615 views

AÖF AİLE SOSYOLOJİSİ

AÖF AİLE SOSYOLOJİSİ
Sosyolojik Yaklaşımlar Temelinde Aile Kuramları
Çözümlü Sorular 1
1. Aşağıdakilerden hangisi geçmişe nazaran günümüzde boşanmaların artma nedenlerinde en önemlisidir?
A) Şiddet
B) Zina
C) Şiddetli geçimsizlik
D) Aldatma
E) Maddi sıkıntı
Çözüm: Daha önce zina ve benzeri koşullara sıkıca bağlanan boşanmalarda artık bu koşulun aranmaması ve geçimsizliğin boşanma için yeter koşul olarak görülmesi boşanmaların artmasında önemli rol oynamıştır. Doğru cevap C’dir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

2. Çatışma kuramını aşağıdakilerden hangisi geiştirmiştir?
A) Lewis Coser
B) Karl Marx
C) Jessie Bernard
D) Auguste Comte
E) Christina Delphy
Çözüm: Karl Marx Avrupa’yı dönüştüren Sanayi Devrimini gözleyerek çatışma kuramını geliştirmiştir. Doğru cevap B’dir.3. Çatışmacı Yaklaşımın aile incelemelerinde nasıl uygulanacağı konusuna açıklık getirmek isteyen Henslin’e göre Çatışmacılar ABD’de boşanma oranlarının neden yüksek olduğunu düşünmüşlerdir?
A) Eşitsizlikler
B) Geçimsizlik
C) Şiddet
D) Aldatmanın artması
E) Kapitalizm’in etkisi
Çözüm: Çatışmacı Yaklaşımın aile incelemelerinde nasıl uygulanacağı konusuna açıklık getirmek isteyen Henslin’e göre Çatışmacılar ABD’de boşanma oranlarının neden yüksek olduğunu açıklarken ilk olarak temel “eşitsizlikler”den hareket ederler. Doğru cevap A’dır.

4. Aşağıdakilerden hangisi epistemolojik olarak, bilginin kaynağını ‘akıl’ olarak görmektedir?
A) Rasyonalizm
B) Ampirizm
C) Sezgicilik
D) Pragmatizm
E) Feminizm
Çözüm: Bilgi Kuramının “bilginin kaynağı” ve “bilginin değeri” olarak iki temel alanı vardır. Bu bağlamda epistemolojik olarak, bilginin kaynağını “akıl” olarak görmek Rasyonelizm olarak anılmaktadır. Doğru cevap A’dır.

5. Aşağıdakilerden hangisi epistemolojik olarak, bilginin kaynağını ‘fayda’ olarak görmektedir?
A) Realizm
B) Sezgicilik
C) Ampirizm
D) Feminizm
E) Pragmatizm
Çözüm: Bilgi Kuramının “bilginin kaynağı” ve “bilginin değeri” olarak iki temel alanı vardır. Bu bağlamda epistemolojik olarak, bilginin kaynağını “fayda” olarak görmek Pragmatizm olarak anılmaktadır. Doğru cevap E’dir.

6. Aşağıdakilerden hangisi işlevselci yaklaşımın en önemli isimlerinden biridir?
A) A.Comte
B) H. Spencer
C) T.Parsons
D) R. Merton
E) N.Luhmann
Çözüm: İşlevselci Yaklaşımın önemli isimlerinden biri de R.Merton’dur. O, organik benzetmeler üzerinde fazla durmaz ve onun yerine işlevler ve çeşitleri üzerinde çalışır. Merton işlevselliği, toplumun dengede kalmasına hizmet etme koşuluna bağlar. Sistemin dengede bulunmasına hizmet etmeyen işlevler de bulunduğunu belirleyen Merton bunlara “disfonksiyonel” (dysfunctions) sonuçlar adını verir. Doğru cevap D’dir.7. Aşağıdakilerden hangisi epistemolojik olarak, bilginin kaynağını ‘deney’ olarak görmektedir?
A) Sezgicilik
B) Rasyonalizm
C) Realizm
D) Ampirizm
E) Feminizm
Çözüm: Bilgi Kuramının “bilginin kaynağı” ve “bilginin değeri” olarak iki temel alanı vardır. Bu bağlamda epistemolojik olarak, bilginin kaynağını “deney” olarak görmek Ampirizm olarak anılmaktadır. Doğru cevap D’dir.

8. Sosyolojideki temel yaklaşımlardan çatışmacılığı ifade eden anahtar kavramlardan biri değildir?
A) Eşitsizlik
B) Çatışma
C) Rekabet
D) İktidar/Güç
E) Denge /Tarafsızlık
Çözüm: Sosyolojideki temel yaklaşımlardan çatışmacılık yaklaşımını ifade eden anahtar kavramlar şunlardır: Eşitsizlik, Güç/İktidar, Çatışma, Rekabet, Sömürü/İstismardır. Denge/tarafsızlık ise fonksiyonel/işlevselci analiz yaklaşımını ifade etmektedir. Doğru cevap E’dir.

9. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi aileyi ataerkil bir kurum olarak görürür?
A) Postmodernizm
B) Feminizm
C) Çatışmacı Yaklaşım
D) İşlevselci Yaklaşım
E) Sembolik Etkileşimcilik
Çözüm: Tüm Feminist kuramlar aileyi ataerkil bir kurum olarak görürler, bu konuda aralarında oldukça önemsiz farklar bulunur Doğru cevap B’dir.

10. Liberal Feminizm’e göre kadının çalışmasındaki en büyük engel aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kadının doğurganlığı
B) Aile içindeki geleneksel iş bölümü
C) Fiziksel olarak güçsüz olması
D) Cinsel istismar
E) Kadının her işte çalışamaması
Çözüm: Liberal Feminizmin iki temel savından biri “erkekle eşitlik” diğeri ise, “kadının özgürlüğü” dür. Onlar için kamusal alanda çalışmak çok önemlidir. Çalışma yaşamında eşitlik, aile yaşamında eşitlik ve son olarak sosyal hayatta eşitlik sağlanmalıdır. Aile içindeki geleneksel işbölümü kadının çalışmasının en büyük engelidir. Kapitalizmin gelişmesi ve yeterli istihdam olanağının sağlanması ile aile dönüşüme uğrayacaktır. Onlar sosyalist ve radikal feministlerin aileyi köklü biçimde dönüştürme taleplerine eleştirel bakarlar. Doğru cevap B’dir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi