4.467 views

Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri Dersi Alıştırma Soruları

  • Soru 1 – Veri, bilgi ya da işlenmiş bilginin rakam,
   yazı, resim ve ses biçiminde elde
   edilmesini, depolanmasını, düzenlenmesini,
   geri çağrılmasını, istenilen formata
   dönüştürülmesini, bir yerden başka bir
   yere iletilmesini sağlayan teknoloji, yazılım
   ve insan kaynaklarının bir araya
   getirilmesiyle oluşan bütüne ne ad verilir?
  • A – Veri sistemleri
  • B – Otomasyon sistemleri
  • C – Iletişim sistemleri
  • D – Enformasyon sistemleri
 • E – Dönüştürme sistemleri


  • Soru 2 –
   Aşağıdakilerden hangisi bütüncül bilgi
   sisteminden sağlanacak minimum
   faydalardan biri değildir?
  • A – Hasta haklarını geliştirmek
  • B – Bakım ve servis kalitesini yükseltmek
  • C – Yönetim maliyetlerini düşürmek
  • D – Personel verimliliğini arttırmak
 • E – Sağlık bakım kuruluşlarının etkililiğini
  arttırmak
  • Soru 3 – Kağıda dayalı sistemlerin güçlü yönleriyle
   ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
   yanlıştır?
  • A – Kağıt kayıtlar taşınabilir özelliktedirve her an
   her noktaya kolaylıkla götürülebilir
  • B – Kağıt kayıtlar, veri kaydaderken esneklik
   sağlar.
  • C – Kağıda dayalı kayıtlarda içerik kısa ve
   yetersiz düzenlenebilmektedir.
  • D – Kağıt kayıtlar kolaylıkla karıştırılabilir ve
   taranabilir
 • E – Yeni beceriler veya davranışlar kazanmaya
  ihtiyaç duymayan kullanıcılar için kağıt
  kayıtlar alışıldıktır.


  • Soru 4 –
   Hastanın klinik verilerinin kısa bir
   özetinden oluşan ve ayakta tedavi
   hizmetlerinde kullanılan tıbbi kayıt
   sistemine ne ad verilir?
  • A – Probleme yönelik tıbbi kayıtlar
  • B – Kaynağa yönelik tıbbi kayıtlar
  • C – Edilgin tıbbi kayıtlar
  • D – Biçime yönelik tıbbi kayıtlar
 • E – Özete ve zamana dayalı kayıtlar
  • Soru 5 – Aşağıdaki kayıtlardan hangisi hastaya ait
   klinik verileri içermez?
  • A – Tıbbi öykü ve sistematik inceleme
  • B – Gözlem notları
  • C – Tedavıye izin verme
  • D – Hekim istemleri
 • E – Çıkış özeti

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ
Hastane Bilgi Sistemleri
1. Aşağıdakilerden hangisi Hastane Bilgi Sisteminin işlevlerinden hasta kabul sürecinin alt sürecidir?
A) Randevu planlama
B) Hemşirelik dokümantasyonu
C) Sevk işlemleri
D) Ekipman bakım ve yönetimi
E) Kalite yönetimi
Çözüm: Hasta kabulün alt işlevleri, randevu planlama, hasta kimliğini tespit etme, idari kabul, klinik kabul ve enformasyondur. Doğru cevap A’dır.2. Aşağıdakilerden hangisi Hastane Bilgi Sistemlerinin faydalarından değildir?
A) Tıp eğitimi kalitesi artmakta
B) Hasta bilgilerinin kaybolması engellenmekte
C) Bekleme süreleri kısalmakta
D) Hemşirelik bakım standartları artmakta
E) Hasta sayısını azaltmakta
Çözüm: Hastane Bilgi Sistemleri sayesinde hasta bakımı ve tıp eğitiminin kalitesi artmakta, bekleme süreleri kısalmakta, hasta bilgilerinin kaybolması önlenmekte ve hemşirelik bakım standartları yükselmektedir. Hasta sayısını azaltmak faydalar arasında yoktur. Doğru cevap E’dir.

3. Aşağıdakilerden hangisi İş Organizasyonu ve Kaynak Planlama alt işlevlerinden değildir?
A) Planlama ve kaynak tahsisi
B) Malzeme ve ilaç yönetimi
C) Muhasebe ve faturalandırma
D) Ekipman ve bakım yönetimi
E) Ofis iletişim desteği
Çözüm: İş Organizasyonu ve Kaynak Planlama alt işlevleri planlama ve kaynak tahsisi, malzeme ve ilaç yönetimi, ekipman bakım ve yönetimi, işlerin genel organizasyonu, ofis iletişim desteği ve temel bilgi işlem desteğidir. Muhasebe ve faturalandırma bunların arasında yer almaz. Doğru cevap C’dir.

4. Aşağıdakilerden hangisi Hastane Bilgi Sistemlerinin amaçlarından değildir?
A) Bilgi üretim hızı, miktarı ve kalitesi artar
B) Doktor sayısının arttırılması
C) Bilgi erişim hızı artar
D) Karar verme hızı ve güvenilirliği artar
E) Maliyetler azalır
Çözüm: Hastane Bilgi Sistemlerinin sağlık kuruluşlarında kurulması ve işletilmesiyle doktor sayısının arttırılması amaçlanmaz; personel verimliliğinin artması amaçlanır. Doğru cevap B’dir.

5. Aşağıdakilerden hangisi klinik bilgi sisteminin bir boyutu olan klinik dallar sistemine bir örmektir?
A) Radyoloji
B) Eczacılık
C) Patoloji
D) Hematoloji
E) Yoğun bakım
Çözüm: Klinik bilgi sistemlerinin kapsamında iç hastalıkları, kardiyoloji nöroloji, çocuk hastalıkları, kadın-doğum, cerrahi, psikiyatri, yoğun bakım, acil, radyasyon onkolojisi ve benzeri klinik dalları ile ilgili bilgi sistemleri bulunur. Klinik destek sistemleri ise radyoloji bilgi sistemi, biyokimya, patoloji, hematoloji ve benzeri laboratuvar bilgi sistemleri ile eczacılık hizmetleri ve hemşire bilgi sistemini içerir. Doğru cevap E’dir.6. Aşağıdakilerden hangisi istem girişi ve bulguların iletilmesi alt işlevleri arasında yer almaktadır?
A) Örnek alma veya randevu prosedürleri planlama
B) Belgelerin oluşturulması ve sevki
C) Planlama ve kaynak tahsisi
D) Randevu planlama
E) Hasta kimliğini tespit etme
Çözüm: İstemin tipine bağlı olarak, örnekler hizmet sunulan bir hastaya açıkça atanmalıdır ya da hastanın randevusu planlanmalıdır. Bu kavram istem girişi ve bulguların iletilmesi alt işlevleri arasında yer almaktadır. Doğru cevap A’dır.

7. Daha önce hastaneye kabul edilmiş̧ hastaların tanı, operasyon ve tedavilerinin sonuçları ve hastanın yaşı, cinsiyeti gibi verilere dayanarak hesaplanan ortalama yatış̧ ve işlem sürelerinin belirlenmesi ve yeni başvuruları değerlendirmede kullanılan bilgi sistemi hangi tür Hastane Bilgi Sistemine girer?
A) Yönetim Bilgi Sistemi
B) Programlama Sistemleri
C) İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri
D) Muhasebe ve Finansal Yönetim Sistemleri
E) Malzeme ve Yönetim Sistemleri
Çözüm: Programlama sistemleri, hastane kaynaklarından en iyi şekilde yararlanma, talebi karşılama, bütçe düzenleme, orta ve uzun vadeli planlama konularında hastane yöneticisine yol göstermektedir. Hastane kaynaklarının etkin olarak kullanımını, bütçe düzenlemesi ve uzun vadeli planlama yapmayı; dolu yatak oranı, ortalama yatış süresi gibi istatistik bilgilere dayalı olarak yapmayı sağlar. Programlama sistemleri, daha önce hastaneye kabul edilmiş hastaların tanı, operasyon ve tedavilerinin sonuçları ve hastanın yaşı, cinsiyeti gibi verilere dayanarak hesaplanan ortalama yatış ve işlem sürelerinin belirlenmesi ve yeni başvuruları değerlendirmede kullanılabilir. Bu değerlendirme sonucuna göre gelecek dönemlerin hasta yoğunluğu belirlenebilir. Doğru cevap B’dir.

8. Aşağıdakilerden hangisi Hastane Bilgi Sisteminin işlevlerinden “iş organizasyonu ve kaynak planlama” sürecinin alt işlevidir?
A) Hasta belgelerinin oluşturulması
B) Hastanın sevk edilmesi
C) Ekipman ve bakım yönetimi
D) Tanı ve işlemlerin kodlanması
E) Hasta kayıtlarının idaresi
Çözüm: İş organizasyonu ve kaynak planlama sürecinin alt işlevleri planlama ve kaynak tahsisi, malzeme ve ilaç yönetimi, ekipman bakım ve yönetimi, işlerin genel organizasyonu, ofis iletişim desteği ve temel bilgi işlem desteğidir. Doğru cevap C’dir.

9. Hangisi Hastane bilgi sistemi işlevlerinden biri değildir?
A) Hasta kabul
B) Hastanın Tedavisinin Planlanması ve Düzenlenmesi
C) İstem Girişi ve Bulguların İletilmesi
D) Tanı ve Tedavi İşlemlerinin Uygulanması
E) Tele-cerrahi yoluyla (robotik prosedürlerle) ameliyatların gerçekleştirilmesi
Çözüm: HBS, hasta kabul, tanı ve tedavi, hemşirelik hizmetleri, sunulan hizmetlerin kaydı, finans ve faturalama, kaynak yönetimi, insan kaynakları yönetimi, teknik konular ve yönetim, bilgi, eğitim ve araştırma ile dış çevre ile bilgi alışverişi gibi pek çok işlevi yerine getirmektedir. Tele-cerrahi yoluyla (robotik prosedürlerle) ameliyatların gerçekleştirilmesi bunların arasında yer almamaktadır. Doğru cevap E’dir.10. Hangisi laboratuvar bilgi sistemi kullanım alanlarındandır?
A) Hastane çalışanlarının kişisel dosyalarının tutulması ve saklanması
B) Gerekli durumlarda bu dosyalardan bilgi alma, düzeltme ve yeni kayıtların eklenmesi
C) Otomatik olarak görev denetiminin sağlanması
D) Hastanenin her maliyet merkezine ait çalışma analiz raporlarının çıkartılması
E) Test sonuçlarının toplanması ve dağıtımı
Çözüm: Sadece test sonuçlarının toplanması ve dağıtımı laboratuvar bilgi sistemi kullanım alanlarındandır. Diğer alanlar ise temel verilerin analizi, laboratuvar süreçlerinin dokümantasyonu, envanter kontrolü ve laboratuvar verimliliğinin değerlendirilmesi olarak sıralanabilir. Doğru cevap E’dir.

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi