4.017 views

İslam İbadet Esasları Dersi Alıştırma Soruları

  • Soru 1 – Haram işleme ruhsatı ile ilgili olarak
   aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  • A – İstisnai olmak
  • B – İhtiyacı giderme derecesini aşabilmek
  • C – Zaruret derecesinde ihtiyaç olmak
  • D – Geçici olmak
 • E – Zaruret derecesinde olmak


  • Soru 2 –
   Aşağıdakilerden hangisi “haram” terimi
   yerine kullanılabilir?
  • A – Müstehap
  • B – Mendup
  • C – Tahrimen mekruh
  • D – Meşru
 • E – Mahzur
  • Soru 3 – Dolaylı haram açısından aşağıdakilerden
   hangisi doğrudur?
  • A – Fiil vasfı açısından meşru, aslı açısından
   meşru değildir.
  • B – Fiil bazı hukuki sonuçlar doğuracak sebep
   oluşturabilir.
  • C – Dolaylı haram Hanefilere göre batıl olma
   sonucu doğurur.
  • D – Fiil hem aslı, hem vasfı açısından meşrudur.
 • E – Fiilin yalnızca aslı açısından meşruluğu
  yeterlidir.


  • Soru 4 –
   Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir mutlak
   yemin vardır?
  • A – Vallahi bu arabayı sana vereceğim.
  • B – Vallahi borcumu yarın ödeyeceğim
  • C – Bu evi vallahi ay sonuna kadar
   satmayacağını.
  • D – Eğer bugün sokağa çıkarsan boşsun.
 • E – Ekmek- Kur’an çarpsın o sırada ben orada
  yoktum.
  • Soru 5 – Aşağıdakilerden hangisinde Şafiilere göre
   keffaret gerektiren yeminler birlikte
   yazılmıştır?
  • A – Yemin-i lağv- Fevr yemin
  • B – Yemin-i lağv- Yenıin-i mün’akide
  • C – Yemin-i lağv- Yemin-i ğamus
  • D – Yemin-i mün’akide – Yemin-i ğamus
 • E – Yemin-i ğamus- Fevr yemin
İslam İbadet Esasları
1. Aşağıdakilerden hangisi “kifâî ibâdet” kavramına
bir örnektir?
A) Beş vakit namaz
B) Ramazan orucu
C) Cenaze namazı
D) Tilavet secdesi
E) Sehiv secdesi


2. Aşağıdakilerden hangisi ibadetin özelliklerinden
biri değildir?
A) Gönüllülük esastır.
B) Bireysel farklılık dikkate alınır.
C) Bireysel ve toplumsal faydaları vardır.
D) Allah’a muhabbetin yansımasıdır.
E) Maddi zenginliğe vesiledir
3. Aşağıdakilerden hangisi sadece bedenle yapılan
ibadetlerden biridir?
A) Hac
B) Zekât
C) Keffaret
D) Namaz
E) Cihad
4. “Küçük abdest bozduktan sonra idrar yolunda
kalabilecek idrarın tamamen kesilmesi için bir süre
beklemektir.” şeklindeki tanım aşağıdaki terimlerden
hangisine aittir?
A) İstinca
B) İstinka
C) İstibrâ
D) İstifta
E) İstikra


6. I. Diş fırçalamak
II. İftar oldu zannederek güneş batmadan su içmek
III. Denize girmek
IV. Nafile oruç tutarken ziyafete katılmak
V. Kabuklu fındık yutmak
Yukarıdakilerden hangileri orucu bozmaz?
A) I ve III
B) II ve III
C) III ve IV
D) III ve V
E) I, II ve III
5. Aşağıdakilerden hangisi dinen necis sayılan
maddelerden biri değildir?
A) Kan B) Domuz eti
C) Sarhoş edici içkiler D) İnsanın teri
E) İnsan idrarı
7. Fitre ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Fitrenin fakir olan anneye verilmesi daha sevaptır.
B) Küçük çocuklar için fitre verilmez.
C) Evli bir erkek, eşinin fitresini vermekle
yükümlüdür.
D) Fitreyi bayramda vermeyenler daha sonra iki kat
verirler.
E) Fitre yükümlülüğünün başlangıç vakti bayram
sabahı imsak vaktinin girmesidir.
8. Sünnet olan i‘tikâf ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) İ‘tikâfa en azından beş vakit namazın cemaatle
kılındığı bir mescitte girilmelidir.
B) İ‘tikâfa girenin oruçlu olmasışarttır.
C) İ‘tikâf yerinden ancak tuvalet, abdest gibi zorunlu
hallerde çıkılır.
D) İ‘tikâfa mutlaka niyetle girilmelidir.
E) İ‘tikâfa niyet eden kimse guslü gerektiren bir
halde olmamalıdır.
9. Aşağıdakilerden hangisi fakirlere ve miskinlere
nisap miktarı zekât ödemeyle ilgili yanlış bir
ifadedir?
A) Mekruhtur, önerilmez.
B) Bütün görüşlere göre hiçbir sakıncası yoktur.
C) Borçlu ve ailesi kalabalıksa ödenebilir.
D) Ailesi kalabalıksa, her birine nisap miktarı
düşmemelidir.
E) Hanefiler dışındakiler, kifâyet (yeterlik) miktarını
esas almışlardır.
10. Aşağıdakilerden hangisi menkul veya
gayrimenkul sermaye geliri mal için kullanılır?
A) Sâime
B) Havelân-ı Havl
C) Nisâb-ı Gınâ
D) Müsteĝallat
E) Nisâb-ı İstiğnâ


11. Bir yükümlülüğün belirlenen vakit içerisinde
eksik edâ edilip, aynı vakit içerisinde tam olarak
yerine getirilmesine ne ad verilir?
A) Kaza
B) İâde
C) Eda
D) İfa
E) Vefa
12. Aşağıdaki namazların hangisinde kahkaha ile
gülmek Hanefilere göre abdesti bozmaz?
A) Sabah namazı
B) Cuma namazı
C) Cenaze namazı
D) Bayram namazı
E) Tilavet secdesi
13. Müslümanların ramazan ayında oruç tutmalarının
delili aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sadece Kur’an ayeti
B) Kur’an ayeti ve Halifelerin uygulaması
C) Sadece Hz. Peygamber’in hadisi
D) Hz. Peygamber’in hadisi ve Sahabenin
uygulaması
E) Kur’an ayeti ve Hz.Peygamber’in hadisi
14. Hz. Peygamberimizin oruçlunun iki sevinç anı
olduğunu söylediği durumlar aşağıdakilerden
hangileridir?
A) İftarda orucunu açınca ve âhirette Rabbine
kavuşunca
B) İmsak vakti ve iftar vakti
C) İftar edince ve tervih namazı kılınca
D) Ramazanın ilk günü ve bayram günü
E) Kadir gecesi ve son iftar vakti
15. Hac ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Hacılar kurban bayramının birinci gününü
Arafat’ta geçirir.
B) Hacca ihram ile başlanır.
C) Hac hicretin dokuzuncu yılında farz kılındı.
D) Hz. Peygamber’in bizzat katıldığı hac, hicretin
onuncu yılındadır.
E) Haccın Hz.İbrahim’e kadar uzanan bir tarihi
geçmişi vardır.
16. Mîkat yerinde hac için ihrama giren ve haccını
yaptıktan sonra memleketine dönen kimsenin yaptığı
hac aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kıran haccı
B) İfrad haccı
C) Nafile hac
D) Temettü haccı
E) Mekruh hac
17. I. Allah’a ve Peygamberine iman
II. Hacc-ı mebrur
III. Ana babaya itaat
IV. Allah yolunda cihad
V. Namaz
Hz. Peygamber’in “Amellerin hangisi daha
faziletlidir?” sorusuna verdiği yukarıdaki cevapların
doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisindedir?
A) I, IV ve II
B) I, V ve II
C) I, V ve III
D) II, IV ve V
E) V, II ve III
18. Aşağıdakilerden hangisi Hanefîlere göre udhiyye
kurbanı kesme şartlarından biri değildir?
A) Mukim olmak
B) Seferî olmamak
C) Sağlıklı olmak
D) Hür olmak
E) Akıl sağlığı yerinde ve büluğa ermiş olmak
19. Aşağıdaki terimlerden hangisi akîka ile eş
anlamlıdır?
A) Hedy B) Nesîke
C) Edâhî D) Nezr
E) Şükür


20. Iskat ruhsatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Ruhsat, azimet değildir.
B) Ruhsat, azimet olmuştur.
C) Azimet veya ruhsata uymak serbesttir.
D) Ruhsatın kullanılmaması evlâdır.
E) Azimeti tercih mümkündür.
1-C 2-E 3-D 4-C 5-D 6-A 7-E 8-B 9-B 10-D 11-B
12-C 13-E 14-A 15-A 16-B 17-A 18-C 19-B 20-B

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi