584 views

AÖF KENTLEŞME VE KONUT POLİTİKALARI

AÖF KENTLEŞME VE KONUT POLİTİKALARI
Kentleşme Ve Kentleşmenin Nedenleri
Çözümlü Sorular 1

1. Kentbilim aşağıdaki bilim dallarından hangisiyle
yakın bir ilişki içinde değildir?
A) Ekonomi
B) Coğrafya
C) Mühendislik
D) Sağlık Bilimleri
E) Kamu Yönetimi
Çözüm: Kentbilim; değişik bilim dallarıyla çeşitli
yönlerden ilgili olduğu için “disiplinler arası”
özelliğe sahiptir. Gerçekten de kentbilim; kamu
yönetimi, ekonomi, coğrafya, mimarlık, mühendislik,
sosyoloji ve sosyal psikoloji, tarih, sanat tarihi,
kriminoloji ile yakından ilgilidir. Doğru cevap D’ dir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

2. Köy kanununa göre nüfusu yirmi binden çok olan
yerleşim yerlerine ne ad verilir?
A) Köy
B) Kasaba
C) İlçe
D) Kent
E) Nahiye
Çözüm: Köy kanununa göre nüfusu yirmibinden çok
olan yerleşim yerlerine Kent denir. Doğru cevap D’
dir.3. Aşağıdakilerden hangisi kentleşmenin çağdaş
nedenlerinden biri değildir?
A) Devletler arasında oluşturulan ekonomik
işbirliği toplulukları
B) Serbest bölge uygulaması
C) Tarım tekniklerinin gelişmesi
D) Yabancı işçiler
E) Halkın hareket etme olanağının artmasıdır
Çözüm: Kentleşmeye etki edecek çağdaş nedenler
sırasıyla; devletlerarasında oluşturulan ekonomik
işbirliği toplulukları, serbest bölge uygulaması,
yabancı işçiler ve halkın hareket etme olanağının
artmasıdır. Doğru cevap C’ dir.

4. Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan
ülkelerdeki kentleşme özelliklerinden biri değildir?
A) Nüfus artışı
B) Kamu hizmeti yükünü taşıyacak olan ekonomik
gelişmenin öneminin artması
C) Tarımın, büyük kentlerin doğmasına yardımcı
olan yiyecek fazlasını üretememesi
D) Kentleşmenin sanayileşmeden hızlı bir
tempoyla ilerlemesi
E) Tarım alanında yeni üretim tekniklerinin
gelişmesi
Çözüm: Gelişmekte olan ülke kentlerinde nüfus artışı
yüksek oranlardadır. İkinci özellik, gelişmekte olan
ülkelerde büyük kentlerin ortaya çıkması sebebiyle,
kent ile ilgili kamu hizmeti yükünü taşıyacak olan
ekonomik gelişmenin öneminin artmış olmasıdır.
Gelişmekte olan ülkelerdeki tanımın, Avrupa ve
Kuzey Amerika’daki gibi büyük kentlerin doğmasına
yardımcı olan yiyecek fazlasını üretememesi, bu
ülkedeki kentleşmenin üçüncü özelliğini oluşturur.
Gelişmekte olan ülkelerdeki kentleşmenin dördüncü
özelliği ise, kentleşmenin sanayileşmeden hızlı bir
tempoyla ilerlemesidir. Gelişmekte olan ülkelerdeki
kentleşme yukarıda saydığımız özelliklere sahiptir.
Bu sebeple gelişmiş ülkelerdeki kentleşmeden
demografik, ekonomik ve sosyal yönlerden farklılık
gösterirler. Doğru cevap E’ dir.

5. Türkiye’deki kentleşme konusuyla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Oldukça sağlıklıdır
B) Hızla sürmektedir
C) Düzeyi oldukça yüksektir
D) Çevre ile uyum içerisindedir
E) Planlı gelişmektedir
Çözüm: Türkiye’de kentleşme hızlı bir şekilde
sürmektedir. Kırsal kesimden kentlere hızlı bir göç
yaşanmaktadır. Bu göçler sanayileşme ile ilgili
olmasına rağmen, sanayileşmenin ihtiyaçlarından
fazla olduğu için kentleşme sağlıksız ve düzensiz
olmaktadır. Doğru cevap B’ dir.6. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş kentleşme
nedenleri arasında yer almaz?
A) Ekonomik İşbirliği Toplulukları
B) Serbest Bölge Uygulaması
C) Yabancı İşçiler
D) Toplu Taşımacılık Alanındaki İlerlemeler
E) Göç Etme Eğilimi
Çözüm: Göç Etme Eğilimi. Doğru cevap E’ dir.

7. Aşağıdakilerden hangisi kent sınıflandırması
içinde yer almaz?
A) Fonksiyonları açısından kentler
B) Barındırdıkları nüfus açısından kentler
C) Fiziki sınırları açısından kentler
D) Kapladığı yeşil alanlar açısından kentler
E) Geçirdikleri kronolojik evreler açısından
kentler
Çözüm: Kapladığı yeşil alanlar açısından kentler.
Doğru cevap D’ dir.

8. Ortaçağ Avrupası’nda kentleşmenin karakteristik
özelliği nedir?
A) Kentlerin surlarla çevrilmeye başlaması.
B) Şehirler arası ulaşımı kolaylaştıran yollar.
C) Kentlerin sayılarının artması
D) Kentlerde su dağıtımı için çeşme ve kuyular ile
donatılması.
E) Şehirlerin askeri üs olarak kullnılması.
Çözüm: Kentlerin sayılarının artması. Doğru cevap
C’ dir.

9. Kentlerin biyolojik varlıklar gibi bir gelişme
gösterdiğini düşünen araştırmacılara göre; “kentin
ekonomik ve ticari hayatında gerileme başlamış
olmakla birlikte büyümeye devam etmekte olduğu
dönem” hangi grubun tanımıdır?
A) Tyrannopolis
B) Nekropolis
C) Megalopolis
D) Metropolis
E) Eopolis
Çözüm: Tyrannopolis: Kentin ekonomik ve ticari
hayatında gerileme başlamış olmakla birlikte
büyümeye devam etmekte olduğu dönemdir. Kentin
sosyo-kültürel fonksiyonlarında da gerileme
başlamıştır. Doğru cevap A’ dır.

10. Aşağıdakilerden hangisi klasik kentleşmenin
nedenlerinden biri değildir?
A) Serbest bölge uygulamalarının başlaması
B) Tarım tekniklerinin gelişmesi
C) Göç etme eğiliminin artması
D) Ulaşım tekniklerinin gelişmesi
E) Çalışma olanaklarının artması
Çözüm: Klasik kentleşme sebepleri; tarım
tekniklerinin gelişmesi, çalışma imkânları, ulaşım
tekniklerinin gelişmesi, coğrafi sebepler, hukuki ve
siyasi sebepler ve göç etme eğilimi olarak
sıralanabilir. Doğru cevap A’ dır.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi