408 views

AÖF MALİYE POLİTİKASI I

AÖF MALİYE POLİTİKASI I
Enflasyon Ve Maliye Politikası
Çözümlü Sorular 1

1. Ücret-fiyat spirali nedir?
A) Toplam talep artışının ücretler üzerindeki etkisi
B) Toplam fiyat artışının üretim üzerindeki etkisi
C) Üretim maliyetlerinin artması sonucu fiyatların
artması
D) Ücret ya da fiyatlardaki bir artışın diğerini de
uyararak enflasyona neden olması
E) Toplam talebin toplam arzdan büyük olması
sonucu ortaya çıkan durum
Çözüm: Herhangi bir şekilde üretim maliyetleri
arttığında bunun fiyatlar genel düzeyinde sürekli
artışlara neden olabilmesi için toplam talebin de
yeteri kadar güçlü olması gerekmektedir. Aksi
durumda maliyet artışları fiyatlarda bir kerelik
ayarlama yapılmasıyla sonuçlanacaktır. Benzer bir
şekilde, fiyatların bir şekilde artmış olması ücret
artışı taleplerini de beraberinde getirecek, artan
ücretler üretimin daha maliyetli olmasına neden
olarak fiyatların daha da artması sonucunu
doğuracaktır. Ücret ve fiyatların bu şekilde birbirini
beslemesi olgusu ücret-fiyat spirali olarak
adlandırılmaktadır. Diğer bir ifadeyle ücret ya da
fiyatlardaki bir artışın diğerini de uyararak
enflasyona neden olmasıdır. Doğru cevap D’dir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30 

2. Gelişmekte olan ülkelerin kendine özgü koşulları
nedeniyle ortaya çıkan enflasyon türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Talep Enflasyonu
B) Maliyet Enflasyonu
C) Yapısal Enflasyon
D) Arz Enflasyonu
E) Gizli Enflasyon
Çözüm: Enflasyonun nedenlerine ilişkin olarak
üzerinde durulması gereken bir diğer konu,
gelişmekte olan ülkelerde yaşanan enflasyondur. Bu
ülkelerdeki enflasyon yukarıda açıklanan durumların
dışında, o ülkelere özgü koşullardan
kaynaklanabilmektedir. Örneğin, sermaye yetersizliği
ya da döviz yetersizliği nedeniyle ham madde ya da
ara mal ithalatının yapılamaması ve bu nedenle
üretim düzeyinin düşük olması nedeniyle fiyat
artışları görülebilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin
kendine özgü koşulları nedeniyle ortaya çıkan bu
enflasyon, yapısal enflasyon olarak
adlandırılmaktadır. Doğru cevap C’dir.3. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Enflasyon fiyatların belirli dönemlerde
yükselmesidir.
B) Ekonomideki bazı fiyatların yükselmesi
enflasyonu doğurur.
C) Fiyat artışının tek seferlik olması da enflasyona
neden olur.
D) Değişen arz ve talep koşullarının enflasyon
üzerinde etkisi yoktur.
E) Fiyatların genel düzeyinin sürekli olarak
yükselmesi enflasyon olarak adlandırılır.
Çözüm: Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli
olarak yükselmesidir. Burada iki nokta önemlidir:
Ekonomideki bütün fiyatların yükselmesi ve bu
yükselişin bir seferlik olmaması. Bir ekonomide
değişen arz ve talep koşullarına göre bazı malların
fiyatı değişebilmektedir. Ancak enflasyondan
bahsedebilmek için tüm fiyatların artması
gerekmektedir. Doğru cevap E’dir.

4. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tüm malların fiyatının arttığı enflasyonist bir
dönemde fiyat artışlarını doğru analiz etmek
güçtür.
B) Enflasyon kaynak dağılımındaki etkinliğin
bozulmasına neden olur.
C) Enflasyonun gelir dağılımını bozucu etkisi
vardır.
D) Enflasyon satın alma gücünü azaltır.
E) Enflasyonist ortamda yatırımcılar uzun dönemli
yatırımlara yönelirler.
Çözüm: Enflasyonun yarattığı belirsizlik ortamı
nedeniyle yatırımcılar uzun dönemli yatırımlardan
kaçınma eğilimi içinde olacaktır. Doğru cevap E’dir.

5. Enflasyonla mücadelede hangi harcamaların uzun
dönemde azaltılması ekonomik olumsuzluklara neden
olur?
A) Transfer harcamaları
B) Yatırım harcamaları
C) Reel harcamalar
D) Faiz ödemeleri
E) Cari harcamalar
Çözüm: Mal ve hizmet alımına yönelik harcamalar
arasında kısıntıya gidilmesi en kolay olanı yatırım
harcamalarıdır. Devletin yatırım planlarını
dondurması ya da bu planlardan vazgeçmesi, yüksek
olasılıkla kamuoyunun dikkatini çekmeyecek ve
politik bir dirençle karşılaşmayacaktır. Ancak kamu
yatırımlarının azaltılmasının uzun dönemde üretim
kapasitesi üzerinde olumsuz etkisi olacaktır. Doğru
cevap B’dir.

6. Gelişmekte olan ülkelerde nitelikli eleman,
sermaye ve ham madde kıtlıkları nedeniyle üretimin
düşük olmasına bağlı olarak ortaya çıkan fiyat
artışları aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maliyet enflasyonu
B) Arz enflasyonu
C) Talep enflasyonu
D) Ücret-fiyat spirali
E) Yapısal enflasyon
Çözüm: Yapısal enflasyon: Gelişmekte olan ülkelerde
nitelikli eleman, sermaye ve ham madde kıtlıkları
nedeniyle üretimin düşük olmasına bağlı olarak
ortaya çıkan fiyat artışlarıdır. Doğru cevap E’dir.7. Aşağıdaki durumlardan hangisinde artan oranlı
gelir vergisinin enflasyonla mücadelede etkili olması
mümkündür?
A) Artan oranlığın gelir artışlarını yeterince
vergilendirecek düzeyde olduğu durum
B) Vergi tabanının dar olduğu durum
C) Gelir vergisinin belirli bir alt limitin üzerindeki
gelirleri kapsadığı durum
D) Vergi kaçırmanın yaygın olduğu durum
E) Herkese eşit oranda gelir vergisinin uygulandığı
durum
Çözüm: Artan oranlı gelir vergisinin enflasyonla
mücadele açısından yararlı olması, aynı zamanda
uygulamaya da bağlıdır. Öncelikle artan oranlılığın
gelir artışlarını yeterince vergilendirecek düzeyde
olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra vergi
tabanının yeterince geniş olması ve gelir vergisinin
mümkün olduğunca tüm gelirleri kapsaması
gerekmektedir. Ayrıca vergi kaçırmanın yaygın
olmaması da önemlidir. Doğru cevap A’dir.

8. Aşağıdakilerden hangisi enflasyonla mücadelede
araç olarak kullanılan kamu gelirleri arasında yer
almaz?
A) Gelir Vergileri
B) Gider Vergileri
C) Servet Vergileri
D) Kamu Borçlanması
E) Transfer Gelirleri
Çözüm: Enflasyonla mücadelede araç olarak
kullanılan kamu gelirleri; -Gelir Vergileri-Gider
Vergileri-Servet Vergileri-Kamu Borçlanmasıdır.
Doğru cevap E’dir.

9. Kamu borçlanmasının bütçeye olan maliyetini
minimize etmek ve çeşitli makroekonomik hedefleri
gerçekleştirmek amacıyla kamu borçlarının miktar ve
bileşimlerinin değiştirilmesi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Borç yönetimi
B) Borç analizi
C) Kamu borçlanması
D) Borcun ifası
E) Borç kompozisyonu
Çözüm: Kamu borçlanmasının bütçeye olan
maliyetini minimize etmek ve çeşitli makroekonomik
hedefleri gerçekleştirmek amacıyla kamu borçlarının
miktar ve bileşimlerinin değiştirilmesine borç
yönetimi denir. Doğru cevap A’dır.

10. Devletin borçlanma kaynaklarından hangisi en
çok enflasyonist özelliktedir?
A) Ticaret Bankaları
B) Sosyal Güvenlik Kuruluşları
C) Bireyler
D) Özel Firmalar
E) Merkez Bankası
Çözüm: Ayrıca günümüzde birçok ülkede kamu
kesimi harcamalarını finanse edebilmek için
borçlanma yoluna gidilmektedir. Dış borçlanma bir
yana bırakıldığında devletin temelde üç kesimden
borçlanabildiği görülmektedir: Kişi ve firmalar,
ticari bankalar ve Merkez Bankası. Devlet kişi ve
firmalardan borçlanıyorsa ve bu kesimler de
tüketimlerini, tasarruflarını ya da yatırımlarını
kısarak devlete borç veriyorlarsa toplam talep düzeyi
değişmeyecek, sadece toplam talebin bileşimi
değişecektir. Ancak kişi ve firmalar devlete verdikleri
borcu ellerinde tuttukları atıl fonlardan
karşılıyorlarsa ve devlet aldığı borcu harcamalarını
finanse etmek için kullanıyorsa enflasyon daha da
artacaktır. Benzer bir analiz ticari bankalar için de
geçerlidir. Eğer ticari bankalar devlete verdikleri
borcu özel kesime açtıkları kredileri kısarak
sağlıyorlarsa yine toplam talepte bir değişme
olmayacak, harcamayı yapan kesim değişecektir.
Diğer bir borçlanma seçeneği devletin Merkez
Bankasından borçlanmasıdır. Bu, tüm seçenekler için
de en çok enflasyonist olanıdır. Çünkü Merkez
Bankasından borçlanma para basımı anlamına
gelecektir. Doğru cevap E’dir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi