2.283 views

MEDENİ HUKUK I Ünite 6 – Aile Kavramı, Nişanlanma,nişanın Sona Ermesi , Evlenme Ve Evlenmenin Şartları Çözümlü Sorular 1

AÖF-KPSS-DGS-ALES ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

MEDENİ HUKUK IÜnite 6 – Aile Kavramı, Nişanlanma,nişanın Sona Ermesi , Evlenme Ve Evlenmenin Şartları

Çözümlü Sorular 1

1. Aşağıdakilerden hangisi evlenme ehliyetinin olması koşullarındandır?
A) Sağlık raporu
B) Nikah töreni
C) Yasal temsilcinin izni
D) Evlilik yemini
E) Mal beyanı
Çözüm: Ayırt etme gücü, evlenme yaşı ve yasal temsilcinin izni evlenme ehliyetinin olması koşullarındandır. Doğru cevap C’dir.
2. Aşağıdakilerden hangisi nişanlılığın kendiliğinden sona erme sebeplerinden biri değildir?
A) Nişanlılıktan tek yanlı dönme
B) Evlenme
C) Ölüm
D) İmkânsızlık
E) Bozucu şartın gerçekleşmesi
Çözüm: Nişanlılığın kendiliğinden sona erme sebepleri, evlenme, ölüm, İmkansızlık ve bozucu şartın gerçekleşmesidir. Doğru cevap A’dır.


3. Ayırt etme gücüne sahip küçük ve kısıtlıların evlenmeleri ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Yasal temsilcilerinin veya vasilerinin izni ile evlenebilirler.
B) Yasal temsilci veya vasinin izni aranmaksızın evlenebilirler.
C) Yasal temsilcilerinin veya vasilerinin izni olsa bile evlenemezler.
D) Hiçbir şekilde evlenemezler.
E) Hiçbir şart aranmaksızın evlenebilirler.
Çözüm: Ayırt etme gücüne sahip küçük ve kısıtlılar, yasal temsilcilerinin veya vasilerinin izni ile evlenebilirler. Doğru cevap A’dır.
4. Farklı cinsiyetten iki kişinin birbirine evlenmeyi vaat etmesinin, yani nişanlanmalarının amaçlarından birisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanıklıktan kaçınma hakkı tanımak
B) Hakimlikten kaçınma hakkı tanımak
C) Evliliğe hazırlanmalarına ve eksikliklerini tamamlamalarına olanak tanımak
D) Mal rejimi sözleşmesi yapma hakkı tanımak
E) Nişanlının bir haksız fiil sonucunda ölümü halinde, ölümden sorumlu olan kişiye karşı manevi tazminat davası açma hakkı tanımak
Çözüm: Evlenme işleminden önce yukarıda belirtildiği gibi, mutlaka bir nişanlılık devresi geçirilir. Bu devre bazen uzun bazen çok kısa olabilir. Nişanlılığın ilk amacı, uzun yılları birlikte geçirecek eş adaylarının birbirlerini yeterince tanımalarını sağlamaktır. Bir diğer amacı ise, eş adaylarının evliliğe hazırlanmalarına, eksikliklerini tamamlamalarına olanak tanımaktadır. Doğru cevap C’dir.
5. Evli bir kadının boşandıktan sonra zorunlu olan bekleme süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 250 Gün
B) 450 Gün
C) 400 Gün
D) 350 Gün
E) 300 Gün
Çözüm: Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez. Doğru cevap E’dir.


6. Aşağıdakilerden hangisi küçük veya kısıtlıların haklarının korunması amacını taşıyan kamu hizmeti niteliğindeki özel hukuk kurumudur?
A) Evlilik hukuku
B) Vesayet
C) Veraset
D) Velayet
E) Hısımlık
Çözüm: Vesayet, küçük veya kısıtlıların haklarının korunması amacını taşıyan kamu hizmeti niteliğindeki özel hukuk kurumudur. Doğru cevap B’dir.
7. Nişanlama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Nişanlanma, kendine özgü bir aile hukuku sözleşmesidir.
B) Tarafların herhangi bir yolla, birbirlerine evlenmeyi vaat etmeleri nişanlanma ilişkisinin kurulması için yeterlidir.
C) Nişanlanma iradesi açıkça veya örtülü şekilde açıklanabilir.
D) Nişanlanma iradesi evlenme gibi bir şarta bağlanamaz.
E) Nişanlanma iradesi nişanlanacak kişilerden başkası tarafından açıklanamaz.
Çözüm: Nişanlanma evlenme vaadiyle olur. Dolayısıyla “nişanlanma iradesi evlenme gibi bir şarta bağlanamaz.” seçeneği yanlıştır. Doğru cevap D’dir.
8. Bayanın evlenmeyi, erkeğinse beraber zaman geçirmeyi düşündüğü ve ayrılıkla sonuçlanan bir ilişki için nişanlılık denilebilir mi? Neden?
A) Evet. Çünkü çiftlerden biri evlenme niyetini taşımaktadır.
B) Evet. Çünkü zamanla erkeğin fikri değişebilir.
C) Evet. Çünkü bu türden her ilişki evlilikle sonuçlanabilir.
D) Hayır. Çünkü karşılıklı olarak ortaya konulmuş bir evlilik vaadi söz konusu değildir.
E) Hayır. Çünkü sonuç olarak evlenmemişlerdir.
Çözüm: Medeni Kanunumuz 118. maddesinde, “Nişanlanma, evlenme vaadiyle olur.” denilmektedir. Yani, nişanlanma, tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanıyla gerçekleşmektedir. Doğru cevap D’dir.
9. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “ikale” doğru olarak tanımlanmıştır?
A) Yalnızca kadın ile erkekten oluşan birlik
B) Sadakat ve yardım hükümlülüğü
C) Ana, baba ve çocukların oluşturduğu topluluk
D) Yapılan nişanlılığı sona erdirme anlaşması
E) Nişanlanma engelinin bulunmaması
Çözüm: Yalnızca kadın ile kocadan oluşan birlik dar anlamda aile; ana, baba ve çocuktan oluşan topluluk ise geniş anlamda aile olarak tanımlanır. Sadakat ve yardım hükümlülüğü, nişanlanmadan doğan hükümlülüklerden biridir. Nişanlanma engelinin bulunmaması, nişanlanmanın maddi koşulları arasında sayılmaktadır. İkale ise, yapılan nişanlılığın sona erdirme anlaşmasına denir. Doğru cevap D’dir.
10. Haklı sebep olmaksızın nişanın bozulması kaç şekilde gerçekleşir?
A) Bir
B) İki
C) Üç
D) Dört
E) Beş
Çözüm: Haklı sebep olmaksızın nişanın bozulması iki farklı şekilde gerçekleşebilir. Nişanlılardan biri ya hiçbir sebep bulunmadığı halde nişandan döner ya da nişanlılardan biri kendi kusuru ile nişanın bozulmasına yol açacak bir sebep yaratarak, kendisi nişandan döner. Doğru cevap B’dir.

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız. 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin TıklayınızBir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi