519 views

DEVLET BÜTÇESİ ÇÖZÜMLÜ SORULAR

DEVLET BÜTÇESİ
Harcama-gelir Tahminleri, Politika Ve Program Analizleri
Çözümlü Sorular 1

1. Aşağıdakilerin hangisi zaman serisi yönteminde
kullanılan tahmin araçlarından biri değildir?
A) ARMA
B) Hareketli ortalamalar tekniği
C) Regresyon Analizi
D) Exponential smooting tekniği
E) Box- Jenkins tekniği
Çözüm: Nedensel tahmin yönteminin iki örneği,
regresyon analizi ve ekonometrik modellerdir.
Regresyon analizi, harcama tahminlerinden daha çok
gelir tahminlerinde kullanılmaktadır. Doğru cevap
C’dir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

2. Bir ayakkabı firmasında çalışan ilave işçi ayakkabı
üretimini 10 birim arttırmışsa bu işçinin verimliliği
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 20
B) 15
C) 10
D) 5
E) 1
Çözüm: Ayakkabı fabrikasında ilave bir işçi (girdi)
ayakkabı üretimini 5 birim arttırmış ise o işçinin
verimliliği 5’tir. Doğru cevap D’dir.3. Aşağıdakilerin hangisi “Belirli bir kamu
hizmetinin veya kamu yatırım projesinin sosyal
faydaları ile sosyal maliyetlerinin karşılaştırılması ile
bir sonuca ulaşmaya çalışmak” için kullanılan
analizdir?
A) Fayda Maliyet Analizi
B) Maliyet Etkenlik Analizi
C) Stratejik Analiz
D) Yöneylem Araştırması
E) İşlem Analizi
Çözüm: Bu teknikte, projenin veya hizmetin öncelikle
faydalarının ve maliyetlerinin belirlenmesi, bunların
yıllar itibariyle değerlerinin tahmin edilmesi daha
sonra ise yıllaritibariyle fayda ve maliyetlerin
bugünkü değerlere indirgenmesi ve son olarak da
karar alınması gerekir. Bu teknik, maliyetlerin ve
faydaların para birimi cinsinden ifadesini
gerektirmektedir. Doğru cevap A’dır.

4. Aşağıdakilerin hangisi Yöneylem araştırmasının
kullandığı tekniklerdendir?
I. Doğrusal programlama
II. Kuyruk Teorisi
III. Monte karlo ve oyun teorisi
A) I-II
B) Yalnız III
C) I-III
D) Yalnız I
E) I-II-III
Çözüm: Yöneylem araştırması doğrusal
programlama, kuyruk teorisi, Monte Karlo ve oyun
teorisi gibi teknikleri kullanarak sonuca
ulaşmaktadır. Doğru cevap E’dir.

5. Aşağıdakilerin hangisi “Delphi tekniği” ile ilgili
yanlıştır?
A) Bu teknik, birden çok bütçe uzmanının
görüşlerinin alınmasını amaçlamaktadır
B) Bu teknikte, bir koordinatör veya moderatör
birçok uzmanla görüşüp tahmin edilecek konu ile
ilgili görüşleri alır
C) Uzmanların birbirleri ile konu üzerinde
tartışmaları ve konuşmaları tavsiye edilir
D) Uzmanların kim oldukları bilinmez
E) Yönetici, uzmanlardan gelen tüm görüşleri
toplar ve bu görüşlerden bir rapor hazırlar
Çözüm: Uzmanların birbirleri ile konu üzerinde
tartışmaları ve konuşmaları yasaktır. Doğru cevap
C’dir.

6. Analizlerde karar almada kullanılan ölçülerden biri
olan ve “bir programda kullanılan girdi çıktı ilişkisi”
anlamına gelen ölçü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Etkinlik
B) Verimlilik
C) Etkenlik
D) Eşitlik
E) Nicelik
Çözüm: Tanımı verilen ölçü verimliliktir. Doğru
cevap B’dir.7. Bu yöntem en basitinden en karmaşığına kadar
geniş bir çeşitliliğe sahiptir. Bu yöntemle yapılan
tahminlerin isabet derecesi geçmiş verilerin uzunluğu
ile ilişkilidir. Bu yöntem, tahmin edilecek
değişkendeki geçmiş yıl verilerini ele alıp bu verilere
dayalı olarak çıkan trendin devam edeceği
varsayımına dayalıdır. Yukarıda verilen açıklama
yöntemlerden hangisini ifade etmektedir?
A) Birim maliyete dayalı yöntem
B) Yargıya dayalı tahmin
C) Zaman serisi yöntemi
D) Delphi tekniği
E) Basit yöntem
Çözüm: Zaman serisi yöntemi en basitinden en
karmaşığına kadar geniş bir çeşitliliğe sahiptir. Bu
yöntemle yapılan tahminlerin isabet derecesi geçmiş
verilerin uzunluğu ile ilişkilidir. Bu yöntem, tahmin
edilecek değişkendeki geçmiş yıl verilerini ele alıp bu
verilere dayalı olarak çıkan trendin devam edeceği
varsayımına dayalıdır. Doğru cevap C’dir.

8. I .Yargıya dayalı tahmin
II. Birim maliyet dayalı yöntem
III. Basit yöntem
IV. Zaman serisi yöntemi Yukarıdaki
yöntemlerden hangileri nicel yöntemler arasında yer
alır?
A) I – II
B) II – III
C) III – IV
D) I – IV
E) II – IV
Çözüm: Yargıya dayalı tahmin ve birim maliyet
dayalı yöntem nitel yöntemler arasında yer alırken
basit yöntem ve zaman serisi yöntemi nicel yöntemler
arasında yer alır. Doğru cevap C’dir.

9. “Belirli bir kamu hizmetinin veya kamu yatırım
projesinin sosyal faydaları ile sosyal maliyetlerinin
karşılaştırılması ile bir sonuca ulaşmaya çalışmak, bu
analiz türü ile mümkündür. Bu teknikte, projenin
veya hizmetin öncelikle faydalarının ve
maliyetlerinin belirlenmesi, bunların yıllar itibariyle
değerlerinin tahmin edilmesi daha sonra ise yıllar
itibariyle fayda ve maliyetlerin bugünkü değerlere
indirgenmesi ve son olarak da karar alınması gerekir.
Bu teknik, maliyetlerin ve faydaların para birimi
cinsinden ifadesini gerektirmektedir.” Yukarıda
verilen açıklama aşağıda yer alan analiz
tekniklerinden hangisini ifade etmektedir?
A) Fayda Maliyet Analizi
B) Maliyet Etkenlik Analizi
C) Stratejik Analiz
D) Yöneylem Araştırması
E) İşlem Analizi
Çözüm: Belirli bir kamu hizmetinin veya kamu
yatırım projesinin sosyal faydaları ile sosyal
maliyetlerinin karşılaştırılması ile bir sonuca
ulaşmaya çalışmak, fayda maliyet analizi ile
mümkündür. Bu teknikte, projenin veya hizmetin
öncelikle faydalarının ve maliyetlerinin belirlenmesi,
bunların yıllar itibariyle değerlerinin tahmin edilmesi
daha sonra ise yıllar itibariyle fayda ve maliyetlerin
bugünkü değerlere indirgenmesi ve son olarak da
karar alınması gerekir. Bu teknik, maliyetlerin ve
faydaların para birimi cinsinden ifadesini
gerektirmektedir. Doğru cevap A’dır.

10. Aşağıdakilerin hangisi “Senaryo Yazma”
tekniğini kullanılır?
A) Maliyet Etkenlik Analizi
B) Fayda Etkinlik Analizi
C) Stratejik Analiz
D) Yöneylem Araştırması
E) İşlem Analizi
Çözüm: Stratejik analize örnek olarak senaryo yazma
gösterilebilir. Senaryo yazma gelecekteki olası
olayların spekülatif değerlendirmelerini yapar ve
bunlara göre analizleri farklılaştırır. Doğru cevap
C’dir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi