçlarına ne ölçüde yaklaşıldığını belirleyecektir. Bu bölümde verilecek eğitim, öğrencilere, uluslararası ticaret ve lojistik alanlarındaki teorik bilgilerle pratik uygulamaları bir arada sunarak, sektörde gerçekleşen değişim ve gelişmeleri öğrenme fırsatı verecektir. Bu sayede, sektörün ihtiyaç duyduğu uzman insan kaynağının yetişmesine katkıda bulunacaktır.

 

AÖF ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. 

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi