1.292 views

Muhasebe Uygulamaları Dersi Alıştırma Soruları

  • Soru 1 – Bir alacağın ya da borcun değerleme
   günündeki peşin değerine ne ad verilir?
    
  • A – Mukayyet değer
  • B – itibari değeri
  • C – Nominal değer
  • D – Tasarruf değeri
 • E – Rayiç bedel


  • Soru 2 –
   Üretilen mamul mallar aşğıdaki değerleme
   ölçülerinden hangisi ile değerlenir?
    
  • A – Rayiç bedel
  • B – Tasarruf değeri
  • C – Maliyet bedeli
  • D – itibari  değer
 • E – Mukayyet değer
  • Soru 3 –       
  • A – Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hs 10
   borçlu, Olağandışı Gelir ve Karlar Hs.10
   alacaklı
  • B – Kasa Hs. 10 borçlu, Sayım ve Tesellüm
   Noksanları Hs. 10 alacaklı
  • C – Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hs 10
   borçlu, Kasa Hs. 10 alacaklı
  • D – Sayım ve Tesellüm Noksanları Hs. 10
   borçlu, Kasa Hs. 10 alacaklı
 • E – Kasa Hs. 10 borçlu, Sayım ve Tesellüm
  Fazlaları Hs. 10 alacaklı


  • Soru 4 –
   Yapılan araştırma sonucunda kasa noksanının
   90.000 TL lik banka kredisi ödemesınin kayıtlara
   geçirilmesinin unutulmasından kaynaklandığı
   tespit edilmiştir.
   Bu bilgilere göre yapılacak düzeltme kaydı
   aşağıdakilerden hangisidir?
    
  • A – Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı
   90.000 borçlu, Banka Kredileri Hesabı
   90.000 alacaklı
  • B – Banka Kredileri Hesabı 90.000 borçlu ,
   Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı
   90.000 alacaklı
  • C – Banka Kredileri Hesabı 90.000 borçlu, Kasa
   Hesabı 90.000 alacaklı
  • D – Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı
   90.000 borçlu, Kasa Hesabı 90. 000
   alacaklı
 • E – Kasa Hesabı 90.000 borçlu , Sayım ve
  Tesellüm Noksanları Hesabı 90.000 alacaklı
  • Soru 5 – Ticari bir alacağın dava veya icra safhasında
   bulunması durumunda aşağıdaki hesaplardan
   hangisi alacaklandırılır?
    
  • A – Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı
  • B – Karşılık Giderleri Hesabı
  • C – Ş üpheli Tıcari Alacaklar Hesabı
  • D – Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı
 • E – Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı

Muhasebe Uygulamaları
1.Aşağıdakilerden hangisi kanunen kabul edilmeyen
gider değildir?
A) Belgesiz giderler
B) Sayım ve tesellüm fazlaları
C) Çalınan iktisadi kıymetler
D) Vergi cezaları
E) Ödenmeyen SGK primleri2. Aşağıdakilerden hangisi 7/A seçeneğinde
kullanılan gider hesaplarından biridir?
A) Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
B) Genel Yönetim Giderleri
C) Memur Ücret ve Giderleri
D) Vergi, Resim ve Harçlar
E) Amortisman ve Tükenme Payları

3. Vergi mevzuatına göre aşağıdakilerden hangisi
kanunen kabul edilmeyen giderdir?
A) Tutarı dava açmaya değmeyecek kadar küçük
olup iki kez yazılı istekte bulunulduğu halde
ödenmeyen alacaklar için ayrılan karşılıklar
B) Vadesi gelmemiş alacak senetlerinin reeskont
tutarı
C) Binek otolarının amortisman
D) Ödenmeyen SGK primleri
E) Yabancı paralı alacakların değerlenmesinde
oluşan kur farkları

4. Yılsonunda tüm gelir ve gider hesaplarının
kapatılarak Dönem Kârı veya Zararı hesabına
devredilmesine ne ad verilir?
A) Yansıtma kaydı
B) Kapanış kaydı
C) Devir kaydı
D) Açılış kaydı
E) Tahakkuk kaydı

5. Aşağıdakilerden Hangisi 7/B seçeneğinde
kullanılan maliyet hesaplarından biri değildir?
A) İşçi Ücret ve Giderleri Hesabı
B) Çeşitli Giderler Hesabı
C) Genel Yönetim Giderleri Hesabı
D) Amortisman ve Tükenme payları
E) Finansman Giderleri6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) 7/B seçeneğinde giderler büyük defterde
fonksiyon esasına göre izlenirler
B) 7/A seçeneğinde giderler, gider dağıtım tablosu
aracılığı ile 6. gruptaki gelir tablosu hesaplarına
aktarılırlar
C) 7/B seçeneğinde giderler maliyet çıkartma
dönemlerinde yansıtma hesapları aracılığı ile gider
çeşitleri hesaplarına aktarılır
D) 7/B seçeneğinde tek bir yansıtma hesabı
kullanılır.
E) 7/A seçeneğinde giderler büyük defterde çeşit
esasına göre bölümlenir7. Gelir tablosunda aşağıdakilerden hangisi “Diğer
Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar” bölümünde
yer almaz?
A) İştiraklerden Temettü Gelirleri
B) Faiz Gelirleri
C) Satış Iskontoları
D) Menkul Kıymet Satış Karları
E) Konusu Kalmayan Karşılıklar

1-B   2-B   3-D   4-C   5-C   6-D   7-C

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi