1.962 views

Doğum Bilgisi ve Suni Tohumlama Dersi Alıştırma Soruları

  • Soru 1 – Aşağıdakilerden hangisi sperma sulandırıcılarının özelliklerinden biri değildir?
  • A – Spermayı soğuk şokuna karşı korumalıdır.
  • B – Sulandırıcılar düşük ozmotik basınca sahip
   olmalıdır.
  • C – Ortamın pH değerini dengeleyebilmelidir.
  • D – Spermatozoitlerin enerji gereksinimini
   karşılamalıdır.
 • E – Bakteriyel üremeyi kontrol edecek gerekli
  antibiyotikleri içermelidir.


  • Soru 2 –
   Aşağıdakilerden hangisi fetal dönemin özelliğidir?
  • A – Doku ve organların oluştuğu dönemdir.
  • B – Çiftleşmenin olduğu dönemdir
  • C – Yavru bu dönemde hücresel beslenme ile
   beslenir.
  • D – Hücresel bölünmenin en hızlı olduğu
   dönemdir.
 • E – Doğumdan sonraki ilk 40 günlük dönemdir.
  • Soru 3 – Meme başı kanalının çevresinde sütün kendiliğinden akmasını önleyen kassal yapı
   hangisidir?
  • A – Laktosebum
  • B – Lizozim
  • C – Sfinkter
  • D – Sinüs laktiferus
 • E – Fürstenberg Rozeti
  • Soru 4 – Köpeklerde en kısa gebelik süresi aşağıdakilerden hangisinde görülür?
  • A – Tilkide
  • B – Küçük ırk köpeklerde
  • C – Dobermanlarda
  • D – Kangal köpeklerinde
 • E – Av köpeklerinde


  • Soru 5 –
   Yeni doğan yavrular hangi sıklıkla beslenmelidir?
  • A – Günde 3 kez
  • B – Günde bir kez
  • C – 1-3 saat ara ile
  • D – 12 saat ara ile
 • E – Önünde her zaman süt bulunmalıdır

DOĞUM BİLGİSİ VE SUNİ TOHUMLAMA
Gebelik Patolojisi
1. Aşağıdakilerden hangisi embriyonik ve fetal
kayıplara neden olan çevresel faktörlerden biri
değildir?
A) Uterus hastalıkları
B) Teratojenler
C) İklim
D) Kromozom anomalileri
E) Beslenme
Çözüm: Çevresel faktörler iklim, beslenme, stres,
ovulasyon oranı, normal feto-maternal (fetüs ile anne
arasındaki) tanıma faktörlerindeki başarısızlık,
uterus hastalıkları, hormonlar, enfeksiyöz ajanlar ve
teratojenleri içermektedir. Genetik faktörler ise, tek
gen defektleri, poligenik anormal bağlar ve
kromozom anomalilerini içermektedir. Doğru cevap
D’ dir.



2. Aynı kızgınlık döneminde, yumurtaların değişik
erkek hayvanların spermatazoonları ile döllenmesine
ne ad verilir?
A) Anasarca
B) Süperfekondasyon
C) Akondroplasti
D) İnterseksüalite
E) Süperfetasyon
Çözüm: Süperfekondasyon, aynı kızgınlık döneminde
yumurtaların değişik erkek hayvanların
spermatazoonları ile döllenmesi olarak tanımlanır.
Doğru cevap B’ dir.

3. Gebeliğin erken dönemlerinde embriyonun ölmesi,
ancak fetal zarların gelişmelerine devam etmesi
sonucunda oluşan gelişme anomalisine ne ad verilir?
A) Schistosoma reflexum
B) Mola
C) Süperfekondasyon
D) Hidroallantois
E) Perosomus elumbus
Çözüm: Yumuşak kitle anlamına gelen molalar,
gebeliğin erken dönemlerinde embriyonun ölmesi,
ancak fetal zarların gelişmelerini sürdürmeleri
sonucunda oluşurlar. Doğru cevap B’ dir.

4. Göğüs ve karın boşluklarının tamamen
kapanmaması ile karakterize gelişme anomalisi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maserasyon
B) Perosomus elumbus
C) Schistosoma reflexum
D) Mola
E) İkili acaibatlar
Çözüm: Ruminantlarda ve domuzlarda gözlenen en
genel anomalilerden biridir. Göğüs ve karın
boşluklarının tamamen kapanmaması ile
karakterizedir. Doğru cevap C’ dir.



5. Aynı kızgınlık döneminde, yumurtaların değişik
erkek hayvanların spermatazoonları ile döllenmesine
ne ad verilir?
A) Anasarca.
B) Süperfekondasyon.
C) Akondroplasti.
D) İnterseksüalite.
E) Süperfetasyon.
Çözüm: Süperfekondasyon. Doğru cevap B’ dir.

6. Hematik tip mumifikasyon en çok hangi
hayvanlarda gözlenir?
A) Domuz
B) Koyun
C) İnek
D) Köpek
E) Kısrak
Çözüm: Hematik tip mumifikasyon ineklerde,
papiraseus tip ise koyun, keçi, kedi, köpek ve
domuzlarda görülür. Doğru cevap C’ dir.

7. Hematik tip mumifikasyon hangi hayvanlarda
gözlenir?
A) Domuz
B) Koyun
C) İnek
D) Köpek
E) Kısrak
Çözüm: Hematik tip mumifikasyon ineklerde,
papiraseus tip ise koyun, keçi, kedi, köpek ve
domuzlarda görülür. Doğru cevap C’ dir.

8. Fetüsün ödem tiplerinden birisi olan, beynin
ventriküluslarında veya beyin zarları arasında sıvı
toplanması olarak bilinen durum aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hidroamnion
B) Anasarca
C) Ascites
D) Hidroallantois
E) Hydrocephalus
Çözüm: Hydrocephalus, beynin ventriküluslarında
veya beyin zarları arasında sıvı toplanmasıdır.
Doğru cevap E’ dir.

9. Aşağıdaki gebelik patolojilerinden hangisi genetik
etkiler sonucu oluşan doğmasal anomaliye örnek
değildir?
A) Süperfetasyon
B) Familial ataksi
C) Arthrogryposis
D) Sindaktil
E) Dwarfism
Çözüm: Genetik etkiler sonucunda oluşan bazı gelişme
bozuklukları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
• Achondroplastie (akondroplasti; boğa – köpek
benzeri buzağı) • Tibial hemimelia (tibianın bir
bölümünün veya tamamının olmaması) • Cücelik
(dwarfism) • Hydrocephalus (hidrosefalus)
• Arthrogryposis (artrogriposis; eklemlerde
kontraktür ve fibrozis • Hip displazi (kalça eklemi
displazisi) • Familial ataksia (kasların koordinasyon
bozukluğu) • Tüysüzlük • FaktörIX yetersizliği
(hemofili hastalığı) • Sindaktil (iki veya daha fazla
parmağın birleşik olması) • Cryptorchidism
(kriptorşidizm, kriptorşidi) • Ovaryum ve testis
hipoplazileri • Müller kanallarının segmental aplazisi
• Skrotal ve inguinal fıtık • İnterseksüalite (çift
eşeylilik) Doğru cevap A’ dır.



10. Gebe olan bir dişinin yeniden kızgınlık
göstermesi, çiftleşmesi ve ovulasyonun olması ile
ikinci bir yavruya gebe kalınması durumuna ne ad
verilir?
A) Perosomus elumbus
B) Plasentanın ödemi
C) Mola
D) Süperfetasyon
E) Süperfekondasyon
Çözüm: Süperfetasyon, gebe olan bir dişinin yeniden
kızgınlık göstermesi, çiftleşmesi ve ovulasyonun
olması ile ikinci bir yavruya gebe kalması durumuna
denir. Doğru cevap D’ dir.

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Blog Kategorileri



Son Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi