1.787 views

Arapça-1 Dönem Sonu Sınavı Çıkmış Sorular

Soru 1 / Arapça 1

“Hatice uyumadan önce dişlerini
temizliyor.” cümlesinin Arapça doğru
çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?

A.
C.
E.
B.
D.
Soru 2 / Arapça 1

Yukarıdaki kelimelerden tam ve anlamlı bir
isim cümlesi oluşturulmak istendiğinde
aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

A.
C.
E.
B.
D.
Soru 3 / Arapça 1

Aşağıdaki kelimelerden hangisi lafzi hakiki
müennestir?

A.
C.
E.
B.
D.
Soru 4 / Arapça 1

Yukarıdaki cümlenin Türkçe doğru çevirisi
aşağıdakilerden hangisidir?

A. Arapçayı ciddi bir şekilde öğretmemiz
gerekir.
C. Arapçayı ciddi bir şekilde öğrenmemiz
gerekecek
E. Bize düşen Arapçayı iyi bir şekilde
öğretmektir.
B. Arapçayı iyi bir şekilde öğrenmemiz gerekir.
D. Bizlere gerekli olan Arapçayı çok iyi
öğrenmektir.
Soru 5 / Arapça 1
A. 7
C. 5
E. 3
B. 6
D. 4Soru 6 / Arapça 1

Yukarıdaki cümIede yer alan altı çizili ismin
i’rabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

A. Mefulün bih, mansub, nasb alameti fethadır.
C. Mefulün bih, mansub, nasb alameti ya’dır.
E. Mübteda, mansub, nasb alameti ya’ dır.
B. Mefulün bih gayru sarih, mecrur, cer alameti
kesradır.
D. Haber, mansub, nasb alameti ya’dır.
Soru 7 / Arapça 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde haber
cümlenin başına gelmiştir?

A.
C.
E.
B.
D.
Soru 8 / Arapça 1

 cümlesindeki boşluğu
aşağıdaki kelimelerden hangisi en uvgun
şekilde tamamlar?

A.
C.
E.
B.
D.
Soru 9 / Arapça 1

cümlesinde yer
alan altı çizili sözcugun eşanlam lısı
aşağıdakilerden hangisidir?

A.
C.
E.
B.
D.
Soru 10 / Arapça 1

Yukarıdaki cümlede yer alan    fiilinin

faili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

A. isim cümlesi. mahallen merfu’dur
C. Müstetir zamir. mahallen merfu’dur
E. Zahir isim, lafzen merfu’dur.
B. Bariz zamir. mahallen merfu’dur
D. Car-mecrur. mahallen merfu’durSoru 11 / Arapça 1

cümlesinde yer alan altı çizili fiilierin
zaman açısından türleri, aşağıdakilerin
hangisinde sırasıyla ve doğru olarak
verilmiştir?

A. Mazi. Muzari
C. Muzari. Emir
E. Emir. Mazi
B. Mazi, Emir
D. Muzari, Mazi
Soru 12 / Arapça 1

‘ cümlesinde yer alan altı çizili kelimenin zıt
anlamiısı aşağıdakilerden hangisidir?

A.
C.
E.
B.
D.
Soru 13 / Arapça 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde harf-i cer
vardır?

A.
C.
E.
B.
D.
Soru 14 / Arapça 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde harf-i cer
benzetme anlamında kullanılmıştır?

A.
C.
E.
B.
D.
Soru 15 / Arapça 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde muzaf
olan kelime tesniye olarak kullanılmıştır?

A.
C.
E.
B.
D.Soru 16 / Arapça 1

cümlesindeki boşluğu aşağıdaki m uzafun
ileyhlerden hangisi en uvgun şekilde
tamamlar?

A.
C.
E.
B.
D.
Soru 17 / Arapça 1

Yukarıdaki cümlenin Türkçe doğru çevirisi
aşağıdaki lerden hangisidir?

A. Babam benden sandalyeleri sınıfa taşımamı
istedi.
C. Babam benden sınıfın sandalyelerini dışarı
taşımamı istedi
E. Benim babamdan talebim sandalyeleri dışarı
taşımasıdır.
B. Babam benden sandalyeleri dışarıdan sınıfa
taşımamı istedi.
D. Baban benden sandalyeleri dışarı
nakletmemi istedi.
Soru 18 / Arapça 1

Yukarıdaki cümlede yer alan altı çizili
kelimenin müfredi (tekili) aşağıdakilerden
hangisidir?

 

A.
C.
E.
B.
D.
Soru 19 / Arapça 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde faile sıfat
getirilmiştir?

A.
C.
E.
B.
D.
Soru 20 / Arapça 1

cümlesindeki boşluğu aşağıdaki
sıfatiardan hangisi en uygun şekilde
tamamlar?

A.
C.
E.
B.
D.

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi