1.465 views

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Ünite 1 – Sosyal Düzen Kuralları Ve Hukuk Çözümlü Sorular 1

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
Ünite 1 – Sosyal Düzen Kuralları Ve Hukuk
Çözümlü Sorular 1

1. Tazminat yaptırımına ilişkin olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tazminata konu zarar maddi veya manevi
olabilir
B) Tazminat haksız fiilden doğabileceği gibi
sözleşmeye aykırı davranıştan da doğabilir
C) Manevi zarar, paradan başka yollarla da
giderilebilir
D) Maddi zarar ancak nakden giderilebilir
E) Zarar giderilmezse zarar veren kimse aleyhine
cebri icra yaptırımı da uygulanabilir
Çözüm: Maddi zararın karşılığı olan maddi tazminat,
zarar gören kimsenin mal varlığından iradesi dışında
meydana gelen eksilmenin zarar veren tarafından
aynen veya nakden giderilmesidir. Aynen tazminde
zarar görenin mal varlığının para ya da para
dışındaki şeylerle önceki hale getirilmesi
amaçlanır. Doğru cevap D’ dir
2. Resmi şekle tabi bir işlemin şekle uyulmaksızın
yapılması halinde aşağıdaki yaptırım türlerinden
hangisi söz konusu olur?
A) Yokluk
B) Kesin hükümsüzlük
C) Tek taraflı bağlamazlık
D) Kısmi butlan
E) İptal
Çözüm: Resmi şekle tabi bir işlemin şekle
uyulmaksızın yapılması halinde işlem kesin hükümsüz
olur. Doğru cevap B’ dir


3. Kanunun emredici hükümlerine aykırı bir hukuki
işleme ilişkin yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yokluk
B) Kesin hükümsüzlük
C) Kısmi butlan
D) İptal edilebilirlik
E) Tek taraflı bağlamazlık
Çözüm: Kanunun emredici hükümlerine aykırı bir
hukuki işlem kesin hükümsüzdür. Doğru cevap B’ dir
4. Sosyal düzen kuralları ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Laikleşme hareketi ile birlikte, din kuralları
kişinin uhrevi ilişkilerini ilgilendiren alanla sınırlı
kalmıştır.
B) Laikliği benimsemiş ülkelerde din kurallarına
uymayan kişilere yönelik bir güç kullanımı ya da
zorlama söz konusu değildir.
C) Bir ahlak kuralı hukuk tarafından
benimsenmişse o ahlak kuralına uymamak yalnızca
manevi yaptırımı gerektirir.
D) Hukuk kuralları aynı zamanda genel ve soyut
kurallardır.
E) Hukuk kuralları maddi yaptırım içerirler.
Çözüm: Ahlak kurallarına uymama hâlinde
karşılaşılan yaptı- rımlar manevidir. Diğer bir ifade
ile ahlak kurallarına uymayanlara herhangi bir
maddi yaptırımın uygulanması söz konusu olmaz.
Buna karşılık, bir ahlak kuralı hukuk tarafından
benimsenmişse o ahlak kuralına uymamak aynı
zamanda hukuk kuralının da ihlali anlamına geleceği
için, maddi yaptırım söz konusu olabilir. Doğru
cevap C’ dir
5. Hukuk kurallarının özellikleri ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hukuk kurallarına uymama halinde kişiye
maddi yaptırım uygulanır.
B) Hukuk kuralları devletin zorlayıcı gücüyle
desteklenmiştir.
C) Hukuk kurallarını diğer sosyal düzen
kurallarından ayıran özelliği, insanlar arası
ilişkileri düzenlemesidir.
D) Bazı değerler hem hukuk, hem ahlak, hem de
din kuralı hâline gelmiş olabilir.
E) Hukuk kuralları aynı zamanda genel ve soyut
kurallardır.
Çözüm: Diğer sosyal düzen kuralları gibi, hukuk
kuralları da insanlar arası ilişkileri düzenler ve bir
davranışta bulunma veya bulunmama şeklinde bir
emir içerir. Doğru cevap C’ dir


6. Bir borç ilişkisinde borcunu kendi rızasıyla yerine
getirmeyen borçlunun devlet gücü aracılığıyla bu
borcunu yerine getirmesini sağlayan yaptırım türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ceza
B) Cebri icra
C) Tazminat
D) Geçersizlik
E) Butlan
Çözüm: Cebri icra, bir borç ilişkisinde borcunu kendi
rızasıyla yerine getirmeyen borçlunun devlet gücü
aracılığıyla bu borcunu yerine getirmesini sağlayan
bir yaptırımdır. Doğru cevap B’ dir
7. Hukuk kurallarına aykırı bir biçimde yapılmış idari
işlemlerin idari yargı organlarınca ortadan
kaldırılması hâlinde karşılaşılan yaptırım türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ceza
B) Cebri icra
C) Butlan
D) Geçersizlik
E) İptal
Çözüm: Hukuk kurallarına aykırı bir biçimde
yapılmış idari işlemlerin idari yargı organlarınca
ortadan kaldırılması hâlinde iptal yaptırımı ortaya
çıkar. Doğru cevap E’ dir
8. Bir kimsenin hukuka aykırılık oluşturan kusurlu
bir davranışı sonucu başkasına verdiği zararın o
kişiye ödettirilmesi yaptırımı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Cebri icra
B) Ceza
C) Tazminat
D) Tek taraflı bağlamazlık
E) İptal
Çözüm: Tazminat bir kimsenin hukuka aykırılık
oluşturan kusurlu bir davranışı sonucu başkasına
verdiği zararın o kişiye ödettirilmesidir. Doğru cevap
C’ dir
9. 1- Genel nitelik taşır.
2- Süreklidir.
3- Yaptırım gücü vardır.
Yukarıda belirtilmiş olan özellikler hangi kural
türünün özellikleri arasında yer almaktadır?
A) Görgü kuralları
B) Din kuralları
C) Hukuk kuralları
D) İş Kuralları
E) Sosyal Düzen Kuralları
Çözüm: Sosyal düzen kurallarının beirli özellikleri
bulunmaktadır. Bunlar genel nitelik taşıması yani
herkese uygulanması, ikincisi sürekli olması yani
kuralların çok uzun süre geçerli olması üçüncüsü ise
yaptırımlı kurallar olmasıdır. Doğru cevap E’ dir
10. Kanunun öngördüğü kurucu unsurlara sahip olan
ancak kanunun emredici hükümlerine aykırı olarak
yapılan hukuki işlemler aleyhine uygulanan yaptırım
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ceza
B) Cebri İcra
C) Tazminat
D) Mutlak Butlan
E) Geçersizlik
Çözüm: Mutlak butlan, kanunun öngördüğü kurucu
unsurlara sahip olan ancak kanunun emredici
hükümlerine aykırı olarak yapılan hukuki işlemler
aleyhine uygulanan yaptırımdır. Doğru cevap D’ dir

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi