896 views

AÖF SİYASET BİLİMİ

SİYASET BİLİMİ
Siyaset Ve Siyaset Bilimi
Çözümlü Sorular 1

1. Aşağıdakilerden hangisi siyasal kurumlardan biri değildir?
A) Anayasa
B) Merkezi hükümet
C) Uluslararası hukuk
D) Bölgesel ve yerel hükümetler
E) Kamu yönetimi
Çözüm: Uluslararası hukuk. Doğru cevap C’dir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

2. Aşağıdakilerden hangisi Siyaset Biliminde kullanılan tekniklerden biri değildir?
A) Deney
B) Tümevarım
C) Karşılaştırmalı Analiz
D) Alan araştırması
E) Örnek Olay
Çözüm: Tümevarım. Doğru cevap B’dir.3. Weber’in Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu başlıklı eserinin temel konusu nedir?
A) İktisadi bakış açısıyla dini inançlar arasında kurulan ilişkiler
B) Amerikan toplumunun özellikleri ve diğer toplumlardan farklılıkları
C) Siyasetin özerk bir kurum olmadığı
D) Toplum tarihinin metafizik, ideolojik ve pozitif dönemlerden oluştuğu
E) Hükümet biçimlerinin yapısı ve temel ilkeleri
Çözüm: Weber, meşhur Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu adlı eserinde Protestan ahlak anlayışının kapitalizmin doğuşunda oynadığı rolü ortaya koymaya çalışmıştır. İktisadi zihniyetle dini inançlar arasında kurduğu ilişki, hala ilgiyle takip edilmektedir. Doğru cevap A’dır.

4. Aşağıdakilerden hangisi UNESCO’nun belirlediği siyaset biliminin temel
kapsamı sınıflandırmasında “siyasal kurumlar” konusu altında sınıflandırılamaz?
A) Anayasa
B) Merkezi Hükümet
C) Kamu yönetimi / İdare
D) Uluslararası Siyaset
E) Bölgesel ve Yerel Yönetimler
Çözüm: Siyasal Kurumlar: Anayasa, Merkezi Hükumet, Kamu Yönetimi / İdare, Bölgesel ve Yerel Yönetimler, Karşılaştırmalı Siyasal Kurumlar. Doğru cevap D’dir.

5. Fransız Dışişleri Bakanlığına kadar yükselmiş bir siyaset adamı olan ve “Amerika’da Demokrasi” adlı kitabı olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) M. Weber
B) A. de Tocqueville
C) A. Comte
D) K. Marx
E) D. Easton
Çözüm: Fransız Dışişleri Bakanlığına kadar yükselmiş bir siyaset adamı olan ve “Amerika’da Demokrasi” adlı kitabı olan düşünür A. de Tocqueville’dir. Doğru cevap B’dir.

6. Aşağıdaki tekniklerden hangisinde ilgili herkesin gözlenmesi ve incelenmesi imkansız olduğundan kütleyi temsil edecek bir örneklem grubu oluşturulur?
A) Deney
B) Karşılaştırmalı Analiz
C) Alan Araştırması
D) Örnek Olay
E) Tümdengelim
Çözüm: Alan araştırmalarında olgu ile ilgili herkese ulaşmak mümkün değildir. Bu yüzden de bir örneklem grubu oluşturulur. Doğru cevap C’dir.7. Toplumsal ilişkilerin değişimini üretim ilişkilerinin değişimiyle açıklamıştır. – Toplumsal gelişmeyi deterministik yaklaşımla ve üretim güçleri arasındaki çatışmayla ele almıştır. – Toplumun yapısını ‘alt-yapı’ ve ‘üst-yapı’ olarak sınıflandırmıştır. Yukarıda verilen bilgiler hangi düşünürü işaret etmektedir?
A) Jürgen Habermas
B) Ferdinand Tönnies
C) Karl Marx
D) Vilfredo Pareto
E) Max Weber
Çözüm: – Toplumsal ilişkilerin değişimini üretim ilişkilerinin değişimiyle açıklamıştır. – Toplumsal gelişmeyi deterministik yaklaşımla ve üretim güçleri arasındaki çatışmayla ele almıştır. – Toplumun yapısını ‘alt-yapı’ ve ‘üst-yapı’ olarak sınıflandırmıştır. Yukarıda verilen bilgiler Karl Marx’ı işaret etmektedir. Doğru cevap C’dir.

8. Savunduğu “Güçler Ayrılığı” ilkesiyle siyaset biliminde önemli bir yer edinen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Montesquieu
B) J. J. Rousseau
C) A. De Tocqueville
D) E. Durkheim
E) K. Marx
Çözüm: Montesquieu. Doğru cevap A’dır.

9. M. Weber iktidarın sadece cebir ve şiddet üzerine kurulamayacağını öne sürerken aşağıdakilerden hangisinin de siyasal ilişkilerde var olması gerektiğini savunmaktadır?
A) Otorite
B) İtaat
C) Bürokrasi
D) Karizmatik lider
E) Meşruiyet
Çözüm: Meşruiyet. Doğru cevap E’dir.

10. Siyaset Bilimi’nin gelişiminde önemli katkıları olan Müslüman düşünürler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Siyaseti genel ahlaktan ayrı işleyen bir alan olarak değerlendirirler.
B) Müslüman düşünürlerin siyaset olgusuna yaklaşımlarında temelde dinin evren ve toplum anlayışı belirleyici olmuştur.
C) Müslüman düşünürler anayasa, idare, maliye ve ceza hukuku, yöneten-yönetilen ilişkileri ile siyasal iktidara ilişkin düşüncelerini genellikle fıkıh kitaplarının muhtelif bölümlerinde dile getirmişlerdir.
D) Müslüman düşünülere göre siyaset ahlaktan bağımsız bir davranış olmayıp ahlaki ilkelere ve ölçülere göre işleyen bir alandır
E) Müslüman düşünürler siyasete ilişkin düşüncelerini ve tavsiyelerini siyasetname/nasihatname türü eserlerde dile getirmişlerdir.
Çözüm: Siyaseti genel ahlaktan ayrı işleyen bir alan olarak değerlendirirler. Doğru cevap A’dır.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi