1.195 views

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Hukuki İlişkiler Ve Haklar Çözümlü Sorular 1

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
Hukuki İlişkiler Ve Haklar
Çözümlü Sorular 1

1. Objektif hukuk ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Toplum yaşamını düzenler
B) Devlet gücü ile yerine getirilir
C) Hukuki yaptırımla kuvvetlendirilmiştir
D) Öğretide hak sözcüğü ile ifade edilmektedir
E) Kurallar bütünüdür
Çözüm: Öğretide objektif hukuk sadece hukuk
sözcüğü ile ifade edilirken, subjektif hukuk için ise
hak sözcüğü kullanılmaktadır. Doğru cevap D’ dir.

2. “Objektif hukukun kişilere sağladığı yetkileri ifade
eden kısmıdır.” şeklinde tanımlanan ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Objektif hukuk
B) Subjektif hukuk
C) Hukuk anlamında şahıs
D) İrade kuramı
E) Hak kuramı
Çözüm: Subjektif hukuk, objektif hukukun kişilere
sağladığı yetkileri ifade eden kısmıdır. Subjektif
hukuk için, “hak” sözcüğü kullanılabilir. Doğru
cevap B’ dir.

3. Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarından
değildir?
A) Kişisel özgürlükler
B) Seçme hakkı
C) Seçilme hakkı
D) Eğitim hakkı
E) Mülkiyet hakkı
Çözüm: E seçeneği dışında verilen hak türleri kamu
haklarıdır. E seçeneğinde verilen hak ise özel
haklardandır. Doğru cevap E’ dir.

4. Aşağıdakilerden hangisi özel haklardandır?
A) Kişilik hakları
B) Siyasi haklar
C) Kişisel haklar
D) Sosyal ve ekonomik haklar
E) Özel nitelikli kamusal haklar
Çözüm: Diğer seçeneklerde verilen hak türleri kamu
haklarının kapsamında yer alırken, A şıkkında yer
alan hak özel hak türüdür. Doğru cevap A’ dır.

5. Maddi mallar üzerindeki mutlak haklar olarak da
ifade edilen hak türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ayni haklar
B) İrtifak hakkı
C) İntifa hakkı
D) Şahsiyet hakları
E) Nisbi haklar
Çözüm: Maddi mallar üzerindeki mutlak haklara
“ayni haklar” (eşya üzerindeki haklar) da denir.
Doğru cevap A’ dır.

6. Aşağıdakilerden hangisi sınırlı ayni haklardandır?
A) Telif hakkı
B) Mülkiyet hakkı
C) Rehin hakkı
D) Patent hakkı
E) Alacak hakkı
Çözüm: Rehin hakları, güvence teşkil eden haklardır
ve sınırlı ayni hakların bir türüdür. Doğru cevap C’
dir.

7. Yararlanma haklarından alacak hakları ve grup
hakları sadece belli kişilere karşı ileri sürülebilirler.
Bu haklar hangi kategoridedir?
A) Mutlak Haklar
B) Nisbi Haklar
C) Mutlak Butlan Haklar
D) Malik Haklar
E) İrtifak Haklar
Çözüm: Yararlanma haklarından alacak hakları ve
grup hakları sadece belli kişilere karşı ileri
sürülebilirler Bu yapıları itibariyle nisbî haklar
kategorisindedir. Doğru cevap B’ dir.

8. İrtifak hakları kendi arasında kaça ayrılır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Çözüm: İrtifak hakları kendi aralarında eşyaya bağlı
irtifak hakları, şahsi irtifak hakları ve karma irtifak
hakları olmak üzere üçe ayrılır. Doğru cevap C’ dir.

9. Tapu kütüğüne şerh verilmesi şartı aranarak,
sadece işlemin tarafına değil, üçüncü kişilere de ileri
sürülebilmesi imkânı getirilmiş, sınırlı olarak
kanunda açıkça düzenlenmiş olan haklara ne ad
verilir?
A) Basitleştirilmiş Alacak Hakları
B) Güçlendirilmiş Alacak Hakları
C) Açıklanmış Alacak Hakları
D) Siyasi Alacak Haklar
E) Nisbi Basitleştirilmiş Hakları
Çözüm: Güçlendirilmiş alacak hakları; tapu
kütüğüne şerh verilmesi şartı aranarak,
sadeceişlemin tarafına değil, üçüncü kişilere de ileri
sürülebilmesi imkânı getirilmiş, sınırlıolarak
kanunda açıkça düzenlenmiş olan haklardır. Doğru
cevap B’ dir.

10. Hak sahibinin hakkını kullanmasıyla herhangi bir
yeni hukuki ilişki doğurmayan haklara ne ad verilir?
A) Alelâde haklar
B) Bağımsız Haklar
C) Bağımlı Haklar
D) Devredilebilen Haklar
E) Devredilemeyen Haklar
Çözüm: Alelâde haklar, hak sahibinin hakkını
kullanmasıyla herhangi bir yeni hukuki ilişki
doğurmayan haklardır. Doğru cevap A’ dır.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

 

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. 

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi