1.259 views

Matematiğe yaklaşım, “Ortak Çekirdek” kavramı ile değişti?

Matematik eğitimi değişti ve tüm insanların ortak olarak bilip algıladıkları kavramlar öne çıktı.
Yapı yerine ortak kavramlar öne çıktı.
Matematiğe yaklaşım, daha önce nasıl öğretildiğine daha fazla yapı sağlamak yerine neden Ortak Çekirdek ile değişti?


Bilgiyi kazanmanın ve paylaşmanın, insanları başkalarından öğrenmeleri ve dünyayı daha iyi anlamaları için bir yer matematik

Matematiğe yaklaşım, daha önceye göre nasıl daha fazla yapı sağlamak yerine neden Ortak Çekirdek ile değişti?
Bu gerçekten çok iyi bir soru ve Ortak Çekirdeğe karşı büyük boşlukların kalbine gidiyor.
Birkaç nesilden beri ilk kez, eğitim araştırmacıları, eğitim psikolojisine dair içgörüleri denemek ve incelemek için bilgi hazinesine sahip.
Bir dizi reform girişimi, bu disiplinin tüm içerik alanlarında, bu veri topluluğunun analizinden çıktı.
Matematiksel eğitim psikolojisindeki önemli reformlardan biri aslında 1980’lerin sonlarında Çekirdek Standartlar Girişiminin kurulmasından yaklaşık yirmi yıl önce başlamıştı.

Bu reform, öğrencilerin belirli algoritmaları ezberleyerek matematik öğrenebildiklerini, ancak bu bilgiyi ileri matematiklere uygulayamadıklarını kavradı.

Araştırmacıların “sayı anlayışı” olarak anladıklarından veya sayıların diğer sayılardan oluştuğunu ve bu sayıların birbirleriyle ilişkili olduğunu sezgisel olarak anlamadıklarından yoksundular.

Başka bir deyişle, öğrenciler temel matematiği yeterince kolay bir şekilde öğreniyordu.Konu cebir, trigonometri vb gelince başarısızlık noktaları haline geldi, çünkü öğrenciler basitçe ya da çözmek için denklemleri nasıl değiştireceklerini anlamadılar.

Öğrenciler artık hayal kırıklığına uğrayacaklar ve pes edeceklerdi çünkü artık basit bir yöntem ya da formül yoktu.
Bu araştırmacılar, profesyonel matematikçiler üzerinde çalışmaya ve oldukça karmaşık matematik problemlerini çözmek için süreçlerini analiz etmeye başladı.

Bu insanlar sezgisel sayıların kavranmasına ve sayılar arasındaki ilişkilere sahipti. Ancak, bu matematikçiler ilköğretim öğrencilerine öğretilen formülleri ve algoritmaları takip etmediler.

Geleneksel matematiğinin öğrettiği ya da eğer öyleyse, neden işe yaradığını anladılar ya da paydayı ya da diğer küçük ipuçlarını ve püf noktalarını çevirdikten sonra asla ikisini taşımadılar ya da çarpılmadılar.
Bu araştırmacılar, bu tür “sayı anlamını” öğreten diğer öğretim yöntemlerini geliştirmeye çalışmaya başladılar ve bu yöntemler küçük denemelerde büyük ölçüde başarılıydı.Ancak, kısmen kurumsal atalet nedeniyle ve kısmen de tam olarak gerçekleşen türden bir ters tepki korkusu nedeniyle herhangi bir yeni öğretim stratejisi şeklinin benimsenmesine karşı aşırı bir direnç vardı.
Bu geri tepme korkusunun büyük bir parçası eğitim reformunda önceki bir girişimdi.

1960’lı yılların ortalarında, matematik eğitiminde “Yeni Matematik” olarak adlandırılan ve sonunda mutlak bir felaket olan devrimci bir değişiklik oldu. Bugün, kısa ömürlü yaşam sürenlerin yaşadığı çocuklar, politik iklimi sorumlu kuşaklar ve çocukları veya torunları bir sonraki büyük reformu yaşayanlar. Hemen, bu insanlar “Yeni Matematik” telaşının tersine döndü ve paniklediler, ikisini de yeni yöntemlerin mekaniğine bakmadan eşitlediler.

Ve böylece ilköğretim düzeyinde matematik öğretiminde reform, 1990’larda, Matematikte Ortak Çekirdek Devlet Standartları’nın 2008’de yayınlanması ve bu araştırmaya olan ilginin yeniden ortaya çıkmasına kadar iyi ölecek gibi görünüyordu.

Standartlarda, özel olarak öğretilmesi gereken herhangi bir öğretim stratejisi gerektiren hiçbir şey yoktur. Öğretmenlerin istedikleri şekilde öğretmeleri için çok fazla akademik özgürlük var.Bunun gerektirdiği, öğrencilerin bir problemi çözme girişiminde bulunmak, stratejik eleştirel düşünmeyi ve yaratıcı problem çözmeyi teşvik etmek için birçok yol öğrenmesidir.

İş dünyasının liderlerinin, yüksek eğitim profesyonellerinin ve Standartları birleştiren inisiyatif panelindeki K-12 öğretmenlerinin belirttiği şeylerden biri, öğrencilerin herhangi bir stratejik problem çözme biçiminde büyük ölçüde başarısız olduklarıdır. Öğrendikleri yöntemi ezberden uygularlardı ve işe yaramazsa, sadece sinirlenir ve pes ederlerdi.

Her nasılsa, bir nesile asla inisiyatif almamayı ya da aynı doğru cevaba ulaşmak için alternatif yöntemler bulamamayı öğrettik. Çizgilerin dışını asla boyamayın. İlk başta başaramazsanız, nerede olduğunuzu kesin ve daha fazla talimat bekleyin. Temel Standartlar Girişimi, sebat ve kritik, stratejik muhakeme standartlarına nasıl dahil edileceğini anlamaya çalıştı. Bir yol işe yaramazsa, belki farklı bir yöntem işe yarayacak. Ve farklı problemler farklı yaklaşımlar gerektirir.

Dünya için hazırlanan bir öğrenci problemi tanımlayabilecek ve problem çözme için farklı araçlar kullanarak stratejik olarak düşünebilecek ve sonra en iyisini seçebilecek. Bu yöntem başarısız olursa, o öğrencinin problem çözme için yedekleme araçları olmalıdır.

Bu nedenle, Standartlar, öğrencilerin bir problem çözmek için birden fazla yöntem öğrenmelerini ve çalışmalarını farklı yöntemler kullanarak kontrol etmelerini gerektirir. Gereken tek şey bu. Sadece bir yöntemin etrafa bakması gerektiğini bilen eğitmenler ve bu “sayı anlayışı” metodolojilerini yeniden keşfettiklerinde.

Yeni yöntemleri araştırırken, bu yöntemlerin öğrencilere sayılar arasındaki ilişkiyi nasıl anlamalarını öğretmede daha başarılı olduğunu keşfettiler. Sadece geleneksel ezber ezberlemesini ve algoritmasını anlayan babalar, çabucak kendilerine nasıl yardımcı olacakları konusunda hiçbir fikirleri olmadığını keşfettiler. Tamamen farklı bir yöntem öğrenen çocuk.

Bu insanlar yine “Yeni Matematik” e ve başarısızlıklarına karşı olumsuz tepkiler aldılar. Hızlı bir şekilde “Ortak Çekirdek korku hikayeleri”, metodolojiyi takip etmedikleri için doğru son cevaba rağmen, yanlış bir cevabı işaretlenmiş öfkeli ebeveynlerle sosyal medyada ortaya çıktı.

Ödev için gerekli Ebeveynler genellikle, öğretilen metodolojilerin karmaşık ve karmaşık olduklarından şikayet ederler; bu da, dikey toplama ve çıkarma gibi, öğretildikleri geleneksel algoritmik yaklaşımlardan daha fazla adım gerektirir.

“Ortak Çekirdek Matematik” kavramı, standartlar ve eğitim stratejileri hakkında hiçbir şey bilmeyenlerin ya da ikisi arasındaki farkın bilinmediği korkulara rağmen, şehir efsanesi haline geldi.

Sonuç olarak, Ortak Çekirdek, Devlet Standartları girişimi matematiğin nasıl daha fazla yapı sağladığını öğretilmek ve kendi başına, matematik öğretme yaklaşımını değiştirmedi. Basitçe, iyi araştırılmış, kanıta dayalı en iyi uygulamalara dayanan yeni metodolojilerin daha yaygın bir şekilde benimsenmesini teşvik etti.Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi