1.510 views

Elektrik Enerjisi Üretimi Dersi Alıştırma Soruları

  • Soru 1 –

   Elektromanyetik indüksiyon etkisi ile
   elektrik üretmek için aşağıdaki lerden
   hangisine ihtivaç duyulmaz?

  • A – Manyetik alan
  • B – Bobin
  • C – Mıknatıs
  • D – İletken halka
 • E – Kimyasal çözelti


  • Soru 2 –

   Yüzey alanı  olan bir ac jeneratör
   bobini 300 sarıma sahiptir. Bobin, 0,5 T’ lık
   bir manyetik alan içinde 50 Hz değerindeki
   sabit bir frekansla dönmektedir.
   Jeneratörde üretilen indüksiyon emk’nin
   maksimum değeri kaç kVtur?   alınız.)

  • A – 1,4
  • B – 6,8
  • C – 21,2
  • D – 42,4
 • E – 58,2
  • Soru 3 –

   Yanma ısısı  J/kg olan 100 ton kömürün
   tamamen yanmasıyla elde edilecek enerji
   miktarı kaç kJ’dür?

  • A –
  • B –
  • C –
  • D –
 • E –
  • Soru 4 –

   Aşağıdakilerden hangisinde yanma doğru
   olarak tanımlanmıştır?

  • A – Yakıt içindeki karbon ve diğer yanabilen
   maddelerin belirli bir tutuşma sıcaklığının
   üstünde oksijenle birieşerek ısı ve ışık
   enerjisinin çıkmasıyla sonuçlanan kimyasal
   bir olgudur.
  • B – Yakıt içindeki fuel oil’in veya dizel yakıtın
   yanıp kül haline dönmesidir
  • C – Yakıtın içindeki maddelerin alev almasıdır
  • D – Katı yakıtın sıcaklığının azaltılıp toz haline
   dönüşmesidir
 • E – Kömürün ve fuel oil’in karıştırılıp toz haline
  dönüştürülmesidir.


  • Soru 5 –

   Bir nükleer reaksiyonda, reaksiyon öncesi
   toplam kütle 227 akb’dir. Reaksiyon
   sonunda ortaya çıkan ürünlerin toplam
   kütlesinin ise 220 akb olduğu anlaşılmıştır.
   Kütle kaybı nedeniyle reaksiyonda açığa
   çıkan enerjinin yaklaşık değeri kaç MeV
   dir? (1 akb = 931 MeV)

  • A – 2800
  • B – 3700
  • C – 4650
  • D – 6500
 • E – 9300
 • ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ

Rüzgar Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretimi
1. Bir rüzgar türbininde pala uzunluğu 40 cm’den 60 cm’ye çıkartıldığında türbin çıkış gücü % kaç artmaktadır?
A) 25
B) 50
C) 75
D) 100
E) 125
Çözüm: P=(1/2)*d*A*v^3 r1=0,4 m; A1=0,503; r2=0,6 m ; A2=1,131 % güç artışı=((A2-A1)/A1) *100 % güç artışı =125 Doğru cevap E’dir.2. Rüzgar hızının %20 ‘lik değişmesi türbin çıkış gücünü % kaç artırmaktadır?
A) 20
B) 44
C) 73
D) 107
E) 149
Çözüm: V1=1 ;P1=(1/2)*d*A*1^3 V2=1.2; P2=(1/2)*d*A*(1.2)^3=1.73P1 %güç artışı=((P2-P1)/P1)*100 %güç artışı=((1.73-1)/1)*100=%73 Doğru cevap C’dir.

3. Aşağıdakilerden hangisi bir rüzgâr türbininin bileşenlerinden birisi değildir?
A) Şalt tesisi
B) Hatve
C) Rotor
D) Jeneratör
E) Anemometre
Çözüm: Hatve, rotor, jeneratör ve anemometre bir rüzgâr türbininin bileşenlerindendir. Ancak Şalt tesisi bir rüzgâr türbininin bileşeni değildir. Doğru cevap A’dır.

4. Bir rüzgâr türbininde anemometrenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rüzgâr hızını algılar ve bu bilgiyi kontrol ünitesine gönderir
B) Rüzgâr yönünü görüntüler
C) Sapma mekanizmasına sinyal gönderir
D) Türbinin rüzgâra karşı dönmesini sağlar
E) Rüzgârın hızını keser
Çözüm: Anemometre rüzgâr hızını algılar ve bu bilgiyi kontrol ünitesine gönderir. Naselin üstünde anemometre yanına yerleştirilen rüzgârgülü ise rüzgâr yönünü görüntüler. Rüzgâr yönü değiştikçe sapma mekanizmasına sinyal göndererek türbinin rüzgâra karşı dönmesini sağlar. Doğru cevap A’dır.

5. Rüzgar türbininden güç eldesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Türbinden güç eldesinde hava yoğunluğunun önemi yoktur.
B) Türbinden elde edilecek enerji miktarı rüzgar hızı ile doğru orantılıdır.
C) Türbinden elde edilecek enerji miktarı tarama alanı ile doğru orantılıdır.
D) Türbinden elde edilecek enerji miktarı pala uzunluğu ile doğru orantılıdır.
E) Türbinden elde edilecek enerji miktarı kule yüksekliği ile doğru orantılıdır.
Çözüm: Türbinden elde edilecek enerji miktarı tarama alanı ile doğru orantılıdır. Rüzgâr türbinin gücü, P=(1/2) *ρ*A*v^3 eşitliğinden yararlanılarak hesaplanır. Burada P, watt cinsinden gücü, A palaların taradığı alanı, v ise m/s cinsinden rüzgârın hızını göstermektedir. Eşitlikteki ρ ise havanın deniz seviyesindeki yoğunluğudur. Tarama alanı, A=pi* r^2 eşitliği kullanılarak hesaplanır. Burada r pala uzunluğunu göstermektedir. Doğru cevap C’dir.6. Aşağıda güçleri verilen rüzgar türbinlerinden hangisi büyük ölçeklidir?
A) 10 kW
B) 20 kW
C) 30 kW
D) 50 kW
E) 120 kW
Çözüm: Ticari ölçekli rüzgâr türbini sistemleri en az 100 kW gücündeki sistemlerdir. Doğru cevap E’dir.

7. Palaların dönüş düzlemi ile yaptığı açı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hatve açısı
B) Tarama açısı
C) Rotor açısı
D) Pervane açısı
E) Nasel açısı
Çözüm: Hatve açısı palaların dönüş düzlemi ile yaptığı açıdır. Doğru cevap A’dır.

8. Pervanenin dönmesini sağlayan kanat geometrili yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pala
B) Rotor
C) Anemometre
D) Düşük hızla şaft
E) Dişli kutusu
Çözüm: Pervanenin dönmesini sağlayan kanat geometrili yapılara pala denir. Doğru cevap A’dır.

9. Bir rüzgâr türbininden yılda kaç kilovatsaat (kWh)’lik elektrik elde edilir?
A) 8.500.000 kWh
B) 7.00.000 kWh
C) 6.000.000 kWh
D) 4.500.000 kWh
E) 2.500.000 kWh
Çözüm: Bir rüzgâr türbininden 500 evin elektrik ihtiyacı olan yıllık 4.500.000 kWh(kilovatsaat) elektrik elde edilebilir. Doğru cevap D’dir.10. I. Dişli kutusu şaft hızını artırır II. Hızlı şaft ile jeneratörde elektrik üretilir. III. Rüzgâr ile türbin palaları döner IV. Elektrik kuleden aşağı kablolarla sevk edilir. V. Rotor düşük hızlı şaftı döndürür Yukarıda bir rüzgâr türbinin genel bileşenleri bazında elektrik enerjisi üretim aşamaları karışık bir sıralamayla numaralandırılarak verilmiştir. Bu sıralamanın doğru olarak verildiği seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A) III-V-II-IV-I
B) III-V-IV-I-II
C) III-V-II-I-IV
D) III-V-I- IV-II
E) III-V-I-II-IV
Çözüm: Rüzgâr türbininde öncelikle, rüzgâr ile türbin palaları döner. Sonrasında rotor düşük hızlı şaftı döndürür. Daha sonra dişli kutusu şaft hızını artırır. Burada rotordan yavaş hızlı şaft girer ve dişli mekanizmasıyla hızlı şafta aktarılır. Hızlı şaft ile jeneratörde elektrik üretilir. En son olarak, elektrik, kuleden aşağı kablolarla sevk edilir. Doğru cevap E’dir.

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi