760 views

BİREYLER ARASI İLETİŞİM – Bireylerarası İletişimde Kültür Çözümlü Sorular 1

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

BİREYLER ARASI İLETİŞİM
Bireylerarası İletişimde Kültür
Çözümlü Sorular 1

1. Aşağıdakilerden seçeneklerde verilen hangi kültür
tanımı yanlış ifadeler içermektedir?
A) Kültür, sembol, anlam ve normların tarihsel
anlatım sistemidir.
B) Kültür, insan toplulukları tarafından insanın
temel gereksinimlerini karşılamak üzere üretilen
her türlü insan yapısı ürünler bütünüdür.
C) Kültür, bir ulusun yaşam tarzlarının
tamamındaki sanatsal stil (tarz-üslup) birliğidir.
D) Kültür, insan davranışlarını ve insanın yarattığı
maddi ve maddi olmayan ürünleriyle görünür hale
gelen fikir, inanç, düşünce ve değer yönelimleri
sistemidir.
E) Kültür, insanoğlunun kendisini düşünmeden
dünyanın refahı ve geleceği için dünyada
kendiliğinden var olan her şeydir.
Çözüm: A, B, C ve D şıklarında verilen kültür
tanımları doğru olmakla birlikte E seçeneğindeki
tanım yanlış ifadeler içermektedir. Kültür insan için,
insanlık için, insanlar tarafından hatta bazen insana
rağmen, yaratılmış, bulunmuş her şeydir.
Algılayabildiğimiz, kavrayabildiğimiz,
düşünebildiğimiz her şey. Başka deyişle, kültür,
insanoğlunun kendi için, kendi mutluluğu, rahatı ve
potansiyel güçleri adına kendinin var ettiği, var
edebildiği her şeydir. Doğru cevap E’ dir.

2. Roma’da bir restoranda arkadaşınızla yüksek sesle
konuşabilirken, aynı sohbeti Londra’da bir restorantta
yapmaya kalkıştığınızda yan masadakilerin şikayeti
ile karşılaşabilirsiniz. Bu durumu aşağıda
verilenlerden hangisiyle açıklayabilirsiniz?
A) Toplumsal sınıflar
B) Beden dili
C) Sözlü iletişim
D) Sözsüz iletişim
E) Kültürler arası faklılıklar
Çözüm: Soruda verilen örnek kültürler arası
faklılıklara verilebilecek bir örnektir. Ülkeden ülkeye,
kültürden kültüre değişiklik arz eder. Doğru cevap E’
dir.3. Kültür içindeki farklılıkların sanayileşmiş, gelişmiş
toplumlarda daha fazla olmasının nedenleri arasında
aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Farklı meslek gruplarının bulunması
B) Benzer yaşam biçimlerini paylaşmaları
C) Dış etkilere daha açık olmaları
D) Farklı nüfus gruplarının yer alması
E) Daha özgürlükçü olmaları
Çözüm: Kültür içerisindeki farklılıklar, geleneksel
otoriter kültürlerde daha az, sanayileşmiş, gelişmiş
toplumlarda daha fazladır. Geleneksel otoriter
kültürde yaşayan toplumlar benzer
yaşam biçimlerini, benzer değerleri paylaşan
toplumlardır. Bu nedenle, kültürel değişim
daha yavaş gerçekleşir. Özgürlükçü, çağdaş
toplumların ise farklı nüfus gruplarının yaşadığı,
bireylerin farklı meslek gruplarına sahip olduğu
toplumlar olması nedeniyle daha
hızlı değişim-dönüşüm geçirebilen; dış etkilere daha
açık ya da yatkın toplumlar olduğu
söylenebilir. Doğru cevap B’ dir.

4. Bir sosyal grubun kendisi için ilke edindiği ve grup
üyelerinin eylemlerini
yönlendiren davranış kuralları bütünü ya da ahlak
alanında doğru eylemi belirleyen kural, uygun
davranış için standart, eylemde temele alınan
davranış ilkesi olarak tanımlanan kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Norm
B) Değer
C) İnanç
D) Alt kültür
E) Üst sınıf
Çözüm: Normlar ise bir sosyal grubun kendisi için
ilke edindiği ve grup üyelerinin eylemlerini
yönlendiren davranış kuralları bütünü ya da ahlak
alanında doğru eylemi belirleyen kural, uygun
davranış için standart, eylemde temele alınan
davranış ilkesi olarak tanımlanır. Norm aynı
zamanda değeri yargılamak ya da değer biçmek için
kullanılan ölçüdür. Doğru cevap A’ dır.
5. Bir unsura kültür diyebilmek için onun en başta
hangi özelliğe sahip olması gerekmektedir?
A) Duygusal olmalıdır
B) Geçerli sebebe dayanmalıdır
C) Kimse itiraz etmemelidir
D) İnsan eliyle yapılmalıdır
E) Başka toplumlardan farklı olmalıdır
Çözüm: Tanımlardan yola çıkarak söyleyebiliriz ki,
kültür konusunda önemli bir nokta karşımıza
çıkmaktadır. O da “insan eliyle yapılması”dır.
Doğanın gücüyle meydana gelen oluşumlar,
doğadaki canlıların yaşamlarını devam ettirmek için
yaptıkları kültür değildir. Doğru cevap D’ dir.6. Latince “cultura” kelimesinden gelen kültür
kavramının köken olarak anlamı nedir?
A) Ağaç
B) Ekin ekmek
C) Çocuk büyütmek
D) Ticaret
E) Sanat
Çözüm: Kültür, Latince “cultura” kökünden
türetilmiş Fransızca bir kelimedir. Ekin ekmek,
yetiştirmek, terbiye etmek anlamlarına gelmektedir.
Doğru cevap B’ dir.

7. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel otoriter kültür
anlayış arasında bulunmaz?
A) Evreni anlamaya insanın gücü yetmez.
B) Bireyin kendine özgün değeri yoktur
C) İletişim kurarken açık-seçik doğrudan mesajlar
kullanılır.
D) Mütevazilik teşvik edilir
E) Din ve devlet ayrımı yoktur.
Çözüm: Geleneksel kültüre göre evreni anlamaya
insanın gücü yetmez, bireyin kendine özgü değeri
yoktur, mütevazilik teşvik edilir ve din ve devlet
ayrımı yoktur. İletişim kurarken açık-seçik doğrudan
mesajlar ise özgürlükçü çağdaş anlayış içerisinde yer
almaktadır. Doğru cevap C’ dir.

8. Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan temel
ögelerden biri olan efsanelerdeki kahramanların
temel işlevidir?
A) Bireyler arası iletişimi sağlamak
B) Toplumdaki inanç sistemini kurmak
C) Toplumlar arası savaşlara yön vermek
D) Ahlaki davranışlara örnek teşkil etmek
E) Toplumsal anlaşmazlıkları gidermek
Çözüm: Kahramanlar dilden dile anlatıla gelen
efsanelerde, toplumun benimseyip üstün tuttuğu bir
takım ahlaki değer ve erdemlere sahip, bu konuda
örnek teşkil eden unsurlardır. Doğru cevap D’ dir.

9. Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden
değildir?
A) İnsan eliyle yapılması
B) Tarihi sürece dayanması
C) Temelinde insanı barındırması
D) Doğadaki canlıların yaşamlarını devam
ettirmeeri için yapılmış olması
E) Maddi ve manevi nitelikte olması
Çözüm: Doğanın gücüyle meydana gelen oluşumlar,
doğadaki canlıların yaşamlarını devam ettirmek için
yaptıkları kültür değildir. Örneğin arıların doğadaki
petek ve bal yapması kültür değildir. Doğru cevap D’
dir.

10. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel otoriter
kültürün bir özelliğidir?
A) İnsan hem kendini hem de evreni inceleyerek
anlayabilir
B) Kadercidir
C) Devlet birey içindir
D) Kadın-erkek eşittir
E) Materyalisttir
Çözüm: geleneksel otoriter kültür kadercidir. Buna
karşın özgürlükçü çağdaş anlayış materyalisttir.
Doğru cevap B’ dir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi