2.420 views

Medeni Hukuk-1 Ara Sınav Çıkmış Sorular

AÖF – KPSS  – DGS – ALES – YDS ve Tüm Sınavlar ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

Haftanın 7 günü arayabilirsiniz.

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.  

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayın

 

Soru 1 / Medeni Hukuk 1
Aşağıdakilerden hangisi Medeni Hukukun
dallarından biri değildir?
 
A. Eşya Hukuku
C. Kişiler Hukuku
E. Aile Hukuku
B. Sigorta Hukuku
D. Miras Hukuku
Soru 2 / Medeni Hukuk 1
Hısımlık Medeni Hukukun dallarından
hangisinin konusunu oluşturur?
 
A. Miras Hukuku
C. Borçlar Hukuku
E. Kişiler Hukuku
B. Eşya Hukuku
D. Aile Hukuku
Soru 3 / Medeni Hukuk 1
Aşağıdakilerden hangisi hukukun tali
kaynaklarından biridir?
 
A. Kanun hükmünde kararnameler
C. Tüzükler
E. Yönetmelikler
B. Örf ve adet hukuku
D. İçtihadi birleştirme kararları
Soru 4 / Medeni Hukuk 1
Kanun koyucunun bilerek ve isteyerek
bıraktığı boşluk haline ne ad verilir?
 
A. Açık boşluk
C. Açık olmayan boşluk
E. Kural dışı boşluk
B. Gerçek olmayan boşluk
D. Kural içi boşluk
Soru 5 / Medeni Hukuk 1
Bir kimsenin fiil ehliyetin bulunmadığını
ispat yükü kime aittir?
 
A. İddia edene
C. Fiil ehliyetini kaybetmiş kişiye
E. Fiil ehliyetini kaybetmiş kişinin velisine
B. Hakime
D. SavcıyaSoru 6 / Medeni Hukuk 1
Aşağıdakilerden hangisi ispat yüküne ilişkin genel kuralın istisnalarından biri değildir?
A. Olağan durumun aksinin ispatı
C. İspat yükünün özel bir kanun hükmüyle düzenlediği durumlar
E. Karineler
B. Herkesçe bilinen vakıaların ispatı
D. Olağan durumun ispatı
Soru 7 / Medeni Hukuk 1
Birlikte ölüm karinesinin hukuki niteliği
aşağıdakilerden hangisidir?
 
A. Adi karine
C. Faraziye
E. Fiili karine
B. Varsayım
D. Kesin karine
Soru 8 / Medeni Hukuk 1
Ahde vefa ilkesinin anlamı aşağıdakilerden
hangisidir?
 
A. Taraflar sözleşmeyi serbestçe yorumlayabilirler.
C. Hakimin sözleşmeyi değişen koşullara uyarlama yetkisi bulunmaktadır.
E. Sözleşme yalnızca tarafları bağlar.
B. taraflar sözleşmeye uymakla yükümlüdürler.
D. Taraflar borçlarını dürüstçe yerine getirmekle yükümlüdürler.
Soru 9 / Medeni Hukuk 1
Gerçek kişiliğin başlangıç anı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Sağ olarak doğumun tamamlandığı an
C. Hak ve borçların kazanıldığı an
E. 15 yaşın doldurulduğu an
B. Kişinin nüfusa kayıt edildiği an
D. 18yaşın doldurulduğu an
Soru 10 / Medeni Hukuk 1
Aşağıdakilerden hangisi üzerinde kişinin
kişilik hakkı yoktur?
A. Adı
C. Şerefve onuru
E. Sırları
B. Bedensel bütünlüğü
D. EserleriSoru 11 / Medeni Hukuk 1
Ayşe ile anne ortak, baba ayrı kardeşi Kiraz
arasındaki hısımlık ilişkisi aşağıdakilerden
hangisidir?
 
A. Yarım kan üst soy hısımlığı
C. Kayın hısımlığı
E. Tam kan kayın hısımlığı
B. Yarım kan yan soy hısımlığı
D. Tam kan yan soy hısımlığı
Soru 12 / Medeni Hukuk 1
Aşağıdakilerden hangisi kişilik hakkına
dışarıdan yapılan müdahalenin hukuka
aykırılığını ortadan kaldıran nedenlerden
biri değildir?
 
A. Ustün nitelikte özel bir yararın varlığı
C. Üstün nıtelikte kamusal yararın varlığı
E. Zarar miktarının azlığı
B. Kanunun verdiği yetkinin kullanılmış olması
D. Zarar görenin rızası
Soru 13 / Medeni Hukuk 1
A, oğlu C’nin bir gemi yolculuğuna çıktığın ı ve
yolculuk sırasında meydana gelen bir kazadan
sonra bir daha eve dönmediğini belirtmekte ve
oğlu hakkında gaiplik kararı verilmesini
istemektedir.
 

A’nın isteği üzerine oğlu C hakkında gaiplik
kararı verilebilmesi için geçmesi gereken
asgari süre aşağıdakilerden hangisidir?
A. 3 ay
C. 1 yıl
E. 10 yıl
B. 6 ay
D. 3 yıl
Soru 14 / Medeni Hukuk 1
A, oğlu C’nin bir gemi yolculuğuna çıktığın ı ve
yolculuk sırasında meydana gelen bir kazadan
sonra bir daha eve dönmediğini belirtmekte ve
oğlu hakkında gaiplik kararı verilmesini
istemektedir.
A’nın oğlu C hakkında gaiplik kararı
verilmesi talebiyle başvuracağı mahkeme
aşağıdakilerden hangisidir?

A. Gaibin Türkiye’deki son yerleşim
mahkemesi
C. Gaiplik isteminde bulunan kişinin yerleşim
yeri mahkemesi
E. Gaibin iş merkezinin bulunduğu yer
mahkemesi
B. Eşinin yerleşim yeri mahkemesi
D. Başvuruda bulunanın son 6 aydır oturduğu
yer mahkemesi
Soru 15 / Medeni Hukuk 1
Hakkında alınacak gaiplik kararının C’nin mevcut etkisi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Evlilik kendiliğinden sona erer.
C. Eşin boşanma davası açma hakkı doğar.
E. Evlilik yok sayılır.
B. Evilik beş yılın sonunda sona erer.
D. Evlilik devam eder.Soru 16 / Medeni Hukuk 1
İradi yerleşim yeri edinmemiş kişilerin yasa
gereği yerleşim yeri kabul edilen yer
aşağıdakilerden hangisidir?
 
A. İş yeri
C. Doğum yeri
E. Mesken
B. Nüfusa kayıtlı olduğu yer
D. Ailesinin nüfusa kayıtlı olduğu yer
Soru 17 / Medeni Hukuk 1
Vakfın tüzel kişilik kazanabilmesi için gereken tescilin yapıldığı sicil aşağıdakilerden hangisidir?
A. Tapu sicili
C. Mahkeme sicili
E. Noter sicili
B. Ticaret sicili
D. Kişisel doğum sicili
Soru 18 / Medeni Hukuk 1
Aşağıdakilerden hangisi derneğin
kendiliğinden sona ermesine yol açan
sebeplerden biri değildir?
  
A. Derneğin borç ödemede acze düşmüş
olması
C. Derneğin zorunlu organlarının
oluşturulamamış olması
E. Derneğin amacının hukuka aykırı hale
gelmesi
B. Derneğin amacının gerçekleşmesinin
olanaksız hale gelmesi
D. Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst
üste yapılamaması
Soru 19 / Medeni Hukuk 1
Aşağıdakilerden hangisinin tüzel kişiliği
yoktur?
 
A. Devlet
C. Yürütme organı
E. Köy
B. İl özel idaresi
D. Belediye
Soru 20 / Medeni Hukuk 1
Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişilerin
gerçek kişilerden bağımsız hukuki bir
varlığa sahip olabilmeleri iç in gereken
unsurlardan biridir?
 
A. Belirlilik
C. Örgütlenme
E. Mutlaklık
B. Amaca bağlılık
D. Devredilmezlik

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi