1.116 views

İngilizce 2 Dersi Alıştırma Soruları

  • Soru 1 – Elif: What ……………… your sister do?
   Keiko: She works in a bank.
   Which of the following completes the dialogue
   above?

   Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki

   konuşmayı doğru şekilde tamamlar?
    

  • A – work
  • B – is
  • C – works
  • D – do
 • E – does


  • Soru 2 –
   Jess : Do you have any pets?
   Hasan : No, 1 ………… have any pets. l’m not a
   fan of animals.
   Which of the following completes the dialogue
   above?

   Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki

   konuşmayı doğru şekilde tamamlar?
    

  • A – hasn’t
  • B – not
  • C – don’t
  • D – haven’t
 • E – doesn’t
  • Soru 3 – Karin : 1 can’t stand soap operas!
   Gizem : ………………… .
   Which of the following completes the dialogue
   above?

   Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki

   konuşmayı doğru şekilde tamamlar?
    

  • A – Me too.
  • B – Me neither.
  • C – 1 can too.
  • D – 1 can’t neither.
 • E – 1 can either.
  • Soru 4 – My brother … ………. play soccer.Which of the following completes the
   sentence above?

   Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi

   doğru şekilde tamamlar?
    

  • A – is good at
  • B – prefers
  • C – likes to
  • D – loves
 • E – is interested in


  • Soru 5 –
   Jo : 1 have two tickets for a basketball nıatch
   tonight, but 1 can’t go. Do you want …… ?
   Merve: Yes, sure!
   Which ofthe following completes the dialogue
   above?

   Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki

   konuşmayı doğru şekilde tamamlar?
    

  • A – us
  • B – they
  • C – it
  • D – them
 • E – her

AÖF – KPSS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

İNGİLİZCE II – (İNGİLİZCE)
Looking Ahead
Çözümlü Sorular 1
1. A: Look at those people! I think an accident has
happened there. Can you see?
B: Yes, you are probably right because I heard the
siren of the ambulance.
There must be some injured people. I hope the
…………………. will be here soon.
Diyalogdaki boşluğu tamamlayacak en uygun kelime
aşağıdakilerden hangisidir?
A) dentist
B) plumber
C) journalist
D) firefighter
E) paramedics
Çözüm: Diyalogda bir kazadan ve büyük ihtimalle bu
kazada yaralılar olduğundan bahsediliyor. Ambulans
sireni de duyulduğuna göre gelmesi beklenen kişiler
sağlık ekibi olmalı. Doğru cevap E’ dir.2. A: What are you going to do at the weekend?
B: I am not sure. I ………… go to the cinema with
my roommate.
Diyalogdaki boşluğu tamamlayacak en uygun
“modal” (kip) aşağıdakilerden hangisidir?
A) am able to
B) must
C) have to
D) should
E) may
Çözüm: A, “haftasonu ne yapacaksın?” diye
sorduğunda B’nin, “Emin değilim, oda arkadaşımla
sinemaya gidebilirim” diye cevap vermesi gerekir.
Yani, net bir planı olmamakla birlikte bir olasılıktan
bahsediyor. Doğru cevap E’ dir.

3. A: Do you want to ……………………?
B: Yes, certainly! France is my dream country.
When I go there, I want to see the Eiffel Tower.
Diyalogdaki boşluğu tamamlayacak anlamca en
uygun kelime grubu aşağıdakilerden hangisidir?
A) move to
B) keep busy
C) travel abroad
D) graduate from
E) walk around
Çözüm: A, “Yurt dışına gitmek istiyor musun?” diye
sormuş olmalı ki B de “Evet, elbette. Fransa benim
hayallerimi süsleyen ülke. Gittiğimde Eiffel kulesini
görmek istiyorum” demiş. Doğru cevap C’ dir.

4. A: What is your plan after you retire?
B: I want to buy a new house nearby the sea.
So we will ……………. Florida because we don’t
like cold places.
Diyalogdaki boşluğu tamamlayacak en uygun kelime
grubu aşağıdakilerden hangisidir?
A) move to
B) take time off
C) get promotion
D) keep busy
E) ask for
Çözüm: Soruda, emekli olduktan sonra ne yapmak
istediği sorulmuş. B de Florida’da yeni bir ev
aldığını ve oraya taşınacaklarını söylüyor. Cevap
taşınmak olmalı. Doğru cevap A’ dır.

5. Tom: ______________________? Alfred: This is
Alfred. Tom: Oh, hi, Alfred. This is Tom.
Which of the following is the best question for the
dialog above?
(Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki diyalog iç;in
uygun bir sorudur?)
A) Can you hold on a second Alfred?
B) Alfred, did you get my message?
C) What were you saying, Alfred?
D) Could I speak to Alfred, please?
E) Is this Tom?
Çözüm: Diyalogda “Alfred benim.” diye cevap
verdiği için seçenekler arasında en uygunu “Could I
speak to Alfred, please?” yani “Alfred’le konuşabilir
miyim lütfen?” sorusudur. Doğru cevap D’ dir.6. not / with / brother / come / might / my / us What
is the correct order of these words to make a
grammatical sentence?
(Yukarıdaki kelimelerin doğru cümle oluşturacak
şekilde sıralaması nasıldır?)
A) Us my brother might not come my with.
B) My brother might not come with us.
C) My brother not might come us with.
D) Us brother might not come with my
E) Brother my might not come with us.
Çözüm: Cümlenin doğru sıralaması ‘My brother
might not come with us’ şeklindedir. Doğru cevap B’
dir.

7. A: When you ______ a promotion, will you earn
more money?
B: Sure, but I ______ any definite plans before I have
my degree.
What are the correct words to complete the dialogue?
(Diyaloğu en iyi şekilde tamamlayan kelimeler
hangileridir?)
A) will get / don’t make
B) are getting / won’t make
C) get / won’t make
D) will get / won’t make
E) get / don’t make
Çözüm: When ve before’dan sonra present simple
tense, main clause’da ise will kullanıyoruz. Doğru
cevap C’ dir.

8. A:_____________
B: This is Jane.
A: Hi Jane. This is Don. How are you?
(Diyaloğu tamamlayan doğru cümle hangisidir?)
A) Can you hold on a second?
B) Could I speak to Jane, please?
C) Did you get my message?
D) What were you saying?
E) Who are you calling?
Çözüm: Bir telefon görüşmesinde, arayan kişinin
‘Jane ile konuşabilir miyim lütfen?’ diyerek
görüşmeye başlaması en uygun yanıttır. Doğru cevap
B’ dir.

9. A: Are you still planning to ask for a …………. at
work?
B: Why not? I work hard, but I earn little.
Diyalogdaki boşluğu tamamlayacak anlamca en
uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) present
B) promotion
C) degree
D) job
E) masters
Çözüm: B, “Neden olmasın ki? Çok çalışıyorum ama
az kazanıyorum” dediğine göre A, “Hala işinde terfi
etmek istiyor musun?” diye sormuş olmalı. “Ask for”
fiiliyle bir arada kullanılabilen anlamca en doğru
kelime “promotion”dır. Doğru cevap B’ dir.10. A: Can you call me sometime this weekend? I
need to ask a favour.
B: …………. I am free on Saturday. Is it ok for you?
Diyalogdaki boşluğu tamamlayacak anlamca en
uygun cevap aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sorry
B) Maybe
C) I am sure
D) All right
E) No, I can’t
Çözüm: A, B’den hafta sonu yapacağı bir iş için
yardım istiyor. B de cevap olarak Cumartesi boşum
dediğine göre olumlu bir yanıt vermiş olmalı. Doğru
cevap D’ dir.

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi