1.191 views

Sağlık Kurumları Yönetimi 2 Dersi Alıştırma Soruları

  • Soru 1 – Sağlık grup başkanlığı yapacak olan doktorun en az kaç yıllık hizmetinin olması
   gerekir?
  • A – 1
  • B – 2
  • C – 3
  • D – 4
 • E – 5


  • Soru 2 –
   Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik bakım hizmeti veren merkezlerde özel sağlık
   programında yer almaz?
  • A – Desteklenmiş yaşam
  • B – İlaç sağlama ve takibi
  • C – Evde bakım
  • D – Rehabilitasyon polikliniği
 • E – Yaşlı bakımı


  • Soru 3 –
   Tarihsel süreç içinde 1920-1950 yılları arasında sağlık kurumları işletmecilerinin üstlenmiş olduğu rol aşağıdakilerden hangisidir?
  • A – Koordinatör
  • B – Yönetim ekibi önderi
  • C – Genel müdür
  • D – İş yöneticisi
 • E – Stratejisi
  • Soru 4 – Mevcut kaynaklarla uyumlu sağlık hizmetinin sunularak, etik boyutları dikkate alan kaynak
   dağıtım sürecinin oluşturulması, sağlık
   kurumu yöneticisinin uyması gereken etik
   kurallardan hangisinin kapsamında yer alır?
  • A – Müşterilere ilişkin kurallar
  • B – Sağlık kurumlarının işleyişine ilişkin kurallar
  • C – Topluma yönelik kurallar
  • D – Personele yönelik kurallar
 • E – Mesleğin icrasına ilişkin kurallar
  • Soru 5 – Röntgen cihazının bozulması ya da laboratuvarda malzeme bulunmaması nedeniyle
   bazı tetkiklerin yapılamamasının tüm
   sağlık kurumunu olumsuz etkilemesi
   hastanelerin yapısal özelliklerinden
   hangisine örnektir?
  • A – İşlevsel bağımlılık
  • B – Uzmanlaşma
  • C – Profesyonelleşme
  • D – İkili otorite hattı
 • E – Yönetsel denetim zorlukları

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ II
Sağlık Kurumlarında Karar Verme Süreci Ve Problem Çözme
1. Aşağıdaki unsurlardan hangisi yönetimin tanımında yer almaz?
A) İnsan kaynaklarının planlanması
B) Maddi kaynakların planlanması
C) Kişisel çıkarların gözetilmesi
D) Maddi kaynakların denetlenmesi
E) Hedeflerin belirlenmesi
Çözüm: Kişisel çıkarların gözetilmesi. Doğru cevap C’dir.2. Yönetim bilimi yaklaşımı yöneticilerin kullandığı hangi yaklaşımla daha uyumludur?
A) Sınırlı rasyonellik yaklaşımı
B) Stratejik yaklaşım
C) Rasyonel yaklaşım
D) Örgütsel yaklaşım
E) Bireysel yaklaşım
Çözüm: Rasyonel yaklaşım. Doğru cevap C’dir.

3. Bilgi ve veri toplama işi problem çözme yönteminin en fazla hangi aşaması ile ilişkilendirilebilir?
A) Problem belirleme
B) Hedefleri belirleme
C) Alternatişeri üretme
D) Alternatifi seçme
E) Çözümü uygulama
Çözüm: Problem belirleme Doğru cevap A’dır.

4. Rasyonel karar verme süreci yaklaşımında yöneticinin vereceği kararla ne tür sonuçlara ulaşılacağının veya nasıl bir performansın ortaya çıkacağının belirlenmesi hangi aşamada yer alır?
A) Söz konusu problemi tanımlama
B) Alternatifleri değerlendirme
C) Problem nedenlerini teşhis etme
D) Karar hedeflerinin belirlenmesi
E) Karar çevresini değerlendirme
Çözüm: Rasyonel karar verme süreci yaklaşımında yöneticinin vereceği kararla ne tür sonuçlara ulaşılacağının veya nasıl bir performansın ortaya çıkacağının belirlenmesi karar hedeflerinin belirlenmesi aşamasında yer almaktadır. Doğru cevap D’dir.

5. Aşağıdakilerden hangisi problem çözmenin sosyal unsurlarındandır?
A) Başkalarının çözüm yollarından örnek alma
B) İlgisiz bilgilerin ayıklanması
C) Yeni yolların denenmesi
D) Çatışma ortaya çıkarma
E) Yeni yolların denenebilmesi için risk alınması
Çözüm: Başkalarının çözüm yollarından örnek alma. Doğru cevap A’dır.6. Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin yerine getirdiği fonksiyonlardan değildir?
A) Problem çözme
B) Planlama
C) Karar verme
D) Örgütleme
E) Emir verme
Çözüm: Emir verme. Doğru cevap E’dir.

7. Aşağıdakilerden hangisi Stevens’a göre tanımlanan örgütlerde karşılaşılan problem türlerinden biridir?
A) Birey merkezli problemler
B) Örgüt merkezli problemler
C) Analitik problemler
D) Etkililik problemleri
E) Yayılmış problemler
Çözüm: Stevens’a göre örgütlerdeki problemler etkililik problemleri ve geçiş problemleri olarak sınıflandırılmıştır. Doğru cevap D’dir.

8. Aşağıdakilerden hangisi problem çözme becerisini etkileyen faktörlerden olan sosyal ve örgütsel faktörlerdendir?
A) Sorumluluk duygusu
B) Problemlerin yapısı ve niteliği
C) Deneyimler
D) Sosyal öğrenim durumu
E) Kültür
Çözüm: Problemlerin yapısı ve niteliği. Doğru cevap B’dir.

9. Aşağıdakilerden hangisi günümüz örgütler çevresinin özelliklerinden değildir?
A) Daha hızlı karar verilmek zorunda olunması
B) Belirsiz bir çevrede bulunulması
C) Net olmayan bilgi araçlarının varlığı
D) Karar verme sürecinde daha az insanın bulunmak zorunda olması
E) İşbirliğine ihtiyaç duyulması
Çözüm: Karar verme sürecinde daha az kişinin bulunmak zorunda olması günümüz örgütsel çevresinin özellikleri arasında sayılamaz. Aksine daha çok kişinin karar verme sürecinde bulunmak zorunda olması örgütsel çevrenin özellikleri arasındadır. Çünkü asıl olan işbirliğidir. Doğru cevap D’dir.10. Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde karşılaşılan problem türlerinden değildir?
A) Geçiş problemleri
B) Etkililik problemleri
C) Birey merkezli problemler
D) Örgüt merkezli problemler
E) Toplum eksenli problemler
Çözüm: Örgütlerde karşılaşılan problem türlerini Geçiş problemleri, Etkililik problemleri, Birey merkezli problemler ve Örgüt merkezli problemler örgütlerde karşılaşılan problemlerdendir. Toplum merkezli problemler bu kategoriye gitmemektedir. Doğru cevap E’dir.

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi