1.294 views

MEDENİ HUKUK I Ünite 1 – Medeni Hukua Giriş, Medeni Hukukun Kaynakları Ve Temel Kavramları Çözümlü Sorular 1

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

 MEDENİ HUKUK I
Ünite 1 – Medeni Hukua Giriş, Medeni Hukukun Kaynakları Ve Temel Kavramları
Çözümlü Sorular 1

1. Bir örf ve adet kuralının hukuk kuralı haline gelebilmesi için aşağıdaki unsurlardan hangilerine ihtiyaç vardır?
A) Tali, içtihadi ve birleştirme
B) Maddi, medeni ve sosyal
C) Manevi, asil ve yardımcı
D) Yazılı, ayni ve hukuki
E) Maddi, manevi ve hukuki
Çözüm: Bir örf ve adet kuralının hukuk kuralı haline gelebilmesi için maddi unsur, manevi unsur ve hukuki unsur olarak adlandırılan üç unsura ihtiyaç vardır. Doğru cevap E’dir. Doğru cevap E’dir.

2. örf-Adet hukukuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Medeni hukukun yardımcı kaynaklarındandır.
B) Medeni hukukun yazılı olmayan kaynağıdır.
C) Örf-adet hukuku kurallarına hakimin uygulayacağı yazılı hukuk kuralının bulunmaması halinde başvurulur.
D) Bir örf-adet kuralının hukuk kuralı haline gelebilmesi için maddi, manevi, hukuki unsura ihtiyaç vardır.
E) Örf-adet hukuku kuralının maddi unsurunu, süreklilik, devamlılık ve tekrarlanma oluşturur.
Çözüm: örf-adet hukuku kuralları, medeni hukukun tali kaynaklarındandır. Doğru cevap A’dır.3. Medeni hukuk, düzenlediği ilişkilerin niteliği ve kapsamı açısından kaç ana dala ayrılmaktadır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
Çözüm: Medeni hukuk, düzenlediği ilişkilerin niteliği ve kapsamı açısından beş ana dala ayrılmaktadır. Bunlar; “kişiler hukuku”, “aile hukuku”, “miras hukuku”, eşya hukuku”, ve “borçlar hukuku” dur. Doğru cevap D’dir. Doğru cevap D’dir.

4. Hukuk kurallarını diğer sosyal düzen kurallarından ayıran en önemli farklılık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyal hayatı düzenlemesi
B) Aile ilişkilerini düzenlemesi
C) Maddi yaptırım içermesi
D) Toplu halde yaşama gereksiniminden doğmuş olması
E) Kişilerin toplumla olan ilişkilerini düzenlemesi
Çözüm: Maddi yaptırım içermesi. Doğru cevap C’dir.

5. Aşağıdaki hukuk dallarından hangisi eşit kişiler arasındaki hukuki ilişkiyi düzenlemez?
A) Ticaret hukuku
B) Devletler özel hukuku
C) İdare hukuku
D) Borçlar Hukuku
E) Miras hukuku
Çözüm: İdare hukuku. Doğru cevap C’dir.6. I. Asli Kaynaklar II. Tali Kaynaklar III. Yardımcı Kaynaklar Yukarıda verilenlerden hangileri Medeni Hukukun kaynaklarındandır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I-II
E) I-II-III
Çözüm: I-II-III. Doğru cevap E’dir.

7. Tüzük çıkarma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Başbakan
B) Kamu kurumları
C) Bakanlar Kurulu
D) Danıştay
E) Cumhurbaşkanı
Çözüm: Bakanlar Kurulu. Doğru cevap C’dir.

8. Toplum halinde yaşamak zorunda olan insanların birbirleriyle vetoplumla olan ilişkilerini düzenleyen en önemli sosyal düzen kuralı niteliğini taşıyan kurallar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahlak kuralları
B) Okul kuralları
C) Hukuk Kuralları
D) Yazılı Kurallar
E) Toplum Kuralları
Çözüm: Hukuk Kuralları. Doğru cevap C’dir.

9. Hukukun kollara ayrımı yapılırken kullanılan ölçütlerden en yaygın olanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğruluk
B) Gerçeklik
C) Kapsamlılık
D) Eşitlik
E) Çok Yönlülük
Çözüm: Hukukun kollara ayrımı yapılırken kullanılan ölçütlerden en yaygın olanı eşitlik ölçütü olduğu için doğru cevap “Eşitlik” tir. Doğru cevap D’dir.

10. Hakim hukuk boşluğunu doldurmak üzere hukuk yaratma yetkisini kullanırken aşağıdakilerden hangisine göre hareket edebilir?
A) Kıyas
B) Medeni hukuk
C) Örf adetler
D) Manevi kaynaklar
E) Doktrin
Çözüm: Hakim üç şekilde hareket edebilir: kıyas, hukukun genel ilkeleri ve hakimin tamamen orijinal bir hukuk kuralı yaratması Doğru cevap A’dır.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi