847 views

AİLE SOSYOLOJİSİ ÇÖZÜMLÜ SORULAR

AİLE SOSYOLOJİSİ ÇÖZÜMLÜ SORULAR
Aile Ve Çocuk
Çözümlü Sorular 1
1. Çocuğun, toplumun geleceğini belirleyen en önemli insan kaynağı olarak görüldüğü yüzyıl hangisidir?
A) 13
B) 15
C) 17
D) 19
E) 20
Çözüm: 20. yüzyılda Çocuk, toplumun geleceğini belirleyen en önemli insan kaynağı olarak değerlendirilmiştir. Doğru cevap E’dir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

2. Çocuğun, içinde yaşadığı topluma uyum sağlaması ve toplumla bütünleşmesine ne ad verilir?
A) Bireyselleşme
B) Sosyalizasyon
C) Kentleşme
D) Çocukluk
E) Endüstrileşme
Çözüm: Sosyalizasyon çocuğun, içinde yaşadığı topluma uyum sağlaması, toplumla bütünleşmesi ya da özdeşleşmesidir. Doğru cevap B’dir.3. Aşağıdakilerden hangisi çocuk yetiştirme konusunda ana-baba stili ile ilişkili boyutlardan biri değildir?
A) Kontrol
B) İletişimde açıklık
C) Olgunluk beklentisi
D) Bakım-destek
E) Sosyo-kültürel nitelik
Çözüm: Baumrind, ana-baba çocuk arasındaki etkileşimi incelemiş ve çocuk yetiştirme konusunda ana-baba stili ile ilişkili dört temel boyut belirlemiştir. Bu boyutlar; Kontrol, iletişimde açıklık, olgunluk beklentisi, bakım-destektir. Doğru cevap E’dir.

4. Aşağıdaki anne baba tutumlardan hangisinde çocuk, kendisine ve çevresine saygılı, sorumluluk sahibi, sınırlarını bilen, aktif, katılımcı ve hoşgörülü olarak yetişir?
A) Otoriter
B) Demokratik
C) İzin verici
D) Baskıcı
E) İlgisiz
Çözüm: Demokratik ve güven verici bir ortamda yetişen çocuk, kendisine ve çevresine saygılı, sorumluluk sahibi, sınırlarını bilen, aktif, katılımcı, hoşgörülü ve mutludur. Doğru cevap B’dir.

5. I. Neslin devamını sağlaması II. Çocuğun eğitim işlevlerinin tamamını yüklenmesi III. Sosyalizasyon sürecinin temel ajanlarından biri olması IV. Sosyal etkileşimlerin aile bağlarının kopmasına neden olabilmesi Yukarıdakilerden hangileri aile sistemine ait özelliklerdendir?
A) I ve II
B) I ve III
C) I ve IV
D) I, II ve IV
E) I, III ve IV
Çözüm: Aile sistemi; Neslin devamını sağlar. Sosyalizasyon sürecinin temel ajanlarından biridir. Günümüzde ailenin hem ekonomik hem de eğitim işlevlerini toplum içinde yer alan bazı kurumlara devrettiği görülmektedir. Ancak bu durum ailenin ekonomik ve eğitim işlevinin tamamen bittiği anlamına da gelmemektedir. Çünkü yetişmekte olan çocukların üretici olma niteliğini kazanana kadar tüm ekonomik gereksinmelerinin karşılanması, günümüz ailesinin en önemli ekonomik işlevi olarak düşünülmelidir. Diğer toplumsal sistemlerden farklı olarak bir aile sisteminin bireyi olabilmek doğum, evlat edinme veya evlilik aracılığıyla gerçekleşmekte ve aile üyeleri ancak ölüm sonucu sistemden ayrılmakta, aile bağlarının başka bir yolla kopması mümkün olmamaktadır. Doğru cevap B seçeneğidir.

6. Çocuk kavramı aşağıdaki dönemlerden hangisinde bugünkü içeriğini kazanmıştır?
A) Antik Yunan
B) Orta çağ
C) 10. yüzyıl
D) Aydınlanma dönemi
E) 13. yüzyıl
Çözüm: Çocukluk kavramı, daha çok çocukların kendine has özelliklerin bulunduğu, bu özelliklerin onu yetişkinden ayırdığı yolundaki bilinç ile ilgilidir. İşte Orta Çağ toplumlarında eksik olan bu bilinçtir. Rönesans’la birlikte kültürel düşünsel ortamda başlayan değişim 19. yüzyılda da sürmüş ve çocukların diğer yetişkinlerden farklı bir grup olduğu anlayışı iyice pekişmiştir. Aydınlanma döneminde “çocuk” kavramı bugünkü içeriğini kazanmıştır. Doğru cevap D seçeneğidir.7. Aşağıdakilerden hangisi sembolik etkileşimin çocuğa sosyalizasyon sürecinde sağladığı katkılardan biridir?
A) Mikro süreçlere odaklanarak benliğin oluşumu
B) Uyum sağlama becerisinin kazanılması
C) Model olarak benimsenen birey ait değerlerin içselleştirerek öğrenilmesi
D) Toplumun hareketli bir denge üzerine oturtulduğunun anlaşılması
E) Ödül-ceza mekanizmasının işler kılınması
Çözüm: Doğru cevap A seçeneğidir. Diğer seçeneklerde yer alan kazanımlar başlıca işlevselciliğin sosyalizayon sürecine katkıları arasında yer alır. Doğru cevap A’dır.

8. Kağıtçıbaşı’na göre hangi aile modelinde gelişen benlik ilişkisel benlik olarak kabul edilir?
A) Geleneksel aile modeli
B) Bağımsızlık aile modeli
C) Otoriter aile modeli
D) Esnek aile modeli
E) Aşırı koruyucu aile modeli
Çözüm: Bağımsız aile modelinde, büyümekte olan çocukta özerklik ve ayrışıklı işlevsel iken burada özerklik ve bağıntılılığı birleştiren bir çocuk yetiştirme tarzı vardır ki diğer iki modelin sentezi de buradadır. Bu modelde gelişen benlik, ilişkisel benliktir. Doğru cevap B’dir.

9. I. Çıkarcı yaklaşım II. Feminist yaklaşım III. Çatışmacı yaklaşım IV. Psikoanalitik yaklaşım Hangileri sosyalizasyon sürecine eleştirel yaklaşımlar arasında yer alır?
A) I ve II
B) I, II ve III
C) III ve IV
D) I ve IV
E) II, III ve IV
Çözüm: Sosyalizasyon sürecine eleştirel yaklaşımlar; Feminist yaklaşım Çatışmacı yaklaşım Psikoanalitik yaklaşım’dır. Doğru cevap E seçeneğidir.

10. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun gelişiminde ve yetiştirilmesinde
önemli belirleyici öğeler arasında yer almaz?
A) Aile türleri
B) Ailenin toplumsal konumu
C) Ailedeki birey sayısı
D) Aile içi ilişkiler
E) Ailenin ekonomik durumu
Çözüm: Aile ortamı, aile türleri, aile yapısı, ailenin toplumsal konumu, aile içi ilişkiler, ailenin geçimi gibi bir çok aile özelliklerinin çocuğun gelişiminde ve yetiştirilmesinde önemli belirleyici öğeler olduğu görülmektedir. Doğru cevap C seçeneğidir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi