1.649 views

HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM – İletişim Ve İletişim Sürecinde Halkla İlişkiler Çözümlü Sorular 1

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM
İletişim Ve İletişim Sürecinde Halkla İlişkiler
Çözümlü Sorular 1

1. Halkla ilişkiler sürecinde, gelecekte yapılacak çalışmaların düzenli, sistemli ve verimli bir biçimde yerine getirilmesi için gereken önlemlerin ve kararların alındığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Araştırma
B) Planlama
C) Analiz
D) Uygulama
E) Değerlendirme
Çözüm: Halkla ilişkiler sürecinde, gelecekte yapılacak çalışmaların düzenli, sistemli ve verimli bir biçimde yerine getirilmesi için gereken önlemlerin ve kararların alındığı aşama planlama aşamasıdır. Doğru cevap B’dir.

2. İletişimin, iki yönlü bir süreç olarak bir mesaj alışverişi biçiminde gerçekleşmesi, iletişimi anlamlı hale getiren unsurların hangisiyle açıklanabilir?
A) Birim
B) İlişkili olma
C) Geribildirim
D) Mesaj
E) Sembol
Çözüm: İletişim olabilmesi için bir mesaj alışverişine, bir başka deyişle, iki yönlülüğe ihtiyaç vardır. Kaynak birimin gönderdiği mesaja karşılık, hedef birimin verdiği yanıt mesaja, geribildirim adı verilir. Geribildirimin olmadığı iletişim süreci tek yönlü bir iletişimi oluşturur. Doğru cevap C’dir.3. Sosyal bir varlık olan insan, sahip olduğu bilgiyi, duygu ve düşünceleri, inanç ve tutumları başkalarına aktarmaya ihtiyaç duyar. Bu sebeple iletişim kuran bir kimsenin, iletişimin hangi amacını gerçekleştirmeye çalıştığı söylenebilir?
A) Etkilemek
B) Var olmak
C) Bilgi edinmek
D) Paylaşmak
E) Kişilik geliştirmek
Çözüm: İnsanın sosyal bir varlık olması onun sahip olduğu bilgi, duygu, düşünce akımları, gerçeklik ilişkisi, ideoloji, idol, inanç, tutumlar ve birçok davranışlarını paylaşmasını güdüsel olarak zorunlu kılmaktadır. Paylaşmak bu yönüyle çift taraflı işleyen bir iletişim sürecidir. Bu durum ortak yaşam ilişkisinin bir gerekliliğidir. Doğru cevap D’dir.

4. İletişim sürecini etkileyen ve çalıştıran temel unsurlar kaç tanedir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
Çözüm: iletişim sürecini etkileyen ve çalıştıran 4 temel unsur vardır. Bunlar; birim, ilişkili olma, mesaj ve geribildirim olarak sıralanır. Doğru cevap C’dir.

5. Gazete, radyo, TV gibi araçlar kullanılarak gerçekleştirilen iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) grup iletişimi
B) kişiler arası iletişim
C) örgütsel iletişim
D) kitle iletişimi
E) kişisel iletişim
Çözüm: Uzmanlaşma ve kurumsallaşmanın söz konusu olduğu kitle iletişiminde gönderici mesajını mekanik araçlar yardımıyla kısa zamanda hızlı ve sürekli bir biçimde alıcıya iletmektedir. Bu araçlar arasında gazete, radyo ve televizyon sayılabilir. Doğru cevap D’dir.

6. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel amaçlarından biri değildir?
A) Bilgi edinmek
B) Eğlendirmek
C) Varolmak
D) İlişkileri kesmek
E) Kişilik geliştirmek
Çözüm: İletişimin amaçlarından biri de ilişkileri kesmek olmayıp sürdürmektir. Doğru cevap D’dir.7. Kaynak birimin gönderdiği mesaja karşılık, hedef birimin verdiği yanıt mesaja ne ad verilir?
A) Kaynak
B) İleti
C) Geribildirim
D) Gürültü
E) Alıcı
Çözüm: Kaynağın gönderdiği mesaja karşılık hedefin verdiği yanıta geribildirim denilmektedir. Doğru cevap C’dir.

8. Mesaj, ilk önce hangi seçenekte yer alan birimden iletilir?
A) Hedef
B) Kaynak
C) Mesaj
D) Gürültü
E) Geribildirim
Çözüm: İletişim birimleri; kaynak birim ve hedef birim olarak ikiye ayrılır. Kaynak birim, mesaj gönderen birimdir. Adından anlaşılacağı gibi, kaynak birim mesajın kaynaklandığı, oluştuğu birimdir. Hedef birim ise, mesajın gönderildiği birimdir. İki kişi konuşurken, konuşan kaynak, dinleyen ise hedef birim olmaktadır. Doğru cevap B’dir.

9. Hangi seçenekte, tek yönlü ve çift yönlü iletişim arasındaki temel farklılık yer almaktadır?
A) çift yönlü iletişim hızlı iken, tek yönlü iletişim ise yavaştır.
B) çift yönlü iletişimde hedef, alı ve/veya alıcılar üzerinde tam kontrol sahibidir.
C) Tek yönlü iletişimde, çift yönlü iletişime göre gürültü fazladır.
D) çift yönlü iletişim, hem kaynaktan alıcıya hem de alıcıdan kaynağa doğrudur.
E) çift yönlü iletişimde alıcı mesajdan daha fazla etkilenir.
Çözüm: Tek yönlü iletişim, kaynağın alıcıda istediği yönde değişim sağlamak için yürüttüğü etkileme sürecidir. Kaynağın, iletisini alıcıdan gelen tepkiye dayanarak değiştirebildiği ve yeni bir iletiyi karşılıklı olarak oluşturduğu çift yönlü iletişim ise, etkileşim sürecidir. Doğru cevap D’dir.

10. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler sürecinde planlamanın özellikleri arasında yer alır?
A) Planların çok katı ve kesin olmaması, esnek olması gerekir.
B) Planların hedeflere kısa sürede ulaştıracak şekilde yazılması gerekir.
C) Planların maliyet açısından düşük olanları tercih edilmelidir.
D) Planlar arasında denge tek tarafta olabilir.
E) Planlar örgüt politikalarından ayrışabilir.
Çözüm: İyi bir planda bulunması gereken özellikler ise şunlardır;-Planlar her şeyden önce açık, kesin geçerli bir amaca yönelik olmalıdır,-Planlamada ve buna dayalı olarak geliştirilen planlar arasında birlik ve uyumun bulunması gerekir,-Planlamada devamlılığın sağlanması zorunludur,-örgütlerin değişen çevre koşullarına kendilerini hemen uydurmalarını sağlamak bakımından planların çok katı ve kesin olmaması, esnek olması gerekir,-Planların yanlış anlamalara, karışıklıklara ve türlü yorumlara yer verilmeyecek derecede açık bir dille yazılmış olmaları gereklidir,-Planların, örgütün benimsediği standart ve politikalara uygun olmaları ve örgütün değişik bölümler arasında bir denge sağlanmalıdır. Doğru cevap A’dır.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

 

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi