4.577 views

Adalet Meslek Etiği Ara Sınav Çıkmış Sorular

Bazı ahlaki yargıların herkes için geçerli
olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden
hangisidir?

A. Evrenselcilik

B. Kültürel görelilik

C. Belirlenimcilik

D. Öznelcilik

E. Mutlulukçuluk

——————————–

Soru 2 / Adalet Meslek Etiği

Aşağıdakilerden hangisi ahlak anlamında
kullanılan ifadelerden biri değildir?
 

A. Huy

B. Erdem

C. Tabiat

D. Fıtrat

E. Yaratılış

——————————–

Soru 3 / Adalet Meslek Etiği

Ahlakla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A. Hayvanların hareketleri de ahlakla ilgili
olabilir.

B. Ahlakın konusu insanların bilinçli
eylemleridir.

C. İnsanların iradi davranışları ahlaka uygun
veya aykırı olabilir.

D. Nesneler, olaylar ve durumlar ahlaka aykırı
veya uygun olarak nitelenemez.

E. Ahlak, erdem ile yakından ilişkilidir .

——————————–

Soru 4 / Adalet Meslek Etiği

Ahlakın kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?  

A. Doğa olayları

B. Hayvan hareketleri

C. İnsan davranışları

D. Olgular

E. Nesneler

——————————–

Soru 5 / Adalet Meslek Etiği

Aşağıdakilerden hangisi fazilet anlamında kullanılır?  

A. Ahlak

B. Etik

C. Erdem

D. Gayrı ahlakı

E. Ahlaksızlık






——————————–

Soru 6 / Adalet Meslek Etiği

Hazcılık aşağıdakilerden hangisidir? 

A. Faydacılık

B. Belirlenimcilik

C. Evrenselcilik

D. Öznelcilik

E. Hedonizm

——————————–

Soru 7 / Adalet Meslek Etiği

Duygusal hazlara bağlanan mutlulukçuluk aşağıdakilerden hangisidir?  

A. Faydacılık

B. Hazcılık

C. Öznelcilik

D. Evrenselcilik

E. Kültürel görelilik

——————————–

Soru 8 / Adalet Meslek Etiği

Kişinin, farklı davranması durumunda ortaya çıkması olası sonuçları dile getirerek, yaptığı eylemi ahlaken meşrulaştırmaya çalışan gerekçelendirme aşağıdakilerden hangisidir?  

A. Olguyla gerekçelendirme

B. Duygularla gerekçelendirme

C. Vıcdanla gerekçelendirme

D. Ahlak kurallarıyla gerekçelendirme

E. Olası sonuçlarla gerekçelendirme

——————————–

Soru 9 / Adalet Meslek Etiği

Aşağıdakilerden hangisi ikinci düzey
gerekçelendirmelerden biridir?
 

A. Sonuçculuk

B. Temelcilik

C. Tutarlılıkçılık

D. Olguyla gerekçelendirme

E. Vicdanla gerekçelendirme

——————————–

Soru 10 / Adalet Meslek Etiği

Aşağıdakilerden hangisi üçüncü düzey
gerekçelendirmelerden biridir?
 

A. Erdem etiği

B. Doğalcılık

C. Temelcilik

D. Tutarlılıkçılık

E. Olguyla gerekçelendirme






——————————–

Soru 11 / Adalet Meslek Etiği

Uyulması gereken ahlak kurallarının
varlığını inkar eden düşünce
aşağıdakilerden hangisidir?
 

A. Duyguculuk

B. Sezgicilik

C. Hiçcilik

D. Oznelcilik

E. Görelilikçilik

——————————–

Soru 12 / Adalet Meslek Etiği

Aşağıdakilerden hangisi dördüncü düzey
gerekçelendirmelerden biridir?
 

A. Erdem etiği

B. Sezgicilik

C. Sonuçculuk

D. Bencilik

E. Tutarlılıkçılık

——————————–

Soru 13 / Adalet Meslek Etiği

Aşağıdakilerden hangisi birinci düzey
gerekçelendirmelerden biridir?
 

A. Duygularla gerekçelendirme

B. Doğalcılık

C. Sezgicilik

D. Görelilikçilik

E. Temelcilik

——————————–

Soru 14 / Adalet Meslek Etiği

İnsanların eylemlerini gerekçelendirirken
ahlaken otorite sayılan kişi veya kurumların
görüşlerine dayandıkları gerekçelendirme
aşağıdakilerden hangisidir?
 

A. Olguyla gerekçelendirme

B. Duygularla gerekçelendirme

C. Vicdanla gerekçelendirme

D. Ahlaki otoriteyle gerekçelendirme

E. Ahlak kurallarıyla gerekçelendirme

——————————–

Soru 15 / Adalet Meslek Etiği

Türk kamu yönetimindeki yolsuzluk ve
ahlaka aykırı davranışların nedenleriyle
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
  

A. Bürokrasi, merkeziyetçi ve statükocu bir
yapıya sahiptir.

B. Kamuda etik kültürü yerleşmemiştir.

C. Kamu yönetimi sisteminde saydamlık söz konusudur.

D. Bürokratik işlemlerdeki kurallar çok ve
karmaşıktır.

E. Kamu yönetiminde takdir yetkisi keyfi
kullanılmaktadır.






——————————–

Soru 16 / Adalet Meslek Etiği

Kamunun açtığı ihalelerin adalet ve
dürüstlük ilkeleri çerçevesinde yapılmasını
engelleyecek eylemlerde bulunmaya ne ad
verilir?
 

A. Dedikodu

B. irtikap

C. Rüşvet

D. Resmi ihaleye fesat karıştırma

E. Kaçakçılık

——————————–

Soru 17 / Adalet Meslek Etiği

Kamu görevlisinin konumundan meşru
olmayan bir biçimde yararlanarak, kamu
idaresiyle ilişkisi olanlardan haksız yarar
sağlamaya yönelik eylem aşağıdakilerden
hangisidir?
 

A. Zimmet

B. irtikap

C. Rüşvet

D. Aracılık

E. Kaçakçılık

——————————–

Soru 18 / Adalet Meslek Etiği

Halk hizmeti gören devlet organlarının tümüne ne ad verilir?  

A. Meslek etiği

B. Kamu etiği

C. Kamu yararı

D. Kamu

E. Kamu hizmeti

——————————–

Soru 19 / Adalet Meslek Etiği

Aşağıdakilerden hangisi etik temelli
evrensel değerlerden biri değildir?
 

A. Insan hakları

C. Hak

E. Adalet

B. Eşitlik

D. Ekonomi

——————————–

Soru 20 / Adalet Meslek Etiği

Devletin; hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak
için hayata geçirdiği politikaları ve bu
politikaların yarattığı sonuçları izlemek için
gerekli olan bilgiyi düzenli, anlaşılabilir ,
tutarlı ve güvenilir bir biçimde sunmasına
ne ad verilir?
 

A. Dedikodu

B. irtikap

C. Rüşvet

D. Kaçakçılık

E. Saydamlık

AÖF – KPSS  – DGS – ALES – YDS ve Tüm Sınavlar ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

Haftanın 7 günü arayabilirsiniz.

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.  

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayın

Bir Cevap Yazın

Blog Kategorileri



Son Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi