2.814 views

İş Planı Dersi Alıştırma Soruları

  • Soru 1 – İş planında yer alması gereken unsurlardan
   hangisi piyasadaki diğer oyuncuları ve
   işletmenin onlardan ne farkları olduğunun
   açıkça görülmesini sağlar?
  • A – Çalışanlar
  • B – Pazarlama
  • C – Ürün ve Hizmetler
  • D – Rekabet
 • E – Vizyon


  • Soru 2 –
   İş planında yer alması gereken unsurlardan
   hangisi piyasadaki diğer oyuncuları ve
   işletmenin onlardan ne farkları olduğunun
   açıkça görülmesini sağlar?
  • A – Çalışanlar
  • B – Pazarlama
  • C – Ürün ve Hizmetler
  • D – Rekabet
 • E – Vizyon
  • Soru 3 – İş planında yer alması gereken unsurlardan
   hangisi piyasadaki diğer oyuncuları ve
   işletmenin onlardan ne farkları olduğunun
   açıkça görülmesini sağlar?
  • A – Çalışanlar
  • B – Pazarlama
  • C – Ürün ve Hizmetler
  • D – Rekabet
 • E – Vizyon
  • Soru 4 – Tercih edilen faydalar, satın almaya hazır
   olma durumu ve ürüne veya hizmete yönelik
   davranışların belirlenmesi için kullanılan
   kriter aşağıdakilerden hangisidir?
  • A – Coğrafi
  • B – Demografik
  • C – Davranışsal
  • D – Hedef piyasa
 • E – Psikografik


  • Soru 5 –
   Aşağıdakilerden hangisi hedef piyasa
   seçiminde karşılaşılan durumlardan biri
   değildir?
  • A – Tüm piyasayı kapsama
  • B – Piyasada uzmanlaşma
  • C – Üründe uzmanlaşma
  • D – Seçimlik uzmanlaşma
 • E – Finansmanda uzmanlaşma

İŞ PLANI
Tüketicilerin belirli bir zaman dilimi
içerisinde satın almayı arzu ettikleri mal veya
hizmet miktarına ne ad verilir?
1.
A) Girilmiş piyasa
B) Hedef piyasa
C) Talep edilen miktar
D) Müşteri potansiyeli
E) Kredi miktarıKapasiteyi etkileyen faktörlerin bazıları tamamen
işletme yönetiminin kontrolündeyken bazıları ise
kontrolü dışındadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi
işletmenin kontrolü dışındaki faktörlerden
biridir?
2.
A) Arazi
B) Fireler
C) Günlük vardiya sayısı
D) İşgücü
E) Fazla mesai haftalık çalışma günü sayısı

Aşağıdakilerden hangisi etkin bir pazarlama
planının taşıması gereken özelliklerden biri
değildir?
3.
A) Esnek olması
İşletmenin misyonuna ve amaçlarına
ulaşmayı sağlayacak bir strateji içermesi
B)
Doğru varsayımlara ve gerçek bilgilere
dayanması
C)
D) Kısa ve basit olması
Yalnızca bir defa yerine getirilecek bir
uygulama olması
E)

Girişimsel süreçte girişimcinin pazar ile
ilgili araştırmaları yaptığı, bu araştırmalara
göre finansal gereksinimlerini belirlediği ve
kuracağı işletmenin biçimine karar verdiği
aşama aşağıdakilerden hangisidir?
4.
A) Fırsatların tanımlanması
B) Gereksinim duyulan kaynakların temini
C) İş planının geliştirilmesi
D) Fırsatların değerlendirilmesi
E) İşletmenin yönetilmesi

I. İşbölümü
II. Fonksiyonel yetki
III. Matriks yapı
IV. Denetim alanı
Yukarıdakilerden hangileri işletmenin
organizasyon yapısının temel
ilkelerindendir?
5.
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) Yalnız IV
D) I, II ve IV
E) I, III ve IVSatış ve üretim öngörülerinin gelir tablosuna gelir
ve gider kalemleri olarak yansıtılması ——-
esasına göre yapılır. Başka bir deyişle net kârın o
dönem itibariyle işletmenin eline geçtiği
varsayılır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
6.
A) Tahakkuk
B) Dönem
C) Bilanço
D) Gelir
E) Gider

İşletmelerin büyüdükçe fonksiyonlarının
bölünmesi ve farklılaşması sürecine ne ad
verilir?
7.
A) Kümelenme
B) Tutunma
C) Süreç akışı
D) Bölümlendirme
E) İşlevselleşme

Bir işletmenin sabit giderlerinin yıllık 16.000
TL, birim başına değişken giderlerinin 105 TL
ve birim başı satış fiyatının 230 TL olduğu
bilindiğine göre bu işletme için başabaş
üretim miktarı kaç birimdir?
8.
A) 110
B) 128
C) 136
D) 144
E) 150

Maliyetler, faaliyet hacmi, satış fiyatları ve
kâr arasındaki ilişkilerin incelenmesine
yardımcı olan kısa vadeli planlama amacı
aşağıdakilerden hangisidir?
9.
A) Başa baş analizi
B) Net bugünkü değer analizi
C) Sermaye analizi
D) Satış analizi
E) Maliyet analizi

——- bir organizasyonda bir üst’ün, ast’larına
formal olarak sahip olduğu emir verme hakkını
ifade eder.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
10.
A) Denetim alanı
B) Amaç birliği
C) Esneklik
D) Bölümlendirme
E) Emir-komuta yetkisi

Bir bilanço tablosunda aşağıdakilerden
hangisi yer almaz?
11.
A) Özkaynak
B) Dönen varlıklar
C) Yükümlülükler
D) Tahmini nakit akışı
E) Duran varlıklarBir unvan altında ekonomik amaçlar için
kurulan, sermayesi paylara bölünmüş olup
hissedarların sorumlulukları sermaye payları
ile sınırlı olan ve ortaklık sıfatı paya göre
belirlenen tüzel kişiliğe sahip ticari ortaklık
biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
12.
A) Tek kişi işletmeleri
B) Anonim ortaklık
C) Kollektif ortaklık
D) Limited ortaklık
E) Komandit ortaklık

Bir okulda uyuşturucu kullanıldığı tespit
edilir ve bu haber insanlar arasında yayılırsa
aşağıdaki risk türlerinden hangisi ortaya
çıkar?
13.
A) Piyasa riski
B) Likidite riski
C) İtibar riski
D) Yasal risk
E) Operasyonel risk

Geçmişte yaşanan olayların sayısal olarak
karşılaştırılabilir biçimde analizinin
yapılmasına ne ad verilir?
14.
A) SWOT analizi
B) Nicel risk analizi
C) Simülasyon analizi
D) Nitel risk analizi
E) Olasılık analizi

Bir iş planında organizasyon şemasının yer
aldığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
15.
A) Yönetim planı
B) Finans planı
C) Pazarlama planı
D) Üretim planı
E) Risk analizi

Bir iş planının genel değerlendirmesi için
kullanılan SWOT analizinde aşağıdaki
unsurlardan hangisi yer almaz?
16.
A) Güçlü yönler
B) Zayıf yönler
C) Fırsatlar
D) Yetenekler
E) Tehditler

İş planın biçimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
17.
A) Olanaklar ile ilgili gerçekleri verebilmelidir.
B) Uzun olmamalıdır.
C) Ulaşılabilir hedeflere dayalı olmalıdır.
D) Öz ve konuya odaklı olmalıdır.
İş planının değerlendirilmeye sunulması
yalnızca sözlü olmalıdır.
E)

İşletmenin nakit girişlerinin, nakit çıkışlarını
tam ve zamanında karşılamaya yetmediği
durumlarda ödemelerini zamanında yerine
getirememesi durumuna ne ad verilir?
18.
A) Kredi riski
B) İtibar riski
C) Operasyonel risk
D) Likidite riski
E) Piyasa riski

Aşağıdakilerden hangisi iş planının özet
bölümünde yer alması gereken bilgilerden
biri değildir?
19.
A) Gelir tablosu
B) Planın hazırlanma amacı
C) İş fikri konusunda bilgi
D) Girişimcinin eğitim durumu ve tecrübesi
E) İşletmenin vizyonu ve misyonuİş planını değerlendiren iş ortakları aşağıdaki
konulardan hangisiyle öncelikli olarak
ilgilenirler?
20.
A) Ürün
B) Hizmetler
C) Mali konular
D) Çalışan sayısı
E) Personelin yapısı

A Grubu Cevap Anahtarı
1  2  3  4  5  6   7   8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C  B  E  C D  A  E   B  A   E  D    B   C   B   A  D   E   D   A   C

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi