1.325 views

Lojistikte Teknoloji Kullanımı Dersi Alıştırma Soruları  • Soru 1 –
   I. Optik cihazlar II. Kablosuz teknolojiler
   III. Manyetik kartlar
   IV. Dokunmatik teknolojiler
   V. Biyometrik tanıma
   Yukarıdakilerden hangileri OVT
   teknolojileri grubunu oluşturur?
  • A – I ve II
  • B – I, II ve III
  • C – I, II ve V
  • D – I, III, IV ve V
 • E – I, II, III, IV ve V
  • Soru 2 – Aşağıdakilerden hangisi kablosuz veri toplama sistemlerinin, geleneksel veri
   toplama sistemlerine göre daha fazla tercih
   edilebilir olmasının sebeplerinden biri
   değildir?
  • A – Ucuz malzemenin doğrudan gelirebildiği
   taşınabilirlik
  • B – Veri okuma hatalarını azaltması
  • C – Yaratıcı olmanın ve farklı çözümler ortaya
   koyabilmenin kolaylığı
  • D – Kablolu bağlantı ve onunla ilişkili maliyetlerin
   elenmesi nedeniyle daha düşük maliyete
   sahip olması
 • E – Kablolu bağlantının sınırlamalarının
  kaldırması


  • Soru 3 –
   Bir barkod sembolüne optik olarak kodlanmış bilgiyi ortaya çıkaran ve daha
   sonra bu bilgiyi bilgisayar uyumlu dijital
   veri haline getiren bileşen aşağıdakilerden
   hangisidir?
  • A – Yazıcı
  • B – Okuyucu/Tarayıcı
  • C – Anten
  • D – Etiket
 • E – Ekran
  • Soru 4 – I. Araç rotalama II. Parti büyüklüğü belirleme
   III. Stok yönetimi
   IV. Depo yeri seçimi
   V. Depo Kapasite tasarımı
   Yukarıdakilerden hangileri çözüm aranan
   lojistik problemi olarak tanımlanabilir?
  • A – I, II ve IV
  • B – I, III ve IV
  • C – I, II, III ve IV
  • D – I, III, IV ve V
 • E – I, II, III, IV ve V
  • Soru 5 – Aşağıdakilerden hangisi içine sürme rafının sağladığı yararlardan biri değildir?
  • A – Ürünlerin blok şeklinde depolanmasını
   sağlar.
  • B – Koridor gereksinimini en aza indirir.
  • C – Düzenli ürün sirkülasyonuna sahip işletmeler
   için ideal değildir.
  • D – Farklı derinliklerde ve yüksekliklerde
   istifleme gerçekleştirir.
 • E – Sezonluk ürünlerin depolanması için
  uygundur.
Lojistikte Teknoloji Kullanımı
1.Genişletilmiş İşaretleme Dili (XML) hangi tarihte oluşturulmuştur?
A) 1997 B) 1998 C) 1999
D) 2000 E) Hiçbiri

2. Aşağıdakilerden hangisi lojistik bilgi sistem ve teknolojilerinin seviyelerinden biri değildir?
A) Lojistik operasyonların planlanması
B) İnsan kaynağının planlanması
C) İş ortaklarıyla koordinasyon ve iletişimin sağlanması
D) Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinin düzenlenmesi
E) Fonksiyonel lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi ve malların fiziksel akışının gerçekleştirilmesi

3. Aşağıdakilerden hangisi lojistik faaliyetlerinin yürütülmesinde en sık karşılaşılan problemlerden biri değildir?
A) Parti büyüklüğü belirleme
B) Makine çizelgeleme
C) Araç rotalama
D) Araç yükleme
E) Tedarikçi seçimi

4. Rotalama yazılımları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Rotaları daha kısa kilometre kat etmek suretiyle ekonomik hale getirebilirler.
B) Rotalama ile kullanılması gereken araç ve personel sayısında iyileşme sağlanabilir.
C) Yasak, trafik gibi kısıtlar dikkate alınarak daha doğru rotalama yapılabilir.
D) Rotalama, yükleme, takip gibi süreçleri konsolide eder.
E) Sefer süresini kısalmada yardımcı olabilir.

5. Aşağıdakilerden hangisi taşıma yönetim sisteminin temel süreçlerinden değildir?
A) Planlama ve karar verme
B) Analiz ve değerlendirme
C) İzleme
D) Ölçme ve raporlama
E) Ortak kaynak kullanımı6. Üzerindeki koordinantlar, sınırlar şehir ve yer isimleri gibi tüm bilgilerin bilgisayar ortamında klasik dosya ve veritabanı dosyası şeklinde tutulduğu haritalara ne ad verilir?
A) GPS B) Coğrafi Harita
C) Elektronik Harita D) Sayısal Harita
E) Fiziki Harita

7. Bir ürün ya da hizmetin tedarikçiden müşteriye doğru tüm hareketini kapsayan ve bu süreç içerisindeki örgütler, insanlar, teknoloji, faaliyetler, ve kaynakların bütününe ne ad verilir?
A) Lojistik Yönetimi
B) Depo Yönetim Sistemi
C) Müşteri İlişkileri Yönetimi
D) Üretim Yönetimi
E) Tedarik Zinciri Yönetimi

8. Genellikle kütüphane istiflerinde bulunan depolama ekipmanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akış yolu rafı
B) Döner sistem raf
C) Dirsekli raf
D) Kayar raf
E) Geri itme rafı

9. Aşağıdakilerden hangisi taşıma ekipmanlarından biri değildir?
A) Konveyör B) Monoray
C) Pergel Vinç D) Manipülatör
E) Dingil

10. Aşağıda manipülatörlerle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yüklerin dikey ve yatay çevrilmesi ile rotasyonu için kullanılır.
B) Operatörün yükün ağırlığının küçük bir kısmını kaldırmalarını sağlamak için yük ağırlığını dengelerler.
C) Manuel, elektrik kuvvetiyle ve pnömatik biçimde kullanılabilir.
D) Uçları mekanik tutucular, vakum tutucular veya elektromekanik tutucuları ile donatılmış olabilir.
E) Özellikle otomatik montaj işlemlerinde, küçük özdeş parçaları besleme ve yönlendirme için kullanılır.

11. Aşağıdakilerden hangisi konumlandırma ekipmanlarından biri değildir?
A) Yükleme Rampası
B) Parça Besleyici
C) Yük Platformu
D) Çıkrık
E) Bilyalı Tabla

12. 4 veya daha fazla tekerlekli, itmek için kolu ve çekmek için çekiş aksamı bulunan platformlu manuel araç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dingil
B) Taşıma arabası
C) Transpalet
D) Yük platformu
E) Çekici

13. Aşağıdakilerden hangisi kablosuz veri toplama sistemlerinin, geleneksel veri toplama sistemlerine göre daha fazla tercih edilir?
A) Ucuz malzemenin doğrudan getirebildiği taşınabilirlik
B) Veri okuma hatalarını azaltması
C) Yaratıcı olmanın ve farklı çözümler ortaya koyabilmenin kolaylığı
D) Kablolu bağlantı ve onunla ilişkili maliyetlerin elenmesi nedeniyle daha düşük maliyete sahip olması
E) Kablolu bağlantının sınırlamalarının kaldırması14. Bir barkod sembolüne optik olarak kodlanmış bilgiyi ortaya çıkaran ve daha sonra bu bilgiyi bilgisayar uyumlu dijit
A) Yazıcı
B) Okuyucu/Tarayıcı
C) Anten
D) Etiket
E) Ekran

15. Bir barkoddaki en dar çizginin genişliği mil cinsinden verilen hangi uzunluklar arasındadır ?
A) 10-100
B) 5-50
C) 1-50
D) 1-100
E) 25-50

16. Aşağıdaki RFID uygulamalarından hangisi özellikle ilaç sektöründe ilaçların ve lüks tüketim sektöründe değerli malların etiketlenmesinde kullanılır?
A) Varlık kullanımı B) Envanter izleme
C) Süreç kontrol D) Hırsızlık kontrolü
E) Kimlik doğrulama

17. Aşağıdakilerden hangisi RFID tipi ve uygulama metodu seçerken göz önünde bulundurulması gereken noktalardan biri değildir?
A) Etiket maliyeti B) Etiket rengi
C) Okuma mesafeleri D) Devlet düzenlemeleri
E) Gizlilik kaygıları

18.
I. Marketlerde ürünleri üzerinde
II. II. Hava alanlarında valizlerde
III. III. Taşımacılıkta kolilerin üzerinde
Yukarıdakilerden hangileri barkod etiketlerin kullanım alanları arasındadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II
E) I, II ve III

19. Aşağıdakilerden hangisi tedarik zincirinin görülebilirliğinin faydalarından biri değildir?
A) Daha iyi müşteri hizmeti
B) Daha iyi planlama
C) Daha iyi üretim ortamı
D) Daha iyi maliyet azaltması
E) Daha iyi karar verme20. Aşağıdakilerden hangisi sayısal harita yazılımının lojistik alanında kullanım sebeplerinden biri değildir?
A) Noktadan noktaya mesafe ölçümü
B) Depo ve dağıtım merkezi yerlerinin belirlenmesi
C) Rota hazırlanması
D) Yol tariflerinin alınması
E) Çeşitli verilerin harita üzerinde gösterilip analiz edilmesi

1-B 2-B 3-B 4-D 5-B 6-D 7-E 8-D 9-D 10-E 11-C 12-B 13-B 14-B 15-B 16-E 17-B 18-E 19-C 20-B

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi