675 views

2016-2017 Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Programlara Başvuru Bilgileri

 2016/ 2017 EĞİTİM‒ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURU, KAYIT TARİHLERİ VE KABUL KOŞULLARI

 

 

 

BAŞVURU TARİHLERİ : 30 Haziran‒15 Temmuz 2016

 

 

KABULLERİN İLANI : 22 Temmuz 2016

 

 

 

 

TÜRKÇE YETERLİK SINAVI:20Temmuz 2016, saat: 10:00 (Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Öğrenci Merkezi)

 

 

YETENEK SINAVI (Güzel Sanatlar Enstitüsü için) : 19 Temmuz 2016, Yüksek Lisans için saat: 09:30; Sanatta Yeterlik için 14:00

 

 

KESİN KAYIT TARİHLERİ : 25‒29 Temmuz 2016

 

 

 

YEDEK KAYIT TARİHLERİ : 01‒05 Ağustos 2016

 

 

KAYIT YENİLEME TARİHLERİ : 19‒23 Eylül 2016

 

 

 

DERSLERİN BAŞLANGICI : 26 Eylül 2016

 

BAŞVURU YÖNTEMİ:

1.Başvurular 30 Haziran‒15 Temmuz 2016 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesinin basvuruyld.anadolu.edu.tr adresinden yapılacaktır.

 

 

 

 

2.Adayların başvuru yapabilmesi için öncelikle sisteme  Üye Ol  linkini kullanarak sadece bir kez üye olması gerekmektedir. Daha sonra adaylar, T.C. Kimlik No/  Yabancı  Kimlik  No/Pasaport  No/İkamet  Tezkere  No  ile  giriş  yaparak  kendilerini  tanımlayacak  ve  sistem  tarafından  yönlendirilerek  başvurularını gerçekleştireceklerdir.

 

 

 

3. Her program için T.C.  , Yabancı  ve Pakistan Uyruklu olmak üzere üç ayrı program açılmıştır. Bu  yüzden adayların, istediği  kontenjana başvurabilmesi için uygun programı seçmeleri gerekmektedir. Örneğin; Sınıf Öğretmenliği Programı için adayların; T.C. kontenjanına başvurmak için Sınıf Öğretmenliği, Yabancı uyruklu kontenjanına başvurmak için Sınıf Öğretmenliği (Yabancı Uyruklu), Pakistan uyruklu kontenjanına başvurmak için ise Sınıf Öğretmenliği (Pakistan Uyruklu) programını seçmeleri gerekmektedir.

 

 

 

4.Her aday kesin kaydı sadece bir programa yapılmak koşuluyla ilgili Enstitüde sadece iki ayrı programa başvuru gerçekleştirebilecektir.

 

 

 

5. Başvuru sırasında bilgilerini yanlış beyan eden adayların, kayıt hakkı kazansalar bile başvuruları iptal edilecektir.

 

 

6. Başvuru sonuçları ilgili Enstitünün web adresindeki duyurular kısmında ilan edilecek  ve ilan edilen kayıt  tarihleri arasında kayıt  yaptırmaya hak kazanan adayların başvuru sırasında beyan ettikleri bilgileri aşağıdaki belgelerle doğru olarak belgelendirdikleri takdirde kayıtları kabul edilecektir.

 

 

 

DEĞERLENDİRME

GENEL ESASLAR

1. Adayların; Yüksek lisans başvuruları için lisans derecesine, doktora başvuruları için lisans ya da tezli yüksek lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir ancak  6/2/2013  tarihinden  önce  tezsiz  yüksek  lisans  programlarına  kayıtlı  olan  öğrenciler,  Doktora  programına  başvuru  yapabileceklerdir.  Başvurduğu anabilim/anasanat dalından  farklı alanlarda lisans  veya  yüksek lisans  yapmış olan adaylarla lisans  veya  yüksek lisans derecesini başka bir  yükseköğretim kurumundan almış olan adaylar  Bilimsel Hazırlık Programı na alınabilir.

 

 

 

 

 

 

2. Yabancı dilde eğitim yapan (bilim alanı yabancı dil olan programlar dışında) lisansüstü programlara başvurabilmek için adayların, öğrenim göreceği yabancı dilde ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 60 puan; ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olması gerekir.

 

 

 

3. Yüksek lisans ve doktora bilim alanı yabancı dil olan alanlara başvuran adayların, öğrenim görecekleri yabancı dilde en az 80 puan veya eşdeğeri puan almış olmaları gerekir.

 

 

 

 

4. Eğitim  dili  Türkçe  olan  programlara  kayıt  hakkı  kazanan  yabancı  uyruklu  adayların  kayıtlarının  yapılabilmesi  için;  Türkçe  Öğretim  Merkezi  (TÖMER)  ve Avrupa Dil  Portfolyosu  (ADP)  seviye  karşılığı  yüksek lisans  programları için  (B2),  doktora  programları için  (C1)  düzeyinde  puan  almış  olmaları  ya  da  20 Temmuz 2016 tarihinde saat 10:00 da yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavından en az 70 puan almaları gerekir.

 

 

 

5. Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez (20/04/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hariç).

 

 

 

6. Başarı  sıralamasında  Genel  Not  Ortalamaları  100  üzerinden  değerlendirilecektir.  Öğrencinin  eğitim  gördüğü  sistem  100 lük  ise  100 lük  ,  4 lük  ise  4 lük notunun  girişini  yapması  gerekmektedir.  farklı  bir  tabana  göre  hesaplanmış  adayların,  Genel  Not  Ortalamalarının  100  üzerinden karşılığı,  Anadolu Üniversitesi tarafından hesaplanacak olup konuyla ilgili olarak alınan Senato Kararına www.anadolu.edu.tr web sayfasında  Öğrenci İşlerigSenato ve Yönetim Kurulu  KararlarıgNot  Karşılıkları   adresinden  ulaşılabilir. Değerlendirmede  başarı  sıralaması,  en  yüksek  puandan  en  düşük  puana  doğru  yapılacaktır. Sıralamada puanların eşit olması durumunda lisans diploma notu yüksek olan adaya, burada da eşitlik olması durumunda yaşça küçük olan adaya öncelik verilecektir.

 

 

7. Başarı sıralaması sonucu kayıt yaptırmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar, Enstitü web adresindeki duyurular kısmında ilan edilecektir.

 

 

 

8. Kayıt tarihi geçtikten sonra Enstitü Müdürlüğüne ulaşan veya belgeleri eksik/yanlış beyanı olan adayların kaydı yapılmayacaktır.

 

 

 

9. Kesin  kayıtlar  şahsen  veya  noter  onaylı  vekalet  verilen  kişi  tarafından  yapılacak  olup  kesin  kayıt  yaptırmaya  hak  kazanan  adayların  listesi,  ilgili  Enstitü Müdürlüğünden veya Enstitünün web adresinden öğrenilebilir.

 

 

10. Daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarında başarmış olduğu dersi/dersleri için kredi ve not  transferi  talebinde bulunmak isteyen öğrenc Üniversiteye kesin kayıt sırasında bir dilekçeyle birlikte kredi ve not transferine esas oluşturabilecek belgeleri, ilgili enstitüye vermek zorundadır. Kredi ve not transferi talepleri, öğrencinin bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır.

 

 

 

11. Öğrencilerin  kayıt  yenileme  döneminde  alacağı  dersleri  seçip  danışmanına  onaylatması  gerekmektedir.  Aksi hâlde  eksik  işlem  olması  nedeniyle  kayıt yapılmamış kabul edilecektir.

 

 

 

 

 

 

AÖF ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 22 22

 

 

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS:

1- Adayların başarı notu; transkripti dörtlük  sistemde hazırlanmışsa 2,00/4,00; 100 lük sistemde hazırlanmışsa 50/100 puan almak koşuluyla lisans genel not ortalamasının %50 si, ile başvurduğu programın puan türünde en az 55  puan veya uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examinations (GRE) veya Graduate  Management  Admission  Test  (GMAT)  sınavlarının  Üniversite  Yönetim  Kurulu  tarafından  kabul  edilen  eşdeğer  puanını almak  koşuluyla  ALES puanının %50 si alınarak hesaplanır. Yabancı uyruklu adaylar için ALES puanı [İngilizce Öğretmenliği (SUNY Cortland) Çift Diploma programı hariç] koşulu aranmaz, başarı notu hesabında sadece lisans genel not ortalaması dikkate alınır (*), (**).

2- Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı anasanat dallarında ALES puanı aranmaz. Adayların başarı notu; lisans ortalamasının %40 ı ve  Yetenek Sınavı  sonucunun %60 ı alınarak hesaplanır.  Yetenek Sınavı nda başarılı sayılmak için 100 üzerinden en az 60 puan alınması zorunludur.

 

 

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS:

1. Adayların başarı notu; transkripti dörtlük sistemde hazırlanmışsa 2,00/4,00; 100 lük sistemde hazırlanmışsa 50/100 puan almak koşuluyla lisans genel not ortalaması dikkate alınarak hesaplanır.

 

 

 

 

DOKTORA:

1. Adayların başarı notu;

• Ölçme, Seçme  ve  Yerleştirme Merkezi  (ÖSYM)  tarafından  düzenlenen  yabancı  dil  sınavlarından en az  55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği  kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden eşdeğerini almak koşuluyla yabancı dil puanının %20 si (*), (**),

 

 

 

 • Transkripti dörtlük sistemde hazırlanmışsa 3,00/4,00; 100 lük sistemde hazırlanmışsa 75/100 puan almak koşuluyla lisans sonrası doktora için lisans, yüksek lisans sonrası doktora için yüksek lisans ve/veya lisans genel not ortalamasının %30 u,

 

 

 

 

• Akademik  Personel  ve  Lisansüstü  Eğitimi  Giriş  Sınavı  ALES ten  başvurduğu  programın  puan  türünde  lisans  derecesiyle  başvuranların  en  az  80  puan, yüksek  lisans  derecesiyle  başvuranların  en  az  70  puan  veya  uluslararası  sınavlardan  olan  Graduate  Record  Examinations  (GRE)  veya  Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarının Üniversite Yönetim Kurulu  tarafından kabul edilen eşdeğer puanını alması koşuluyla %50 si alınarak hesaplanır.

 

 

 

 

 

2. Yabancı  uyruklu  adaylar  için  ALES/GRE/GMAT  puan  koşulu  aranmaz.  Başarı  notu  hesabında  Ölçme,  Seçme  ve  Yerleştirme  Merkezi  (ÖSYM)  tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden eşdeğerini almak  koşuluyla  yabancı dil puanının %50 si (*),  (**) ile lisansa dayalı doktora programı için lisans genel not  ortalamasının %50 si,  yüksek lisans  sonrası doktora içinse lisans ve/veya yüksek lisans genel not ortalamasının %50 si dikkate alınır.

 

 

 

 

 

SANATTA YETERLİK:

1. Adayların başarı notu;

• Ölçme, Seçme  ve  Yerleştirme Merkezi  (ÖSYM)  tarafından  düzenlenen  yabancı  dil  sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği  kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden eşdeğerini alma koşuluyla yabancı dil puanının %20 si (**),

 

 

 

• Transkripti dörtlük sistemde hazırlanmışsa 3,00/4,00; 100 lük sistemde hazırlanmışsa 75/100 puan almak koşuluyla lisans sonrası doktora için lisans, yüksek lisans sonrası doktora için yüksek lisans ve/veya lisans genel not ortalamasının %30 u,

 

 

 

•  Yetenek Sınavı  sonucunun %50 si alınarak hesaplanır.  Yetenek Sınavı nda başarılı sayılmak için 100 üzerinden en az 60 puan alınması zorunludur.

* Yüksek lisans ve doktora bilim alanı yabancı dil olanların, öğrenim görecekleri yabancı dilde en az 80 puan veya eşdeğeri puan almaları gerekir.

 

 

 

 

** Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden alınmış olmalıdır. YDS, egYDS, KPDS ve ÜDS sınavında geçerlilik süresi 5 yıldır, diğer sınavlardan alınan puanlarda, sınavı yapan kurumun belirttiği geçerlilik süresi dikkate alınacaktır.

 

 

 

 

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER:

1.  Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi nin aslı veya onaylı örneği ya da  GRE veya GMAT Sınavı Belgesi nin aslı veya onaylı örneği, (Anadolu Üniversitesinin herhangi bir anabilim dalının lisansüstü programından ilişiği kesilip yeniden aynı veya başka bir lisansüstü programa kabul edilen ya da bir yüksek lisans programını tamamlayarak yeniden başka bir programa kabul edilen öğrenciden (en fazla bir yarıyıl ara vererek) doktora için gerekli ALES puanını sağlamak koşuluyla yeniden ALES puanı istenmeyecektir.)

 

 

 

 

2.  Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS/egYDS) ,  Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) , Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı  (ÜDS)  veya ÖSYM  tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların birinden alınmış sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği (Yabancı dilde eğitim yapan yüksek lisans programları, bilim alanı yabancı dil olan programlar ve doktora/sanatta yeterlik programlarına kayıt yaptıracak adaylar için),*

 

 

 

 

3. Yüksek lisans programına ve lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran adaylar lisans; yüksek lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik programına  başvuran  adaylar  ise  lisans  ve/veya yüksek  lisans   Not  Durum  Belgeleri nin  (transkriptinin)  aslı  veya  onaylı  örneği**  [Yabancı  uyruklu öğrenciler için lisans ve/veya yüksek lisans  Not Durum Belgeleri nin (transkriptinin) aslı ve yeminli mütercim tercüman tarafından çevrilmiş noter onaylı Türkçe tercümeleri],

 

 

 

 

4. Yüksek lisans programına ve lisans sonrası doktora/sanatta programına başvuran adaylar lisans; yüksek lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik programına başvuranlar  için  lisans  ve/veya  yüksek  lisans diploma  veya  mezuniyet  belgesinin  aslı  veya  onaylı  örneği  (Yabancı  uyruklu  öğrenciler  için  lisans  ve/veya yüksek lisans diplomaları veya mezuniyet belgelerinin aslı ve yeminli mütercim tercüman tarafından çevrilmiş noter onaylı Türkçe tercümeleri),

 

 

 

 

5. Altı adet vesikalık fotoğraf,

 

 

 

6. Nüfus cüzdanı veya pasaport örneği (Enstitü tarafından onaylanacaktır.),

 

 

 

7. Yeni tarihli Askerlik durum belgesi (T.C. vatandaşı erkek adaylar için) (Tecil işlemlerinde kullanılacaktır.).

 

 

 

* ÖSYM  tarafından  ilan  edilen   Yabancı  Dil  Eşdeğerlikleri  Tablosu na   http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu26022016.pdf  adresinden ulaşılabilir.

 

 

 

** Başarı sıralamasında Genel Not Ortalamaları 100 üzerinden değerlendirilecektir. Genel Not Ortalaması 4,00 üzerinden olan adayların ortalamaları 25 ile çarpılarak 100 lük sisteme çevrilecektir. Not ortalaması bunlardan farklı bir tabana göre hesaplanmış adayların, Genel Not Ortalamalarının 100 üzerinden karşılığı,  Anadolu  Üniversitesi  tarafından  hesaplanacak  olup  konuyla  ilgili  olarak  alınan  Senato  Kararına  www.anadolu.edu.tr web  sayfasında   Öğrenci İşlerigSenato ve Yönetim Kurulu KararlarıgNot Karşılıkları  adresinden ulaşılabilir. Değerlendirmede başarı sıralaması, en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılacaktır. Sıralamada puanların eşit olması durumunda lisans diploma notu yüksek olan adaya, burada da eşitlik olması durumunda yaşça küçük olan adaya öncelik verilecektir.

 

 

 

***Yurt dışından alınan mezuniyet belgeleri için Yükseköğretim Kurulundan alınan  Denklik Belgesi / Okul Tanıma Yazısı  istenecektir.

 

 

AÖF ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 22 22

 

 

Soru sormak için, bu sayfanın altındaki “Bir Cevap Yazın” bölümünden bize ulaşabilirsiniz. Sorularınızı sırası ile açıköğretim sektöründe çalışan uzman arkadaşlarımız ve hocalarımızla birlikte cevaplıyoruz.

Lütfen sorularınızı bu sayfanın altındaki

“Bir Cevap Yazın” kısmından sorunuz.

 

 

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

 

 

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi