573 views

BİREYLER ARASI İLETİŞİM – Bireylerarası İletişim Yaklaşımı Çözümlü Sorular 1

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

BİREYLER ARASI İLETİŞİM
Bireylerarası İletişim Yaklaşımı
Çözümlü Sorular 1

1. Westley Maclean modeline göre kamu, bilgi
gereksinimini karşılayabilmek için neye bağımlı
kalmak zorundadır?
A) Medya
B) Kaynak
C) Gönderici
D) Alıcı
E) Ortam
Çözüm: Westley Maclean modeline gore kamu, bilgi
gereksinimini karşılayabilmek için medyaya bağımlı
kalmak zorundadır. Medya, kamunun bilgi ihtiyacını
karşılayan başlıca araç konumundadır. Doğru cevap
A’ dır.

2. İletişim süreçlerinin tanımlanmasında da
birbirinden farklı modeller geliştirilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi matematiksel iletişim modeli
olarak tanımlanmaktadır?
A) Lasswell Modeli
B) Newcomb ABX Modeli
C) Westley Maclean Modeli
D) Shannon ve Weaver Modeli
E) Osgood ve Schramm İletişim Modeli
Çözüm: Claude Shannon ve Warner Weaver bir
telefon şirketinde çalıştıkları süreçte bu iletişim
modelini geliştirmişlerdir. “Matematiksel İletişim
Modeli” olarak da tanımlanan bu model; iletişim
kanallarını daha etkin bir biçimde kullanabilmeyi
araştırmak ve elektronik ortamda enformasyon
aktarımı sırasında oluşan teknik sorunları ortadan
kaldırmayı amaçlamıştır. Doğru cevap D’ dir.3. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin ana
unsurlarından birisi değildir?
A) Gönderici
B) İleti
C) Kanal
D) Alıcı
E) Sinyal
Çözüm: İletişim sürecinin ana unsurları gönderici,
ileti, kanal, alıcıdır. Sinyal, iletişim sürecinin ana
unsurlarından birisi değildir. Doğru cevap E’ dir.

4. Göndericinin alıcıya aktardığı sözlü ya da sözsüz
tüm bilgilere ne ad verilmektedir?
A) İleti
B) İleti
C) Kod
D) Hedef
E) Alıcı
Çözüm: Göndericinin alıcıya aktardığı sözlü ya da
sözsüz tüm bilgilere ileti denmektedir. İleti, iletişim
sürecinin merkezini oluşturur. İletişim sürecinde
gönderici ile alıcı arasındaki köprüyü oluşturur ve
iletişimin başarısını doğrudan etkiler. Doğru cevap
B’ dir.

5. Göndericinin alıcıya iletisini gönderebilmek için
kullandığı araç, iletişim sürecinde ne olarak
tanımlanmaktadır?
A) Kod
B) Köprü
C) Gösterge
D) Kanal
E) Uyum
Çözüm: Göndericinin alıcıya iletisini gönderebilmek
için kullandığı araç, iletişim sürecinde kanal olarak
tanımlanmaktadır. Kanal; ses, beden, yazı, resim,
fotoğraf, telefon, televizyon gibi sözlü ya da sözsüz
araçlardan oluşabilir. Doğru cevap D’ dir.6. Çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla alıcıdan
göndericiye gönderilen ileti biçimlerine ne ad verilir?
A) Gürültü
B) Ortam
C) Dönüt
D) Mesaj
E) Kaynak
Çözüm: Göndericinin alıcıya aktardığı sözlü ya da
sözsüz tüm bilgiler mesajdır. Kaynak ise göndericinin
diğer ismidir. Ortam (Bağlam): İletişimin oluştuğu
çevre ortam ya da bağlam olarak tanımlanır.
Gürültü: İletişim sürecini olumsuz etkileyen bütün
unsurlar gürültü olarak ifade edilir. Doğru cevap C’
dir.

7. Aşağıdaki seçeneklerin hangisi, iletişim sürecinde
iletinin yorumlanmasına etkisi olan “ortam”ın
özellikleri arasında yer almaktadır?
A) Alıcının iletiye karşı tepkisi
B) İletinin algılanıp algılanmadığı
C) İleti açık ve anlaşılır olması
D) Kişilere bağlı sosyal özellikler
E) İletiler aracılığıyla sosyal etkileşim
Çözüm: Ortam (Bağlam): İletişimin oluştuğu çevre
ortam ya da bağlam olarak tanımlanır. Ortam
psikolojik, fiziksel hususlar içerir ve iletinin nasıl
yorumlanacağına etki eder. Bu sebeplere bağlı
olarak iletişim ortamı şu özelliklere göre
değerlendirilebilir: • İletişimdeki kişilere bağlı
sosyal özellikler • İletişim ortamının sosyal özellikleri
• İletişim ortamının fiziksel özellikleri. Doğru cevap
D’ dir.

8. Aşağıdakilerden hangisi Shannon ve Weaver
Modeli ile Osgood ve Schramm Modeli arasındaki
temel farktır?
A) Shannon ve Weaver kaynağa vurgu yaparken,
Osgood ve Schramm alıcıya vurgu yapar.
B) Shannon ve Weaver alıcıya vurgu yaparken,
Osgood ve Schramm kaynağa vurgu yapar.
C) Shannon ve Weaver iletiye vurgu yaparken,
Osgood ve Schramm kanala vurgu yapar.
D) Shannon ve Weaver kanala vurgu yaparken,
Osgood ve Schramm aktörlerin davranışlarına
vurgu yapar.
E) Shannon ve Weaver gürültüye vurgu yaparken,
Osgood ve Schramm etkiye vurgu yapar.
Çözüm: Shannon modelinin düz çizgisel modeline
karşılık Osgood ve Schramm modeli daireseldir. Bu
iki model arasında şu farklardan söz edilebilir:
Shannon öncelikle gönderici (verici) ve alıcı
arasında araç görevi gören kanallara yönelir.
Osgood ve Schramm ise iletişim sürecindeki
aktörlerin davranışlarına yönelir. Doğru cevap D’
dir.

9. Aşağıdaki şıklardan hangisi bireyler arası iletişim
ile ilgili doğru bir ifadedir?
A) Kişilerin farkında olarak birbirine ilettiği
mesajlardır.
B) Beden dili yoluyla iletişim kurulabilir.
C) Sözlü iletiler yoluyla gerçekleşir.
D) Taraflardan biri sustuğu zaman iletişim sona
erer.
E) İletişimin başlaması için göz teması zorunludur.
Çözüm: Bireyler arası iletişim kişilerin farkında
olarak ya da olmayarak birbirlerine ilettikleri duygu,
düşünce ve ifadelerdir. Bu nedenle A şıkkı yanlıştır.
Sözlü ya da sözsüz iletiler yoluyla gerçekleşebilir. Bu
nedenle B şıkkı yanlıştır. Susmak da bir iletişim
mesajıdır. Bu nedenle susarak da bireyler arası
iletişim devam edebilir. Buna göre, D şıkkı da
yanlıştır. Göz temasına geçmemek iletişim
kurulmadığını göstermez. Bu nedenle E şıkkı da
yanlıştır. Doğru cevap B’ dir.

10. Çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla alıcıdan
göndericiye gönderilen ileti biçimleridir. Gönderici
ile alıcı arasındaki iletişim bağlantısını sağlar ve
iletişim sürecinin son aşamasıdır. Yukarıda
bahsedilen aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ortam
B) Gürültü
C) Dönüt
D) Bağlam
E) Mesaj
Çözüm: Geri bildirim (dönüt), çeşitli iletişim
kanalları aracılığıyla alıcıdan göndericiye
gönderilen ileti biçimleridir. Gönderici ile alıcı
arasındaki iletişim bağlantısını sağlar ve iletişim
sürecinin son aşamasıdır. Doğru cevap C’ dir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi