1.957 views

Halk Masalları Dersi Alıştırma Soruları

  • Soru 1 – Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi
   doğrudan masal kavramıyla ilgili değildir? 
  • A – Sözlü kültür
  • B – Hoşça vakit geçirme
  • C – Anlatıcı-dinleyici
  • D – Zümrüdüanka
 • E – Taş kesilme
  • Soru 2 – Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü masal
   kahramanlarından biri değildir?
  • A – Devler
  • B – Cadılar
  • C – Cinler
  • D – Periler
 • E – Kediler


  • Soru 3 –
   Masallarda hainliği ve kötülüğü temsil eden
   karakter aşağıdakilerden hangisidir?
  • A – Köse
  • B – Dev
  • C – Keloğlan
  • D – Kocakarı
 • E – Padişah
  • Soru 4 – Motif kavramı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden
   hangisi yanlıştır?
  • A – Bir motif farklı motif gruplarının içinde de
   görülebilir.
  • B – Motif çalışmaları XX. yüzyılın başlarında
   başlamıştır.
  • C – Motif, farklı disiplinlerde farklı amaçlarla
   kullanılabilmektedir.
  • D – Bir kavramın motif olabilmesi için
   olağanüstülüğün alması şarttır.
 • E – Motif ile ilgili yapılan ilk çalışmalar, daha çok
  tanımlar etrafında oluşmuştur.


  • Soru 5 –
   Aşağıdakilerden hangisi Stith Thompson’un
   halk anlatmalarının motif kalalogundaki ana
   başlıklardan biri değildir?
  • A – Yasak
  • B – Erkeklik
  • C – Sihir
  • D – Cemiyet
 • E – Devler

HALK MASALLARI
Metin Merkezli Masal Kuramları
1. Mitlerin meteorolojik gelişimi teorisinin en büyük savunucusu kimdir?
A) Albert Kuhnn
B) Wilhem Girmm
C) Max Müller
D) Bedier Jung
E) Thpador Benfey
Çözüm: Bu teorinin en büyük savunucusu Franz Felix Adalbert Albert Kuhn’dur (1812-1881). Doğru cevap A’dır.2. Tarihi-coğrafi fin kuramı kurucusu kimdir?
A) Albet Kuhnn
B) Julius Krahn
C) Wilhem Kuhn
D) Bedier Jung
E) Springer Zalm
Çözüm: çözüm: Tarihî Coğrafi Fin Kuramının kurucusu Julius Krohn’dur. Doğru cevap B’dir.

3. Tarihi – coğrafi fin kuramının temel eserlerinden değildir?
A) Kaarle Krahn ‘ Halk Bilimi yöntemi’
B) Axel olrik ‘ Halk yasaları’
C) Antti Aoarne ‘Masaların tip kataloğu’
D) Stith Thompson ‘ Masal Tip Katoloğu’
E) Stith Thompson ‘ Halk Edebiyatın Motif İndeksi
Çözüm: Tarihi coğrafi fin kuramın temel eserleri arasında şunlar bulunmaktadır: Kaarle Krohn, “Halk Bilimi Yöntemi” (1926) – Axel Olrik “ Halk Anlatmalarının Epik Yasaları”(1909) – Antti Aarne “Masalların Tip Kataloğu” (1910) – Stith ompson “Masal Tip Kataloğu”(1928) – Stith ompson “Halk Edebiyatının Motif İndeksi” (1968). Doğru cevap B’dir.

4. Fin Folklor Kuramının diğer adı nedir?
A) Yapısalcı folklor kuramı
B) Fenemolojik folklor kuramı
C) Yeniden doğuş folklor kuramı
D) Yansıtmalı folklor kuramı
E) Karşılaştırmalı folklor kuramı
Çözüm: Kuramın farklı bir adlandırmayla “Karşılaştırılmalı Folklor Kuramı” olarak bilinmesi ise halk bilgisi ve özellikle de halk edebiyatı metinlerini karşılaştırmak suretiyle belli sonuçlara ulaşma düşüncesinin Fin kuramının temelinde var olmasından kaynaklanmaktadır. Doğru cevap E’dir.5. Fin okulunun çalışma yöntemlerinden değildir?
A) Yayınlama yönü
B) Temeller
C) Sonsöz
D) Analiz işlemi
E) Dönüşme yasaları
Çözüm: Fin okulunun çalışma yöntemini şu şekilde belirtmişlerdir: çalışma alanının sınırlanması, konunun seçimi ve etkinlik alanı, malzemenin elde edilmesi, malzemenin elenmesi, malzemenin düzenlenmesi, coğrafi sınırlandırmanın yapılması, analiz ı̇şlemi, yanlış hatırlamanın etkisi, yayılma (genişleme) etkisi, dönüşme yasaları, ölçütler, epik yasalar, temel yapı, özdeşlik , ana vatan ve göç yayılma yönü, yayılma biçimi, çıkış zamanı, temeller (çekirdek yapı), son sözdür. Doğru cevap A’dır.

6. Stith Thompson’un bugün kabul edilen beşli sınıflandırmasından değildir?
A) La Fonten Masalları
B) Hayvan masalları
C) Asıl Halk masalları
D) Zincirlemeli masallar
E) Sınıflamaya girmeyen masallar
Çözüm: “Stith Thompson’ın bugün de kabul edilip uygulanan beşli sınıflandırması şöyledir: Hayvan masalları, asıl halk masalları, güldürücü hikâyeler, nükteli fıkralar, zincirlemeli masallar, sınıflamaya girmeyen masallar şeklindedir. Doğru cevap A’dır.

7. Aşağıdakilerden hangisi Jung’un bahsettiği arvetip tiplerden değildir?
A) Anne Artetipinin psikolojik yöntemi
B) Baba arketipinin psikolojik yöntemi
C) Yeniden doğru üzerine
D) Masallar ruhun fenemonlojisi üzerine
E) Hilebaz figürünün psikolojisi üzerine
Çözüm: Jung’un bahsettiği dört arketip şunlardır: Anne arketipinin psikolojik yönleri, yeniden doğuş üzerine, masallarda ruhun fenomenolojisi üzerine, hilebaz figürünün psikolojisi üzerine şeklindedir. Doğru cevap B’dir.

8. Tarihî Coğrafi Fin Kuramının temel yaklaşımı düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kapsamlı bir inceleme için coğrafi alan geniş tutulabilir
B) İnceleme sonucu bir ur-form’a ulaşılabilir
C) İnceleme sonucu çeşitli varyantlar birleştirilebilir
D) Göçler masalları etkileyebilmektedir
E) Masalların oluşumunu ve yayılışını açıklayan belirli kurallar bulunabilir
Çözüm: Tarihî Coğrafi Fin kuramında masalların araştırılmasında coğrafi sınırlamanın önemine vurgu yapılmaktadır. Doğru cevap A’dır.

9. Kırmızı Başlıklı Kız masalında, toplumsal olarak bekâretin ve kadının kabul edilebilir cinselliğin dışına çıkması durumunda cezalandırılacağı yaklaşımının olduğunu savunan kuramcı Aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Jung
B) Fromm
C) Freud
D) Dorson
E) Wundt
Çözüm: Kırmızı Başlıklı Kız Masalında, belirtilen yaklaşımı savunan psikanalitik kuramcı Erick Fromm’dur. Doğru cevap B’dir.10. Masallar aracılığıyla sembolik şekilde toplumsal sınırlamaların yaratıcı bir şekilde delindiğini savunan bir kimse aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine atıf yapmaktadır?
A) Mitolojik yaklaşım
B) Fin Ekolü
C) Yapısalcı yaklaşım
D) Psikanalitik yaklaşım
E) Mitlerin Meteorolojik Gelişimi Kuramı
Çözüm: Psikanalitik yaklaşımda, arzulara yönelik toplumsal sınırlamaların, masallar aracılığıyla sembolik olarak aşıldığı savı söz konusudur. Doğru cevap D’dir.

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi