629 views

DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

 DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
Duran Varlıklara İlişkin Dönemsonu İşlemleri
Çözümlü Sorular 1

1. Aşağıdakilerden hangisi Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nde mali duran varlıklarla ilgili hesaplardan biridir?
A) İştirak
B) İtfa değeri
C) Borsa rayici
D) Amortisman
E) Maliyet
Çözüm: İştirak. Doğru cevap A’dır.

2. Dönem sonu sayımında, demirbaşlar hesabına kayıtlı 500 tl değerindeki cihazın mevcut olmadığı ve kayıtlarda görülmeyen 1000 tl değerinde yazıcının olduğu tespit edilmiştir. Bu duruma ilişkin muhasebe kaydında hangi hesaba ne kadar alacak kaydı yapılır?
A) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı 500 Tl
B) Demirbaşlar hesabı 500 TL
C) Tesis, makine ve cihazlar hesabı 1000 Tl
D) Sayım ve tesellüm fazlaları hesabı 1000 Tl
E) Kasa hesabı 500 TL
Çözüm: Demirbaşlar hesabında kayıtlı bulunan fakat mevcut olmayan cihazın değeri kadar Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabına borç (500TL), Demirbaşlar hesabına alacak kayıt edilir. Kayıtlarda görülmeyen yazıcının değeri için ise Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabına alacak (1000TL) ve Demirbaşlar hesabına borç kaydedilir (1000TL). Tek bir yevmiye kaydında, Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabına 500 Tl, Demirbaşlar hesabına 500 TL borç kaydedilir. Sayım ve Tesellüm fazlaları hesabına ise 1000 Tl alacak kaydedilir. Doğru cevap D’dir.3. Normal amortisman yöntemine göre, faydalı ömrü 15 yıl, değeri 35000 TL ve kalıntı değeri 5000 TL olan bir demirbaşın 4. Yılın sonunda defter değeri kaç TL’dir?
A) 30000
B) 27000
C) 24000
D) 21000
E) 18000
Çözüm: Normal Amortisman yöntemi = (Maliyet – Kalıntı Değer)/ Tahmini Faydalı Ömür. Bu formüle göre yıllık amortisman miktarı: (35000 – 5000)/15 =2000 TL Dördüncü yılın sonunda birikmiş amortisman miktarı 2000 * 4 = 8000 TLMaliyet – Birikmiş Amortisman = Net Defter Değeri 35000 – 8000 = 27000 TL (4.yıl sonu net defter değeri) Doğru cevap B’dir.

4. İşletme tarafından kullanılarak, kiralanarak veya satılarak gelecekte ekonomik yararlar elde edilebilecek fiziksel niteliği olmayan ve yararlı ömrü bir yıldan uzun varlıklar şeklinde tanımlanan varlıklar için kullanılan genel ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mali duran varlıklar
B) Maddi duran varlıklar
C) Maddi olmayan duran varlıklar
D) Özel tükenmeye tabi varlıklar
E) Finansal varlıklar
Çözüm: Maddi olmayan duran varlıklar, işletme tarafından kullanılarak, kiralanarak veya satılarak gelecekte ekonomik yararlar elde edilebilecek fiziksel niteliği olmayan ve yararlı ömrü bir yıldan uzun olan varlıklardır. Doğru cevap C’dir.

5. Tekdüzen Muhasebe Sistemine göre haklar, şerefiye, kuruluş ve örgütlenme giderleri gibi sınıflandırılmış varlık grubu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mali duran varlıklar
B) Maddi duran varlıklar
C) Maddi olmayan duran varlıklar
D) Özel tükenmeye tabi varlıklar
E) Finansal varlıklar
Çözüm: Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nde maddi olmayan duran varlıklar şu şekilde sınıflandırılır: • Haklar • Şerefiye • Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri • Araştırma ve Geliştirme Giderleri • Özel Maliyetler • Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Doğru cevap C’dir.6. Bir işletmenin bir varlığın devamlı kullanımından beklediği veya elden çıkartıldığında elde etmeyi beklediği değer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özel maliyet değeri
B) Kullanım değeri
C) Gerçeğe uygun değer
D) Kalıntı değer
E) Borsa değeri
Çözüm: Kullanım değeri işletmenin bir varlığın devamlı kullanımından veya elden çıkarttığında elde etmeyi beklediği değerdir. Doğru cevap B’dir.

7. İşletmenin maddi duran varlıklarının envanteri sırasında, demirbaş olarak kayıtlı bir hesap makinesini bulunamamıştır. Bu durumda aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılmalıdır?
A) Demirbaşlar hesabı alacaklandırılır
B) Demirbaşlar hesabı borçlandırılır
C) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı alacaklandırılır
D) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı borçlandırılır
E) Birikmiş Amortismanlar hesabı alacaklandırılır
Çözüm: Noksan çıkan varlıklar, ilgili varlık hesabından düşülür ve noksanlığın nedeni araştırılmak üzere “197 Sayım ve Tesellüm Noksanları” hesabına kaydedilir. Doğru cevap A’dır.

8. Aşağıdakilerden hangisi hazır değerler grubunda yer almaz?
A) Kasa
B) Alınan Çekler
C) Alacak Senetleri
D) Bankalar
E) Diğer Hazır Değerler
Çözüm: İşletmenin, kasasındaki ve banka mevduat hesabındaki parası ile alınan ve verilen çekler ve diğer hazır değerler, hazır değer hesap grubunda yer almaktadır. Doğru cevap B’dir.

9. Etkin faiz oranı nedir?
A) Gelecekteki nakit tahsilatları tam olarak defter değerine indirgeyen orandır.
B) Geçmişteki borçların tam olarak defter değerine indirgeyen orandır.
C) Maliyet değeri ile değerlenen borçları belirleyen orandır
D) Dönem içinde menkul kıymetin değerini gösteren orandır.
E) Yatırım maliyeti ile satma maliyeti arasındaki orandır
Çözüm: Gelecekteki nakit tahsilatları tam olarak defter değerine indirgeyen orandır.. Doğru cevap A’dır.

10. Aşağıdakilerden hangisi hızlandırılmış amortisman yöntemlerinden birisidir?
A) Azalan Bakiyeler Yöntemi
B) Artan Bakiyeler Yöntemi
C) Ay Sayıları Yöntemi
D) Hafta Sayıları Yöntemi
E) Gün Sayıları Yöntemi
Çözüm: Azalan Bakiyeler Yöntemi. Doğru cevap A’dır.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi