2.454 views

Hayvan Yetiştirme Dersi Alıştırma Soruları

  • Soru 1 – Aşağıdaki etkinliklerden hangisi tarım
   kapsamında değildir?
  • A – Hayvansal ürünlerin üretimi
  • B – Bitkive hayvanların verinılerini artırma
  • C – Bitkisel ürünlerin üretimi
  • D – Hayvanların hastalıklarının teşhis ve
   tedavisi
 • E – Hayvansal ürünleri işleyip değerlendirme


  • Soru 2 –
   Sütten kesim ağırlığı bakımından ortalaması 17
   kg olan bir koyun sürüsünden damızlığa ayrılan
   erkeklerin ortalaması 25, dişilerin ortalaması da
   19 kg olmuştur.
   Bu sürüde kalıtım derecesi 0.30 olduğunda,
   seçilen erkek ve dişilerin döllerinin bu çevre
   için beklenen ortalaması kaç kg olacaktır?
  • A – 17.0
  • B – 18.5
  • C – 19.0
  • D – 22.0
 • E – 25.0
  • Soru 3 – Gonadotropik hormonlar hangilerdir?
  • A – Oksitosin ve relaksin
  • B – Östrojen ve testosteron
  • C – İnhibin ve progesteron
  • D – Gn-RH ve TSH
 • E – FSHve LH
  • Soru 4 – Sığırlarda ortalama gebelik süresi kaç
   gündür?
  • A – 150
  • B – 220
  • C – 250
  • D – 280
 • E – 310


  • Soru 5 –
   Memeli çiftlik hayvanlarında dişi üreme
   organları hangi seçenekte içeriden dışarıya
   doğru sırayla verilmiştir?
  • A – Ovidukt, uterus, vagina, ovaryunı, vulva
  • B – Vagina, vulva, uterus, ovaryunı, ovidukt
  • C – Ovaryunı, ovidukt, uterus, vagina, vulva
  • D – Ovaryunı, uterus, vagina, ovidukt, vulva
 • E – Uterus, ovaryunı, vulva, vagina, ovidukt

HAYVAN YETİŞTİRME
Sığır Eti Üretimi
1. Dünya toplam et (balık hariç) ve sığır eti üretim değerleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? (milyon ton)
A) 400 ve 160
B) 340 ve 120
C) 320 ve 100
D) 300 ve 80
E) 280 ve 60
Çözüm: Dünya toplam et (balık hariç) ve sığır eti üretim değerleri 280 ve 60 milyon tondur. Doğru cevap E’dir.2. Aşağıdakilerden hangisi besinin gereğinden fazla uzatılmasının olağan sonuçlarından biri değildir?
A) Yönetimin güçleşmesi
B) Hayvanlarda cüssenin artması
C) Karkasta et oranının artması
D) Randımanın yükselmesi
E) Canlı ağırlık artış maliyetinin yükselmesi
Çözüm: Karkasta et oranının artması besinin gereğinden fazla uzatılmasının olağan sonuçlarından biri olarak gösterilemez. Doğru cevap C’dir.

3. Serbest açık ahırlarda yemlik önü dikilme platformunun uzunluğu ve eğimi ne olmalıdır?
A) 1.5 m ve % 1
B) 2.0 m ve % 1
C) 2.5 m ve % 1
D) 2.5 m ve % 5
E) 3.0 m ve % 2,5
Çözüm: Yemlik kenarındaki kısmın, yani hayvanlar yem yerken durdukları yerin veya dikilme platformunun uzunluğunun 2.5 m kadar olması ve gübre toplama bölgesine doğru % 5-6 meyilli olarak inşa edilmesi uygun olur. Doğru cevap D’dir.

4. Hayvansal protein üretiminin temel kaynaklarından olan etin, dünyadaki ortalama tüketimi % kaçtır?
A) %43
B) %44
C) %45
D) %46
E) %47
Çözüm: Hayvansal protein üretiminin temel kaynakları et, süt, yumurta ve balıktır. Dünya nüfusunun ortalama hayvansal protein tüketiminde etin payı % 45, sütün payı ise % 26 kadardır. Bu değerler aynı sırayla Türkiye için % 33 ve % 47.5, AB’de ise % 46.7 ve % 33.2 olarak hesaplanabilmektedir (Anonim, 2011). Doğru cevap C’dir.5. Aşağıdakilerden hangisi Fransa’nın kuzeyinde geliştirilmiş etçi sığır ırkıdır?
A) Angus
B) Limousin
C) Shorthorn
D) Charolais
E) Hereford
Çözüm: Charolais: Fransa’nın kuzeyinde geliştirilmiş bir etçi ırktır. Boynuzlu olan bu ırkta renk beyaz veya krem rengi olup, deride oldukça yaygın bir pigmentasyon görülür. İri cüsseli etçi ırklardan biri olarak bilinen Charolais’nin dişileri 575-900 kg, erkekleri 900-1100 kg canlı ağırlıkta olabilmektedir. Doğru cevap D’dir.

6. Aşağıdakilerden hangisi Besi Performansını etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Yem değerlendirme sayısı
B) Besi başı ve besi sonu ağırlığı
C) Günlük canlı ağırlık artışı
D) Yaş
E) Suyun pH’sı
Çözüm: Beside karlılığı etkileyen ve hayvanla doğrudan ilişkili olan unsurların bir kısmı; cinsiyet, besi başı ve besi sonu ağırlığı, yaş, günlük canlı ağırlık artışı ve yem değerlendirme sayısıdır. Doğru cevap E’dir.

7. Bir hayvandan sağlanan toplam gelir nasıl hesaplanır?
A) Gelir = Karkas Ağırlığı (KA) – Karkas fiyatı (KF)
B) Gelir = Karkas Ağırlığı (KA) * Karkas Fiyatı (KF)
C) Gelir = Karkas Ağırlığı (KA) + Karkas Fiyatı (KF) / 2
D) Gelir = Besi sonu ağırlığı (BSA) * Randıman (R)
E) Gelir = Besi sonu ağırlığı (BSA) – Randıman (R) * KF
Çözüm: Bir hayvandan sağlanan toplam gelir; Gelir = Karkas Ağırlığı (KA) * Karkas Fiyatı (KF) veya Gelir = Besi sonu ağırlığı (BSA) * Randıman (R) * KF eşitlikleriyle hesaplanabilir. Doğru cevap B’dir.

8. Aşağıdakilerden hangisi besi sistemi oluşturmak için kullanılan değişken faktörlerden biri değildir?
A) Besiye alınan hayvanların yaşı
B) Besi süresi
C) Beside kullanılan yem niteliği
D) Besideki hayvanların cinsiyeti
E) Besi yerinin sıcaklık derecesi
Çözüm: Besi yerinin sıvaklık derecesi besi sistemi oluşturmak için kullanılan değişken faktörlerden biri değildir. Doğru cevap E’dir.

9. Aşağıdakilerden hangisi bir besi işletmesi için yer seçiminde dikkat edilecek hususlardan biri değildir?
A) İşletme, yerleşim alanlarına kokuyaymayacak bir alanda kurulmalıdır.
B) Yer altı suyu ve yüzey suyunu kirletmeyecek alanlar seçilmelidir.
C) Ana yollara yakın olmalı ve ulaşımı kolay olmalıdır.
D) Taban suyu yüksek alanlar maliyeti yükseltebilir.
E) Aşırı engebeli alanlardan kaçınılmalıdır.
Çözüm: bir besi işletmesi için yer seçiminde dikkat edilecek hususlar şöyle sıralanmıştır: • Besi işletmeleri yerleşlim alanlarına uzakta inşla edilmelidir. Bir işletmenin en yakın yerleşlim yerine mesafesi 500 m’den az olmamalıdır. • İşletme, yerleşlim alanlarına koku yaymayacak bir alanda kurulmalıdır. • Yer altı suyu ve yüzey suyunu kirletmeyecek alanlar seçilmelidir. • Ana yollara çok yakın olmamalı, ama ulaşım kolay olmalıdır. • Aşırı engebeli alanlardan kaçınılmalıdır. • Taban suyu yüksek alanlar maliyeti yükseltebilir. Doğru cevap C’dir.10. Aşağıdakilerden hangisi besinin yürütülmesi ile ilgili doğru bir ifade değildir?
A) Fiyatın olağan dışı yüksek olduğu dönemlerde, bir zorunluluk yoksa besi hayvanı satın alınmamalıdır.
B) İşletmelerin pek çoğunda hayvanların hepsi birden ve aynı sürüden satın alınıp besi başlatılmadığı gibi, bütün hayvanların besisine de aynı zamanda son verilmez.
C) Nasıl beslendiği yeterince bilinmeyen hayvanlar ilk günlerde kaba yem ağırlıklı beslenmemelidir.
D) İster karantina ister besi ahırına indirilmiş olsun, uzun süren bir yolculuğu tamamlamış hayvanların kısa bir süre (1-2 saat) dinlendirilmeleri uygun olur.
E) Hayvanların bağlanmadığı işletmelerde, aynı bölmede yer alacakların mümkün olduğunca benzer yaş ve ağırlıkta olmalarına özen gösterilmelidir.
Çözüm: Nasıl beslendiği yeterince bilinmeyen hayvanlar ilk günlerde kaba yem ağırlıklı beslenmelidir. Doğru cevap C’dir.

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi