1.671 views

Dış Ticarette Bilgisayar Uygulamaları Dersi Alıştırma Soruları

  • Soru 1 – Aşağıdakilerden hangisi bilgi ekonomisinin temel özellikleri arasında yer almaz?
  • A – Liberallik
  • B – Sınırsızlık
  • C – Dijitallik
  • D – Küresellik
 • E – Bilgelik


  • Soru 2 –
   Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret hacmini
   arttırma yolunda bilişim teknolojilerinin
   kullanıldığı modern yöntemlerden biri
   değildir?
  • A – Firmaların internet siteleri kurmaları
  • B – Firmaların uluslararası fuarlara katılmaları
  • C – Firmalın arama motorlarına dahil olmaları
  • D – Firmaların elektronik pazar yerlerine üye
   olmaları
 • E – Firmaların gelen giden ürünlerini ve
  araçlarını uydu sistemleriyle takip etmeleri


  • Soru 3 –
   Aşağıdakilerden hangisi E-Ticaretin dezavantajları arasında yer almaz?
  • A – Yasal sorunlar
  • B – Elektronik sözleşmelerle ilgili sorunlar
  • C – Elektronik imza sorunu
  • D – Mal çeşitliliğinin artması sorunu
 • E – Şifreleme sorunu
  • Soru 4 – Resmi yazışmalarda hem üst makama hem de alt makama yazılan yazıların metin
   bölümü nasıl sonlandırılmalıdır?
  • A – Arz ederim
  • B – Rica ederim
  • C – Arz ve rica ederim
  • D – Saygılarımla
 • E – Gereğinin yapılması


  • Soru 5 –
   İşlem tablolarında veri girişi ve üzerinde hesaplama yapılabilen, işlemlerin
   gerçekleştirildiği satır ve sütunlardan
   oluşan alana ne ad verilir?
  • A – Hücre
  • B – işlem tablosu dosyası
  • C – Çalışma kitabı
  • D – Çalışma sayfası
 • E – Hesap tablosu

DIŞ TİCARETTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI
İnternet ve diğer iletişim teknolojilerini de
bünyesine alan yeni Türk Ticaret Kanunu
hangi yıl yürürlüğe girmiştir?
1.
A) 2009
B) 2010
C) 2011
D) 2012
E) 2013Aşağıdakilerden hangisi Ar-Co teknoloji
endeksine göre ülkelerin teknolojik
yetenekleri açısından oluşturulmuş
sınıflandırmalardan biri değildir?
2.
A) Lider ülkeler
B) Potansiyel-Lider ülkeler
C) Orta-düzey ülkeler
D) Geç gelenler
E) Marjinaller

Aşağıdakilerden hangisi firmaların ithalat ve
ihracat miktarlarını artırmak için
izleyebilecekleri geleneksel yöntemlerden
biri değildir?
3.
A) İnternet teknolojisini kullanmak
B) Yeni pazarlara girmek
C) Uluslararası fuarlara katılmak
D) Dış pazar araştırmaları yapmak
E) Aracı organizasyonlar kullanmak

Bilgiyle ilgili faaliyetler için yapılan
harcamaların, toplam harcamalar içindeki
payını gösteren aşağıdakilerden hangisidir?
4.
A) Fiyat sepeti
B) Bilgi endeksi
C) ArCo endeksi
D) BİT-Gelişme endeksi
E) Bilgi oranı

Aşağıdaki ifadelerden hangisi bilgi
ekonomisinin “küresellik” özelliğine
ilişkindir?
5.
A) Bilgi temel üretim faktörüdür.
Ekonomik dinamizm ve rekabet hıza bağlı
artmaktadır.
B)
Kurumlar insan kaynaklarına dayalı yeniden
yapılanmaktadır.
C)
D) Mekan ve zamandan bağımsız bir yapıdadır.
Sanal ortamda doğmuş, çoğalmış ve
yayılmaktadır.
E)Kurumsal internet siteleri ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
6.
A) İnternet sitesi şirketin görsel kimliğidir.
İnternet sitesi şirketin kurumsal kimliğini
yansıtan yüzüdür.
B)
İnternet sitesi sürekli değişebilen içerikler
sunmalıdır.
C)
İnternet sitesi firmaların faaliyetleri hakkında
bilgi verir.
D)
İnternet sitesini kurmak kanuni bir zorunluluk
değildir.
E)

Aşağıdakilerden hangisi güvenli elektronik
imza ile düzenlenemez?
7.
A) Kambiyo senedi
B) Teyit mektubu
C) İştirak taahhütnamesi
D) Toplantı çağrıları
E) Fatura

Aşağıdakilerden hangisi bilgi teknolojilerinin
girişimciliğe olan başlıca etkileri arasında
yer almaz?
8.
A) Maliyet azaltma
B) Bilgi ve iletişim sağlama
C) Rekabet avantajı yaratma
D) Prestij ve popülarite yaratma
E) Pazarlara erişim sağlama

Aşağıdakilerden hangisi e–ticaretin firmalara
olan dezavantajlarından biri değildir?
9.
A) Güvenlik sorunları
B) Stok ve envanter sistemine etkisi
C) Dil sorunları
D) Elektronik imza sorunu
E) İnternet eşitsizliği

Bir işlem tablosu uygulamasında A1
hücresinde 120.000, A2 hücresinde 210.000
değeri varsa, iki değer arasındaki yüzde
değişimi veren A3 hücresindeki formül
aşağıdakilerden hangisidir?
10.
A) =((A2-A1)/A2)*100
B) =(A2+A1)/(A2*100)
C) =(A1/A2)/A2*100
D) =A2-A1/A2*100
E) =A2-A1*(A2*100)

Aşağıdakilerden hangisi internet ağının
dünya genelinde geçerli olmasını sağlayan
protokoldür?
11.
A) PCN
B) TCP/IP
C) UNSAC
D) WP/IC
E) NCTS

Aşağıdakilerden hangisi işlem tablosu
programlarından biri değildir?
12.
A) VisiCalc
B) Lotus 123
C) Power Point
D) Corel Quattro Pro
E) Microsoft ExcelKelime işlemcide oluşturulan tabloda
hücreler arası geçiş yaparken aşağıdaki
tuşlardan hangisi kullanılır?
13.
A) TAB
B) Shift
C) Ctrl
D) AltGr
E) Esc

Aşağıdakilerden hangisi kelime işlemci
programında adres mektup birleştirme
işlemleri adımları arasında yer almaz?
14.
A) Etiketi ayarlama
B) Alıcı listesini arıtma
C) Ana belge oluşturma
D) Yer tutucuları etiketlere ekleme
E) Etiketleri adres listenize bağlama

Çeşitli bilgilerin, anlamlı parçalara
ayrılmasına, bu bilgilerle hesaplamalar
yapılmasına, yapılan hesaplamalardaki
değişimlerin gerçekleştirilmesine, ileride
ortaya çıkabilecek değişimlerin
öngörülmesine yardımcı olmak üzere
hazırlanmış program aşağıdakilerden
hangisidir?
15.
A) Kelime işlem programları
B) Bilgisayar programları
C) Yazım programları
D) Sunum programları
E) İşlem tablosu programları

Aşağıdakilerden hangisi işlem tablolarında
bir sayı aralığını göstermektedir?
16.
A) (F5:F5)
B) (F5/F10)
C) (F5+F10)
D) (F5-F10)
E) (F5=F10)

Dış ticaret belgelerinin kelime işlemci ile
düzenlenmesinde imza bölümünde, imza
satırlarının sağında kaç karakterlik boşluk
bırakılmalıdır?
17.
A) 1-3
B) 3-4
C) 4-6
D) 6-7
E) 7-9

Aşağıdakilerden hangisi kelime işlemci
programında tablo şekillendirmek için
kullanılan temel yöntemlerden biri değildir?
18.
A) Bilgileri sıralamak
B) Tabloyu numaralandırmak
C) Bir satır ya da sütun eklemek
D) Hücreleri bölmek
E) Bir satır ya da sütun silmek

Aşağıdakilerden hangisi işlem tablolarında
geçerli bir hücre adresidir?
19.
A) 7d
B) 3h
C) 5De
D) C4
E) F8aResmi yazışmalarda hem üst makama hem de
alt makama yazılan yazıların metin bölümü
nasıl sonlandırılmalıdır?
20.
A) Saygılarımla
B) Arz ederim
C) Rica ederim
D) Gereğinin yapılması
E) Arz ve rica ederim

A Grubu Cevap Anahtarı
1  2  3  4  5  6   7  8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D C  A  E  C  E  A  D  B   A   B   C   A   C   E   A   C   B   D   E

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi